Min ven fra Syrien

- undervisningsvejledning

schmidtphotography/FTW

Introduktion

Velkommen til arbejdet med ’Min ven fra Syrien’. Herunder finder du korte, didaktiske overvejelser over, hvordan klassen kan arbejde med forløbet om syriske børn på flugt. Materialet består af elevsider her på skolesitet og denne undervisningsvejledning. 

Under Aktiviteter finder du elevaktiviteter, der knytter sig til forløbet.

Materialet består af:

 • Et onlineforløb til eleverne
 • En undervisningsvejledning (denne side)

Historier fra fire syriske børn​

'Min ven fra Syrien' er fire syriske flygtningebørns portrætfotografier og historier. Det er historier om krig, flugt, drømme, sorg og venskab.

I forløbet møder eleverne Aya, Abdulla, Ahin og Ayram. Flere af børnene arbejder hårdt for at skaffe penge til familien, mens andre går i skole. Alle fire har fået deres liv vendt på hovedet, da krigen brød ud i Syrien, og de måtte flygte fra deres hjem. De bor nu i garager, forladte bygninger og i flygtningelejre. Men de er stadig børn med drømme, håb og venner, selvom deres liv også er fyldt med sorg, frygt og savn.

Formål

Børn påvirkes af medierne

Krigen i Syrien er langvarig, og det kan næsten ikke undgås, at børn ser dramatiske billeder af familier på flugt i tv og hører om det gennem de voksnes samtaler. Det kan være svært som lærer, skolepædagog eller forælder at vide, hvordan man skal besvare alle børnenes spørgsmål om situationen. Børn søger ofte forklaringer på det, de ser. Børn er bekymrede for, hvad der kan og skal ske.

Byg bro

Med forløbet 'Min ven fra Syrien' får eleverne kendskab til, at flugt er et vilkår for mange børn og voksne forskellige steder i verden. Eleverne får også viden om de syriske flygtningebørn, deres levevilkår og hvad det vil sige at være på flugt.

Målet med 'Min ven fra Syrien' er endvidere at knytte historier til og sætte ansigter på de mange nyheder og tal, der dagligt fylder i den danske presse. Undervisningsmaterialet har også til formål at bygge bro mellem børnene i den danske skole og de syriske flygtningebørn.

Måske er forskellen på ”os” og ”dem” ikke så stor, som vi går og tror? 

Forskning viser...

...at det har flere gavnlige effekter at tale med børn om krig og flygtninge på en afbalanceret måde, der er tilpasset deres alder:

 • Det reducerer uro, mareridt og angst.
 • Det giver håb om og tillid til, at krig standses og skaderne kan afhjælpes.
 • Det giver en konstruktiv holdning og viden om, at man faktisk kan hjælpe.
 • Det giver en bedre og mere nuanceret forståelse af verden omkring os og af vilkårene for andre børn i verden.

Målgruppe og fag

Forløbet er henvendt til elever i indskolingen. I kan bruge forløbet i:

 • Dansk
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Den understøttende undervisning

Tidsforbrug og anvendelse

Klassen kan afvikle forløbet på 2-3 lektioner. Eleverne kan eksempelvis arbejde med materialet i forbindelse med, at medierne bringer særligt meget om Syrien, eller fordi du som underviseren oplever et behov for, at eleverne får redskaber til at kunne samtale og tackle generelle informationer om flygtninge.

Endelig behøver der ikke være en akut anledning til at arbejde med materialet, da der jo desværre konstant er krige og mennesker på flugt. Klassen kan derfor også arbejde med "Min ven fra Syrien" som en del af klassens arbejde med stillingtagen, handlekompetence og forståelse for andre lande og kulturer fra folkeskolens formålsparagraf.

Fælles mål

Klassen kan arbejde med ’Min ven fra Syrien’ i dansk under kompetenceområdet ’læsning’ og ’fortolkning’. I forløbet forholder eleverne sig til fire tematikker fra flygtningebørnenes fortællinger og reflekterer over ligheder mellem flygtningebørnenes oplevelser og elevernes egne liv. Eleverne arbejder også med personskildringer og udtrykker egne opfattelser af flygtningebørnenes historier.

I sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab kan eleverne arbejde med ’Min ven fra Syrien’ under kompetenceområdet ’sundhed og trivsel’. Eleverne får viden og reflekterer over børns grundlæggende rettigheder gennem flygtningebørnenes oplevelser og liv.

Aktiviteter

Vis eleverne billederne af de syriske flygtningebørn et ad gangen og læs flygtningebørnenes historier højt for klassen undervejs. Derefter skal eleverne løse opgaverne, som du finder både på elevsiden og herunder. Hver elevaktivitet knytter sig til hvert af de fire historier om børnene på elevsiden.

Opgaverne

 1. Ahin og skolen
  Opgave: Hvad ville du tage med? Skriv eller tegn de fem vigtigste ting, du ville tage med, hvis du skulle flygte. Tænk også over, hvorfor du ville tage netop de ting med.

 2. Aya og gode minder
  Opgave: Skriv videre på historien. Kan du hjælpe Aya med at finde på en ny historie om katten og musen?

 3. Abdulla og venskab
  Opgave: Hvordan er man en god ven? Lav en historie om, hvordan man er en god ven. Du kan skrive. Du kan skrive eller tegne historien.

 4. Aryam og drømme
  Opgave: Hvad drømmer du om? Skriv eller tegn noget du drømmer om.
Materialer til undervisningen

Gode råd til undervisningen

Før I går i gang med arbejdet med "Min ven fra Syrien", kan eleverne have gavn af en forklaring på, at vi i Danmark ikke er i risiko for at skulle flygte fra krige eller konflikter. Fortæl også eleverne, at der bliver gjort meget for at beskytte de børn, der er på flugt. Eleverne skal have oplevelsen af, at de er i trygge hænder.

Børn reagerer forskelligt

Børn oplever ikke begivenhederne ens. Yngre børn vil i høj grad være afhængige af, at voksne forklarer og fortolker begivenhederne for dem. Men husk, at ikke alle børn bliver påvirkede. Det betyder ikke, at de mangler empati. 

Gode råd om forberedelse 

Som underviser er det en god ide, at man forbereder sig og har fakta parat. Dermed kan man af- eller bekræfte nogle af alle de rygter og historier, der sikkert florerer blandt børnene. Et rygte kan ofte skabe langt mere frygt, end sandheden faktisk gør.  

Hvis man ikke umiddelbart kan svare på et barns spørgsmål eller undren, kan man undersøge sagen nærmere og derefter vende tilbage til barnet med et svar. 

Information til forældre

Når der arbejdes med krig og flygtninge i skolen, er det en god idé at orientere forældre om, hvorfor man arbejder med temaet og hvad, børnene skal lære.

Forældre kan nemlig være meget i tvivl om, hvordan de skal tale med deres børn om emnet. Red Barnet har derfor udarbejdet et brev, som du kan give videre til din klasses forældregruppe: 

Flygtningebørn i klassen?

Vær opmærksom på, hvis der er elever i klassen, der selv har været på flugt, inden de kom til Danmark. Det er meget forskelligt, hvordan de vil opleve at arbejde med dette tema. Under alle omstændigheder er det vigtigt at tage højde for det i undervisningen. Hvis det ikke er for sårbart, kan eleven eller en af deres forældre eller ældre søskende eventuelt komme og fortælle deres egen historie for klassen.

Er der uledsagede flygtningebørn på skolen - og måske i din klasse – er det vigtigt at være opmærksom på, at de kan være meget sårbare. FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees) betegner uledsagede flygtningebørn som en af de mest sårbare flygtningegrupper overhovedet. De kan være traumatiserede. Men samtidig er en del flygtningebørn både målrettede og motiverede, når det drejer sig om uddannelse og mere generelt set integration.

ANDET FRA RED BARNET