Flugt

- undervisningsvejledning

Introduktion

Gennem billeder på sociale medier og i TV kommer dramatiske billeder af børn, unge og voksne på flugt fra aktuelle krige og katastrofer helt tæt på elevernes hverdag. Billederne kan skabe bekymringer og spørgsmål hos eleverne.

Krige og katastrofer viser sider af verdens økonomiske, politiske og miljømæssige vilkår, som unge i Danmark skal rustes til at forstå. Målet med forløbet er, at udskolingselever bedre kan forholde sig til, at flugt er et vilkår for mange mennesker forskellige steder i verden.

I forløbet møder eleverne blandt andet den uledsagede flygtningedreng Javed. Eleverne kommer også helt tæt på livet i en flygtningelejr, når de besøger Facebook-siden 'Inside Za'atari'.

Materialet er webbaseret og består af:

 • Et onlineforløb til eleverne
 • En undervisningsvejledning (denne side)

Målgruppe og fag

Forløbet er henvendt til udskolingen. Materialet er forankret i folkeskolens formålsparagraf. Forløbet kan blandt andet anvendes i:

 • Historie
 • Geografi
 • Samfundsfag
 • Dansk
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Innovation og entreprenørskab

Undervisningen kan foregå i de nævnte fag som mindre tværfaglige forløb eller som en del af den understøttende undervisning.

Tidsforbrug og anvendelse

Forløbet kan afvikles på 2-4 lektioner. Klassen kan eksempelvis arbejde med materialet i forbindelse med, at en katastrofe eller konflikt er indtruffet. I kan også bruge materialet, hvis underviseren oplever et behov for, at eleverne får redskaber til at kunne samtale og tackle nyheder og informationer om flygtninge.

Brug gerne forløbet som en del af en undervisning om levevilkår, katastrofer eller børn i andre lande. I kan supplere arbejdet med Flugt med andre forløb under temaet 'Når katastrofen rammer'.

Fælles mål

I historie kan I anvende forløbet som en del af arbejdet med 'kronologi og sammenhæng'. I forløbet arbejder eleverne med, hvordan flugt forandrer menneskers livsgrundlag og har konsekvenser for blandt andet børn og familier.

I geografi kan I bruge materialet i forbindelse med kompetenceområdet 'perspektivering', for i forløbet skal eleverne arbejde med sammenholdet mellem menneskers levevilkår og aktuelle konflikter og naturkatastrofer.

Flugt kan bruges i samfundsfag under kompetenceområdet 'politik' og 'sociale og kulturelle forhold'. I kan eksempelvis bruge forløbet i diskussioner om internationale organisationer, udenrigspolitiske forhold og social differentiering i Danmark og verden.

I kan anvende forløbet i dansk til at arbejde med kompetenceområdet 'fremstilling' og 'kommunikation'. I Flugt skal eleverne skrive et læserbrev/digt, hvor de skal udtrykke eller argumentere for holdninger, tanker og meninger om flygtningesituationen.

Til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er især kompetenceområdet 'sundhed og trivsel' medtænkt i forløbet. Eleverne skal blandt andet arbejde med børn og unges helt basale rettigheder og med, hvordan sundhed påvirkes af de levevilkår, man lever under.

I kan desuden anvende materialet i innovation og entreprenørskab og specifikt til 'omverdensforståelse', for eleverne skal opnå viden om og forståelse af verden, lokalt og globalt. 

 

Forskning viser

... at det at tale med børn og unge om krig og katastrofer på en afbalanceret måde tilpasset deres alder har flere gavnlige effekter, idet det:

 • reducerer uro, mareridt og angst
 • giver håb om og tillid til, at krig og katastrofer kan forebygges
 • giver en konstruktiv holdning og viden om, at man faktisk kan hjælpe
 • giver en bedre og mere nuanceret forståelse af verden omkring os og af vilkårene for andre børn i verden
 • giver håb

Aktiviteter

Om flygtninge

Eleverne læser fagteksten 'Om flygtninge', der beskriver, hvad flugt og flygtninge er. Tal herefter med eleverne om det læste. I kan tage udgangspunkt i spørgsmålene:

 • Hvad er en flygtning?
 • Hvad flygter mennesker fra?
 • Hvor mange flygtninge er der?
 • Hvorfor kan flugt være farlig?
 • Hvad er en bådflygtning?

En bådflygtning fortæller

I foråret 2015 skrev Anh Lê, der stammer fra Vietnam, et digt. Digtet handler om de oplevelser, hun havde som bådflygtning, da hun var barn. Anh Lês tanker om egne oplevelser blev vakt til live i forbindelse med de nuværende og tragiske historier om bådflygtninge på Middelhavet. Eleverne skal tale om de oplevelser, Anh Lê har haft, samt skrive ord, følelser og tanker om bådflygtningesituationen i Middelhavsområdet ned. Eleverne skal skrive et digt eller et læserbrev, hvor de bruger deres tanker, meninger og viden om bådflygtningene.

Mød en flygtning

Eleverne skal se de seks korte filmklip om en flygtning i Danmark. Filmklippene varer mellem 1 og 2 minutter hver og handler om drengen Javed. Han er en uledsaget mindreårig asylansøger. Betegnelsen 'uledsaget mindreårig asylansøger' dækker over børn under 18, der flygter alene. Ifølge børnekonventionen har uledsagede børn særlige rettigheder i forhold til voksne asylansøgere, fordi børnene anses som en særlig sårbar gruppe. Deres sager skal blandt andet behandles hurtigt, ligesom de anbringes på særlige børnecentre og får tilknyttet voksne, der kan hjælpe dem. På centrene skal de gå i skole. Eleverne skal diskutere, hvad de tror, der kan få børn til at flygte alene, og hvorfor det i lovgivningen kræves, at der tages særlige hensyn til børn, der flygter alene.

Flugten over havet

Flugten over havet er en billedfortælling med fokus på bådflygtninge i Middelhavet. Eleverne skal lave en billedbeskrivelse, hvor de først beskriver billedet objektivt (fortæller, hvad kan de helt konkret kan se på billedet). Bagefter laver de en lille analyse af dét billedet viser og sætter ord på, hvilke tanker de får, når de ser billederne.

Eleverne kan løse opgaven i makkerpar eller i grupper med fire i hver.

Hvert makkerpar/gruppe fremlægger deres arbejde med de valgte billeder for hinanden i klassen. De beskriver billederne både konkret og med den subjektive vinkel. Der skal under fremlæggelsen være tid til og rum for eventuelle spørgsmål fra klassen.

Artikler om bådflygtninge i Danmark

Eleverne skal læse artikler om bådflygtningesituationen i Middelhavsområdet. Eleverne skal diskutere artiklernes indhold og forsøge at tage stilling til problemerne. 'Med livet som indsats' fortæller om flygtningene og deres situation. 'Europa har tabt sin humanisme i Middelhavet' er en kritik af EU’s manglende indsats i forhold til problemerne.

Kom indenfor i en flygtningelejr

Lad eleverne i par scrolle igennem Facebooksiden 'Inside Za'atari' i et par minutter. Imens skal de overveje, hvilken post eller hvilket billede der gør mest indtryk på dem.

Åben Facebooksiden 'Inside Za'atari' på klassens smartboard. Denne side på Facebook giver gennem billeder og posts et billede af hverdagen i Za'atari, som er en af verdens største flygtningelejre. Za'atari ligger i Jordan.

Tal om, hvad I ser på siden. Lad også eleverne fortælle om de posts, der gør størst indtryk på dem.

 

Gode råd til undervisningen

Før I går i gang med arbejdet med Flugt, kan eleverne have gavn af en forklaring om, at vi i Danmark ikke er i risikozonen for at skulle flygte. Fortæl også eleverne, at der bliver gjort meget for at beskytte de børn og unge, der er direkte berørt af katastrofer og konflikter. Eleverne skal have oplevelsen af, at de er i trygge hænder.

Eleverne oplever ikke begivenhederne ens. Yngre elever vil i høj grad være afhængige af, at voksne forklarer og fortolker begivenhederne for dem. Men ældre elever vil få information fra forskellige kilder, der måske ikke er helt pålidelige. Selvom udskolingselever tilsyneladende har en større forståelsesevne, har de stadig brug for ekstra forståelse og støtte for at bearbejde begivenhederne. Husk, at ikke alle elever bliver påvirkede. Det betyder ikke, at de mangler empati.

Som underviser er det en god idé, at man forbereder sig og har fakta parat. Dermed kan man af- eller bekræfte nogle af alle de rygter og historier, der sikkert florerer blandt eleverne. Et rygte kan ofte skabe langt mere frygt end sandheden faktisk gør. Hvis man ikke umiddelbart kan svare på en elevs spørgsmål eller undren, kan man undersøge sagen nærmere og derefter vende tilbage til eleven med et svar.