Epidemier og ebola

- undervisningsvejledning

Foto: Red Barnet/Aubrey Wade

Introduktion

Vi ser jævnligt billeder fra epidemier i medierne. Særligt ebola-epidemien i Vestafrika i 2014-2015 har, af gode grunde, fået meget omtale. Billeder fra epidemier rundt om i verden kan skabe bekymringer og spørgsmål hos eleverne. Målet med forløbet er, at eleverne bedre kan forholde sig til, at epidemier er et vilkår for mennesker forskellige steder i verden.

I aktiviteterne til forløbet får eleverne viden om, hvad en epidemi egentlig er, og hvad ebola er. Eleverne skal også arbejde med ebolas konsekvenser for mennesker i de ramte lande, samt med hvordan man hjælper og giver børn i de ramte lande tryghed og omsorg, trods vanskelige vilkår.

Materialet er webbaseret og består af: 

 • Et onlineforløb til eleverne
 • En undervisningsvejledning (denne side)

Målgruppe og fag

Materialet er henvendt elever og undervisere på mellemtrinnet.

Forløbet er forankret i folkeskolens formålsparagraf. Det kan blandt andet anvendes i:

 • Natur/teknologi
 • Historie
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Brug også gerne forløbet tværfagligt med eksempelvis innovation og entreprenørskab.

Undervisningen kan foregå i de nævnte fag som mindre tværfaglige forløb eller som en del af den understøttende undervisning.

Tidsforbrug og anvendelse

Forløbet kan afvikles på tre til fire lektioner. I kan eksempelvis arbejde med materialet i forbindelse med, at en epidemi er indtruffet et sted i verden, eller fordi underviseren oplever et behov for, at eleverne får redskaber til at kunne samtale og tackle nyheder og informationer om epidemier eller andre katastrofer.

Brug også gerne forløbet som en del af en undervisning om levevilkår, katastrofer eller børn i andre lande. I kan supplere arbejdet med Epidemi med andre forløb under temaet 'Når katastrofen rammer'.

Fælles mål

I kan anvende forløbet i natur/teknologi under kompetenceområdet 'perspektivering'. I Epidemi-forløbet skal eleverne eksempelvis beskrive aktuelle epidemiers udvikling i forhold til menneskers levevilkår forskellige steder i verden.

I historie kan I anvende forløbet som en del af arbejdet med 'kronologi og sammenhæng'. I forløbet arbejder eleverne med, hvordan sygdomme og epidemier ændrer livsgrundlag og har konsekvenser for blandt andet børn og familier.

I sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab kan I bruge forløbet under 'sundhed og trivsel'. Epidemi-forløbet berører eksempelvis, at forskellige levevilkår påvirker sundhed. I forløbet diskuterer eleverne også handlemuligheder, hvis et barns ret til beskyttelse krænkes.

Fakta

Forskning viser, at det at tale med børn om krig og katastrofer på en afbalanceret måde tilpasset deres alder har flere gavnlige effekter, idet det:

 • reducerer uro, mareridt og angst
 • giver håb om og tillid til, at katastrofer kan forebygges
 • giver en konstruktiv holdning og viden om, at man faktisk kan hjælpe
 • giver en bedre og mere nuanceret forståelse af verden omkring os og af vilkårene for andre børn i verden
 • giver håb

Aktiviteter

Om epidemier og ebola

Eleverne læser fagteksten om, hvad ebola og epidemier er. Tal sammen om teksterne. I kan eksempelvis tage udgangspunkt i spørgsmålene:

 • Hvad betyder det, når en sygdom bliver en epidemi?
 • Kan eleverne nævne en eller flere eksempler på epidemier?
 • Er epidemier altid dødelige?
 • Hvad er ebola?
 • Hvor har der været udbrud af ebola for nylig?
 • Hvordan smitter det?
 • Hvorfor blev så mange syge?
 • Hvorfor skal man ikke være bange for ebola i Danmark?

Familier går i stykker

Eleverne læser artiklen 'Hvis jeg også havde mistet David…', der handler om David på to år. Red Barnet hjalp med at få reddet Davids liv ved at skille ham fra sin mor, mens hun var i behandling. Artiklen handler om, hvordan hjælpeorganisationer hjælper mennesker under en epidemi som ebola.

Eleverne skal overveje og tale med deres sidemakker om spørgsmålene:

 • Hvordan kan familien være blevet smittet?
 • Hvad er det egentlig, der redder David?
 • Hvad sker der mon med David og hans familie i fremtiden?

Elevernes tanker deles i grupper eller i plenum.

Eleverne kan også skrive et brev til David med deres tanker og ønsker for ham og hans familie.

Livet på hospitalet

Se fælles i klassen billedfortællingen om livet på et hospital under ebola-epidemien. Eleverne taler bagefter med deres sidemakker om spørgsmålene:

 • Hvad er jeres indtryk af hospitalet?
 • Hvorfor tror I, at dårlige hospitaler kan gøre flere mennesker syge?
 • Hvorfor har hospitalspersonalet så store dragter på?
 • Hvordan tror I, det er at blive behandlet af mennesker i sådanne dragter?
 • Har du selv være på hospitalet eller besøgt nogen på et hospital i Danmark? Hvordan var det?
 • Sammenlign danske hospitaler med billederne fra Sierra Leone.

En nødhjælpsarbejder fortæller

Se filmklippet 'Arbejdet på hospitalet' (06:56 min.) fælles i klassen. I filmklippet møder eleverne nødhjælpsarbejderen Kasper. Kasper arbejder i Red Barnet og rejser ud i verden og hjælper, hvor der er allermest brug for det. Kasper var i Sierra Leone, da ebola-epidemien talte flest smittede.

Se også de to kortere filmklip 'Julen' (02:17 min.) og 'Beskyttelsesdragten' (03:57 min.). Klippet Julen viser, hvordan personalet på hospitalet valgte at gøre noget særligt ud af juleaften på hospitalet. 'Beskyttelsesdragten' viser, hvordan hospitalspersonalet var nødt til at have beskyttelsesdragter på under ebola-epidemien.

Med udgangspunkt i nedenstående temaer skal eleverne tale sammen to og to. Eleverne skriver seks ord ned, som de mener, bedst beskriver Kaspers arbejde. Eleverne diskuterer i par, hvilke overvejelser de ville have, hvis de selv havde sådan et arbejde.

Temaerne:

 • En alternativ juleaften
 • At være tæt på døden
 • At være bange
 • Være fælles om at sikkerheden er i orden

Koleraen spreder sig

Se fælles i klassen billedserien 'Koleraen spreder sig'. Tal om hvert enkelt billede:

 • Hvad viser billedet?
 • Hvad får billedet jer til at tænke på?

Lad efterfølgende eleverne gå sammen i grupper med 2-3 elever i hver.

Hver gruppe skal lave en live-reportage.

Eleverne skal i hver gruppe vælge ét af billederne i billedserien. Herefter skal de forestille sig, at de er på det sted, hvor billederne er taget, og at det er deres opgave at gengive, hvad der sker, der hvor de er.

I gruppen skal der være en eller to 'journalister', der skal fortælle om situationen. Den sidste i gruppen skal være fotografen, der optager videoklippet med en mobiltelefon (se eventuelt eksempler på reportager lavet af elever og med billeder som udgangspunkt her: https://www.youtube.com/watch?v=7h7WxVocIV4). Afsæt cirka 45 minutter til dette.

Når alle grupperne er klar med deres reportager, vises de i klassen.

Tal efterfølgende om, hvordan det var at løse opgaven, og hvilke tanker det satte i gang.

Quiz

Lad eleverne tage en quiz, der handler om epidemier og ebola.

 

Gode råd til undervisningen

Før I går i gang med arbejdet med forløbet Epidemi, kan eleverne have gavn af en forklaring om, at vi i Danmark ikke er i risikozonen for at blive smittet med eksempelvis ebola. Fortæl også eleverne, at der bliver gjort meget for at beskytte de børn og unge, der er direkte berørt af katastrofer som eksempelvis en epidemi. Eleverne skal have oplevelsen af, at de er i trygge hænder.

Eleverne oplever ikke begivenhederne ens. Yngre elever vil i høj grad være afhængige af, at voksne forklarer og fortolker begivenhederne for dem. Men ældre elever vil få information fra forskellige kilder, der måske ikke er helt pålidelige. Selvom de ældre elever på mellemtrinnet tilsyneladende har en større forståelsesevne, har de stadig brug for ekstra forståelse og støtte for at bearbejde begivenhederne. Husk, at ikke alle elever bliver påvirkede. Det betyder ikke, at de mangler empati.

Som underviser er det en god idé, at man forbereder sig og har fakta parat. Dermed kan man af- eller bekræfte nogle af alle de rygter og historier, der sikkert florerer blandt eleverne. Et rygte kan ofte skabe langt mere frygt, end sandheden faktisk gør. Hvis man ikke umiddelbart kan svare på en elevs spørgsmål eller undren, kan man undersøge sagen nærmere og derefter vende tilbage til eleven med et svar.

Download også meget gerne Red Barnets Seks gode råd til forældre og giv den til forældregruppen forud for klassens arbejde med epidemier.