Overvejer du at tage klassen med udenfor?

15-04-2020

Overvejer du at tage klassen med udenfor?

Udeskole har mange fordele. Klassen får noget at være fælles om (et fælles tredje). Samtidig har elever ofte færre konklifter i uderummet, hvilket blandt andet skyldes, at der er mere plads og luft. Samtidig oplever elever i udeskole, at der er bedre mulighed for at få løst konflikter i uderummet end i klasserummet.

Hvad er udeskole?

Udeskole er en bred fortegnelse over undervisningsaktiviteter, der foregår uden for skolen. Begrebet stammer fra Norge, hvor den norske professor Arne Jordet begyndte at anvende betegnelsen tilbage i slut 90´erne. Det nye ved dette Jordets udeskole begreb er, at udeskole inddrages som en fast del af lærernes undervisningsaktiviteter, som en integreret del af fagenes mål og indhold, og samtidig foregår det kontinuerlig over et skoleår. I Danmark er der blevet praktiseret former for udeundervisning lige så længe, som der har været skoler, men det er først i starten af 00´erne, at vi i Danmark begynder at være mere systematiske i vores brug af udeskole. Der er dog mange forskellige bud på, hvordan udeskole kan/skal/bør praktiseres og defineres, og derfor kan der være flere bud på, hvad der er rigtig og forkert i den sammenhæng.  

Har du elever med særlige udfordringer?

For elever med diagnoser eller andre udfordringer, kan det at forlade klassens trygge rammer virke overvældende og utrygt. Derfor er det vigtigt, at I forbereder eleven grundigt på, hvad der skal ske, når I skal holde udeskole. Hav gerne en fast base som bliver et sted eleven kender og kan føle sig tryg ved. Gå gerne samme vej hen til basen, så eleven kender vejen. Skab samme dagsrutine med skolearbejde og pauser, som du vil gøre, hvis det var en almindelig skoledag.

Gode råd til fagpersoner, der skal have eleverne med ud:

 • Skab en fast morgenrutine, når I mødes om morgenen. 
 • Når I skal gå afsted mod dagens lokation, gå da afsted på samme måde hver dag. Giv eleverne en fast makker. Ved mindre børn kan man evt. have et langt reb ned langs rækken, som de skal holde fast i. Hvis du vil sikre, at de holder afstand, mens I går, kan du eventuelt binde snore eller lignende på rebet eller lave knuder med 2 meters afstand. 
 • Hvis man skal gå længere – giv da eleverne små øvelser på vejen. Det kan være at finde ord i omgivelserne med bestemte bogstaver, finde engelske ord eller lav en walk and talk omkring et bestemt emne. 
 • Ved mindre elever er det en god ide at have en fast base, som eleverne kommer til at kende. Hav klare regler for, hvordan I ankommer til basen, og hvor I har samlingssted. Brug gerne en stor sten, en bænk eller en stor presenning som fast samlingssted. 
 • Giv korte beskeder. Arbejd ud fra 80/20 princippet, der betyder, at du som fagperson maksimalt må tale 20 % af tiden i udeskole. De 80 % af tiden skal eleverne være i fokus. 
 • Gør det tydeligt for eleverne, hvornår der er skoletid, og hvornår der er frikvarter. Giv dem derfor de pauser, som du vil give dem hjemme på skolen. 
 • Hav gerne en høj lyd (fx en fløjte) som du kan bruge, når der skal gives en besked, og gør det tydeligt, hvor I samles til fælles beskeder. Det kan være en god ide at medbringe et langt reb, som eleverne kan holde fast i imens de står i en cirkel. Det hjælper til at skabe fokus, og det giver bedre koncentration, da hænderne er beskæftiget. 
 • Husk, at uderummet opfordrer børn til løb og leg, så det skal der gives plads til. 
 • MTV: Mæt, Tør, Varm: det gælder for både børn og voksne. Hvis I ikke er klædt ordentligt på, eller har store nok madpakker med, så kan det blive en dårlig dag i udeskole. 

Husk også:

Det er helt ok, at du ikke er naturfagsuddannet eller ved meget om naturen. Undre dig sammen med eleverne og hjælp hinanden med at slå tingene op.

Sæt ambitionsniveauet ned. Det er nyt for alle, og udeskole skal læres

At udeskole kan foregå alle steder. Det betyder, at man ikke behøver at tage i skoven for at praktisere udeskole. Udeskole kan foregå i skolegården, på fodboldbanen, på kirkegårde og på åbne pladser i byen.

Links hvor du kan finde undervisningsmaterialer til god undervisning udenfor:

www.Skoveniskolen.dk

www.udeskole.nu

www.natur-vejleder.dk

 

4 gode råd til forældre, hvis børn skal undervises udenfor

Det er vigtigt, at dit barn skal være Mæt, Tør og Varm (MTV). Tjek vejrudsigten og klæd dit barn på efter vejret. Husk flerlagsprincippet, så dit barn kan tage lag af og på efter behov. Husk at børn, der har udeskole bevæger sig mere end børn, der har klasserumsundervisning, så madpakken skal være større end den plejer.

Er dit barn utryg ved tanken om at skulle undervises udenfor. Så tal med jeres lærer om, hvordan I sikrer tryghed i løbet af dagen.

10 gode argumenter for, hvorfor det er en god ide at flytte din undervisning ud

I disse tider siger det sig selv, at undervisning under åben himmel mindsker risikoen for smitte mellem børn og mellem børn og voksne.

Der er dog også mange andre grunde til, at udeskole er en god ide, og vi kommer med 10 gode grunde her:

 1. Udeskole har mange fordele. Klassen får blandt andet noget at være fælles om (et fælles tredje). Samtidig har elever ofte færre konklifter i uderummet, hvilket blandt andet skyldes, at der er mere plads og luft. Elever i udeskole oplever desuden ofte, at det kan være nemmere at få løst konflikter i udeskole, end de konflikter, der opstår og skal løses i klassen fordi deres lærere har bedre tid og de andre elever kan fortsætte med at arbejde med deres opgaver. Det stopper dermed ikke hele undervisningssituationen. 

 2. Udeskole kan have positiv betydning for lærer-elev og elev-elev relationerne.

 3. Udeskole skaber mere bevægelse. Vi ved alle sammen, at det er et generelt problem i den vestlige verden, at børn får bevæget sig alt for lidt, hvilket har store sundhedsmæssige konsekvenser. Børn der bliver undervist i uderummet bevæger sig markant mere end de børn, som har almindelig klasserumsundervisning. Det kan man næsten godt regne ud, men det er faktisk også blevet dokumenteret gennem flere forskningsprojekter.

 4. Udeskole giver læring gennem oplevelser og handling. Undervisning uden for klassen kan skabe en variation i børns læreprocesser, da aktiviteterne i udeskole aktiverer langt flere af elevernes sanser end undervisningen indenfor. Eleverne får kroppen i gang, oplever årstidernes skiften og får læringen mellem hænderne. Det er også det, man kalder hands-on læring. Hvis du fx skal lære noget om afstande eller insekter, så giver det meget mere mening for et barn at løbe/måle/gå 100 m eller studere insekter på nær hold ude i naturen.

 5. Udeskole flytter fokus fra læreren over til eleven. Der er afgørende arkitektonisk forskel på uderummet og klasseværelset, hvor klasseværelset automatisk sætter fagpersonen i fokus, sætter uderummet eleven i fokus.

 6. Udeskole fremmer den uformelle læring, som er den metode vi alle har anvendt som læringstil fra vi blev født, og derfor er vi ret gode til det. Klasserummet har ofte mest fokus på den formelle læring.

 7. Udeskole kan tilbyde interessante steder for læring og også give eleverne mulighed for at lære deres lokalmiljø godt at kende.
 1. Udeskole kan styrke børnenes hukommelse, omkring det de har lært, hvilket understøttes af flere forskningsprojekter. Grunden kan nok findes i alle de argumenter du finder ovenfor, som samlet set gør at viden i højere grad lagres i vores hukommelse.

 2. Udeskole kan praktiseres alle steder. Du kan bruge natur, kultur, fortovet, skolegården og kirkegården.

 3. Der er desuden forskning, der viser, at udeskole kan fremme elevernes motivation for læring og styrke deres læsefærdigheder. 

Hvis du vil have inspiration til, hvordan du praktiserer udeskole, kan du finde god information på www.skoveniskolen.dk. På Facebook kan du tilmelde dig gruppen Udeskolenet, hvor fagpersoner giver hinanden gode råd til, hvordan de skal praktisere udeskole.

Hvis du er interesseret i den forskning, der ligger bag de 10 argumenter for udeskole, så gå ind på www.teachout.ku.dk, hvor en masse artikler og viden er samlet.