Foto: Red Barnet/Ulrik Jantzen
11-04-2018

Antimobbestrategi: Sådan har tre skoler brugt DropMob

Læs om tre skolers ret så forskellige erfaringer med DropMob, og hvordan du kan bruge materialerne på din skole.

Tre af skoler har allerede brugt DropMob, Red Barnets værktøj til bedre trivsel i skolen. Søndre Skole, Sdr. Felding Skole og Sortebakkeskolen har dog langt fra brugt DropMob på samme måde. Det viser en ny rapport fra Red Barnet, der har evalueret de tre skolers DropMob-forløb.

En skole har haft fokus på at inddrage eleverne, for en anden har forældreinddragelse været vigtig, og for en tredje har DropMob virket som en igangsætter af en antimobbestrategi.

Hvad er DropMob?

DropMob er et forløb, hvor skolens elever, fagpersoner og forældre arbejder sammen om en fælles strategi for at stoppe mobning på skolen og i fritidsinstitutionen. DropMob kan både hjælpe med at kickstarte en antimobbestrategi eller bidrage til en allerede eksisterende strategi.

Søndre Skole: Fokus på at få eleverne med

Søndre Skole i Køge Kommune valgte at bruge DropMob, fordi værktøjet gør det muligt at inddrage alle parter – specielt eleverne.

I klasserne har eleverne arbejdet med bestemte cases om mobning ved hjælp af DropMob og udviklet klasseregler om trivsel og mobning. Skolen har også nedsat en arbejdsgruppe med personale, forældre og elever fra 7. klasse. Eleverne fandt i arbejdsgruppen frem til nogle fællestræk for hele skolen på baggrund af klassernes egne regler, hvilket hjalp til at gøre mobning og elevernes egne muligheder mere konkrete. Samtidig fik skolebestyrelse, ledelse og lærere med den store elevinddragelse et indblik i elevernes verden.

- Det har været sindssygt vigtigt, at de var med! Når vi har bestyrelsesmøde, og de kommer med kommentarer, ser vi det gennem deres linse. Vi tror hele tiden noget om, hvordan de tænker, men vi ved det jo ikke helt, siger et medlem af skolebestyrelsen.

Læs mere om Søndre Skoles erfaringer med DropMob.

Sdr. Felding Skole: Forældre-inddragelse i centrum

Forældrenes rolle og engagement har været i højsædet for Sdr. Felding Skole i Herning Kommune. Som en del af arbejdet med DropMob har skolen inviteret forældre fra hver klasse med til møder og haft forældreambassadører, der kender til DropMobs værktøjer.

Det har betydet, at arbejdet med trivsel har spredt sig længere end til skolebestyrelsen, og at forældrene har engageret sig i klassernes egne antimobbestrategier.

- Klasserne laver strategier lokalt i klasserne, og der kan man høre, at forældrene går meget op i det. Så har forældrene været inde og spørge, hvor reglerne bliver af, når nye lærere kommer. Der er kendskab til det, siger skolebestyrelsen.

Læs mere om Sdr. Felding Skoles erfaringer med DropMob.

Sortebakkeskolen: Kickstart af trivselsarbejde

Der er mange måder at bruge værktøjerne fra DropMob. For Sortebakkeskolen i Rebild Kommune handlede arbejdet med trivsel i mindre grad om at inddrage forældre og elever og i højere grad om at sætte en proces i gang.

I hverdagen bruger skolens lærere og pædagoger materialer fra DropMobs redskabskasse til at forebygge mobning. Skolen har også brugt materialerne til at kvalitetssikre og udvikle en antimobbestrategi.

- Vi blev enige om, at DropMob var en god platform til at starte antimobbestrategien, siger Sortebakkeskolens viceskoleleder.

Læs mere om Sortebakkeskolens erfaringer med DropMob.

Vil du vide mere om DropMob?

Du kan læse mere om DropMob, og hvordan du og din skole bruger materialerne og sikrer, at I har en fælles retning, når det handler om at beskytte børn mod mobning.

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan skolerne har brugt DropMob, kan du læse hele evalueringen af forløbet.