20-11-2017

I dag fejrer skoler og Red Barnet børns rettigheder

20-11-2017: Næsten 300 skoler i hele landet fejrer i denne uge Børnerettighedsdagen sammen med Red Barnet. De fleste markerer dagen i dag på børnekonventionens fødselsdag, men hele ugen arbejder eleverne med børns rettigheder. Fokus er i år særligt på børn på flugt.

Gennem undervisningsmaterialer, spil, taler og sociale aktiviteter får eleverne mulighed for at lære både deres egne og andre børn og unges rettigheder at kende. 

Men hvad vil det egentlig sige, at børn har rettigheder? Hvor godt kender du selv til børnekonventionen, og ved du for eksempel hvor i verden, at rettighederne gælder?  

Test din viden og se, hvor godt du kender til børns rettigheder!  

Quiz om børns rettigheder

Rigtige svar

Din rigtige svar er markeret med grøn

Hvor i verden gælder børnekonventionen om børns rettigheder? 
I alle lande, undtagen USA

Hvem er børn ifølge børnekonventionen? 
Alle under 18

Hvem vedtog børnekonventionen? 
FN (Forenede Nationer)

Hvornår blev børnekonventionen vedtaget? 
1989

Hvor godt kender danske unge selv til deres rettigheder? 
Cirka hvert 4. danske barn kender til sine rettigheder 

Må børn arbejde ifølge børnekonventionen?  
Ja, de må gerne hjælpe til derhjemme. I Danmark må unge desuden have let og ikke-skadeligt arbejde, fra de fylder 13 år  

Børn har ret til ikke at blive udsat for vold. Hvilken type vold handler det om? 
Børn har ret til at blive beskyttet mod al form for vold - både fysisk og psykisk vold 

Hvad betyder børnekonventionens artikel 3 om "barnets tarv"? 
At samfundet altid skal se på, hvad der er bedst for barnet, når der tages beslutninger om dets liv 

Hvad siger børnekonventionen om børns rettigheder i forhold til fritid? 
Alle børn har ret til fritid og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter. 

Har alle børn ret til at have et navn?
Ja, alle børn har ifølge børnekonventionen ret til et navn fra fødslen

Hvad siger børnekonventionen om ytringsfrihed?
Alle børn har ret til at mene noget og blive hørt, men også at søge og få informationer.