Orkan

- undervisningsvejledning

Foto: Red Barnet/Jonathan Hyams

Introduktion

Orkaner, tyfoner og cykloner kan medføre massive ødelæggelser og have alvorlige konsekvenser for de mennesker rundt om i verden, der helt tæt på livet lever med risikoen for det voldsomme vejr.

I aktiviteterne til forløbet Orkan får eleverne viden om, hvad orkaner egentlig er. Eleverne skal beskæftige sig med katastrofeforebyggelse, og de skal forstå de konsekvenser og ændringer i levevilkår, som blandt andet orkaner kan have for de børn og familier, som lever i udsatte områder.

Materialet er webbaseret og består af:

 • Et onlineforløb til eleverne
 • En undervisningsvejledning til underviseren (denne side)

Målgruppe og fag

Materialet er henvendt elever og undervisere på mellemtrinnet.

Forløbet er forankret i folkeskolens formålsparagraf. Det kan blandt andet anvendes i:

 • Natur/teknologi
 • Historie

Brug også gerne forløbet tværfagligt med eksempelvis innovation og entreprenørskab.

Undervisningen kan foregå i de nævnte fag som mindre tværfaglige forløb eller som en del af den understøttende undervisning.

Tidsforbrug og anvendelse

Forløbet kan afvikles på 2 lektioner. I kan eksempelvis arbejde med materialet i forbindelse med, at voldsomt vejr raser et sted i verden, eller fordi underviseren oplever et behov for, at eleverne får redskaber til at kunne samtale og tackle nyheder og informationer om orkaner, cykloner eller andre voldsomme vejrfænomener.

Brug også gerne forløbet som en del af en undervisning om levevilkår, katastrofer eller børn i andre lande. I kan supplere arbejdet med forløbet Orkan med andre forløb under temaet 'Børn i katastrofer'.

Fælles mål

I kan anvende forløbet i natur/teknologi under kompetenceområdet 'perspektivering'. I forløbet skal eleverne arbejde med, hvad orkaner er. De skal også arbejde med, hvordan voldsomt vejr påvirker menneskers levevilkår forskellige steder i verden.

I historie kan I anvende forløbet som en del af arbejdet med 'kronologi og sammenhæng'. I forløbet arbejder eleverne med, hvordan orkaner og andre vejrfænomener ændrer livsgrundlag og har konsekvenser for blandt andet børn og familier.

Brug også gerne forløbet tværfagligt med eksempelvis innovation og entreprenørskab.

Undervisningen kan foregå i de nævnte fag som mindre tværfaglige forløb eller som en del af den understøttende undervisning.

Fakta

Forskning viser, at det at tale med børn om krig og katastrofer på en afbalanceret måde tilpasset deres alder har flere gavnlige effekter, idet det:

 • reducerer uro, mareridt og angst
 • giver håb om og tillid til, at katastrofer kan forebygges
 • giver en konstruktiv holdning og viden om, at man faktisk kan hjælpe
 • giver en bedre og mere nuanceret forståelse af verden omkring os og af vilkårene for andre børn i verden
 • giver håb

Aktiviteter

Om orkaner

Eleverne læser den korte fagtekst om orkaner. Tal efterfølgende om det læste. I kan eksempelvis tage udgangspunkt i spørgsmålene:

 • Hvad er en orkan?
 • Hvilke konsekvenser kan en orkan have?
 • Har I oplevet en orkan i Danmark?
 • Har I hørt om andre voldsomme orkaner?

Man kan forebygge en katastrofe

I par læser eleverne teksten om, hvordan man kan forebygge en katastrofe. Tal herefter med klassen om, hvad det er, man helt konkret kan gøre for at forebygge en katastrofe. Kom blandt andet ind på undervisning, beredskab, evakuering, alarmer og varslingssystemer. Tal også om billederne i teksten.

Se i fællesskab filmklippet 'Børn tegner kort' (02:21 min.).

En del af Red Barnets hjælpeindsats i særligt udsatte områder er at undervise børn. Eksempelvis underviser vi børn i at tegne kort over deres lokalområde. På kortene indtegner børnene blandt andet steder, hvor de kan søge tilflugt, hvis en katastrofe rammer. Den lille film (engelsksproget) viser, hvordan sådan en undervisning foregår.

Bagefter skal eleverne selv tegne kort. De kan tegne et kort over skolen, herunder nødudgange, brandslukningsudstyr, brandalarmer, hjerterstarter med videre.

Gerald undslap en orkan

I par læser eleverne historien om Gerald. Gerald er ni år, og han har oplevet en meget voldsom orkan på egen krop. Hans fortælling giver indtryk af, hvor voldsomt det er at være midt i en orkans hærgen.

Tal om Geralds oplevelser i fællesskab.

Quiz

Slut af med quizzen om orkaner.

Gode råd til undervisningen

Før I går i gang med arbejdet med forløbet Orkan, kan eleverne have gavn af en forklaring om, at vi i Danmark ikke er i risikozonen for at blive ramt af de alvorlige konsekvenser fra orkaner - på trods af, at vi i mindre målestok oplever orkaner og storme herhjemme. Fortæl også eleverne, at der bliver gjort meget for at beskytte de børn og unge, der er direkte berørt af naturkatastrofer. Eleverne skal have oplevelsen af, at de er i trygge hænder.

Eleverne oplever ikke begivenhederne ens. De yngste elever på mellemtrinnet vil i høj grad være afhængige af, at voksne forklarer og fortolker begivenhederne for dem. Elever på mellemtrinnet vil få information fra forskellige kilder, der måske ikke er helt pålidelige. Selvom de ældste elever på mellemtrinnet tilsyneladende har en større forståelsesevne, har de stadig brug for ekstra forståelse og støtte for at bearbejde begivenhederne. Husk, at ikke alle elever bliver påvirkede. Det betyder ikke, at de mangler empati.

Som underviser er det en god idé, at man forbereder sig og har fakta parat. Dermed kan man af- eller bekræfte nogle af alle de rygter og historier, der sikkert florerer blandt eleverne. Et rygte kan ofte skabe langt mere frygt end sandheden faktisk gør. Hvis man ikke umiddelbart kan svare på en elevs spørgsmål eller undren, kan man undersøge sagen nærmere og derefter vende tilbage til eleven med et svar.

Download også meget gerne Red Barnets Seks gode råd til forældre og giv den til forældregruppen forud for klassens arbejde med orkaner.