Deadline Athen

- undervisningsvejledning

Foto: Red Barnet

Introduktion

Uro, fattigdom og manglende demokrati er stadig en del af hverdagen for mange afghanere. Det er hovedårsagen til, at mange afghanske flygtninge – herunder uledsagede børn og unge – banker på Europas dør. I stedet for at få asyl ender nogle af børnene i Athens barske underverden.

Deadline Athen handler om uledsagede flygtningebørns vej ind i Europa. I et interaktivt spil får eleverne indsigt i, at globale problemstillinger, som for eksempel flygtningesituationen, kan vinkles forskelligt. Eleverne får også forståelse for flygtninges levevilkår og rettigheder i Danmark.

Materialet er webbaseret og består af:

 • Det interaktive spil 'Deadline Athen'
 • Ekstramateriale til eleverne
 • En quick guide til underviseren – for det hurtige overblik
 • En undervisningsvejledning med forslag til aktiviteter (denne side)

Målgruppe, fag og tidsforbrug

Forløbet er henvendt til elever og undervisere i udskolingen. Materialet er forankret i folkeskolens formålsparagraf og Fælles mål. Forløbet kan blandt andet anvendes i:

 • Dansk
 • Samfundsfag
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Medier

I kan også bruge forløbet i den understøttende undervisning eller som et tværfagligt forløb om eksempelvis globalisering og internationalisering.

Klassen kan afvikle forløbet på fire lektioner, men I kan også arbejde med forløbet som en del af en temauge. Bemærk, at klassen kan afvikle spillet over flere dage. Forudsætningen er, at eleverne bruger samme computer eller tablet over perioden.

 • To dobbelte lektioner. Eleverne kan nå at gennemføre spillet, vælge citater og løse dilemmaer til den artikel, de skal skrive. På den tid kan klassen også nå at arbejde med den indledende aktivitet og en af de evaluerende aktiviteter.
 • Temauge. Eleverne kan nå at gennemføre spillet samt arbejde med den indledende- og alle de evaluerende opgaver. Vælg eventuelt 3-4 andre supplerende aktiviteter, som passer til din klasse.
 • Ind i årsplanen. Du kan også lægge arbejdet med Deadline Athen ind som kortere eller længerevarende forløb spredt i perioder hen over skoleåret. På den måde kan I nå de fleste af de supplerende elevaktiviteter. Det er ikke meningen, at I skal gennemarbejde dem alle. Vælg dem, der passer til dine elever og jeres fokus.

Formål

Deadline Athen handler om flygtningesituationen i Europa. Mere specifikt handler spillet om uledsagede flygtningebørn og –unges levevilkår. Det er en alvorlig tematik, som skoleelever i Danmark skal være rustet til at forstå. Det overordnede formål er, at eleverne opnår forståelse for den globale problematik omkring flygtninge, og at de rustes til at tage stilling og handle.

På sociale medier og i TV møder eleverne jævnligt billeder og historier fra aktuelle flygtningesituationer. Det kan skabe bekymringer og spørgsmål hos eleverne. Målet med forløbet er derfor også, at eleverne bedre kan forholde sig til, at flugt er et vilkår for børn og unge forskellige steder i verden.

Det er Red Barnets håb, at spillet Deadline Athen og det tilhørende materiale kan bidrage til øget fokus på uledsagede flygtningebørn – både i undervisningssammenhæng og uden for skolens mure.

Fælles mål

I kan bruge forløbet i dansk i arbejdet med kompetenceområderne 'fremstilling' og 'kommunikation'. I Deadline Athen arbejder eleverne med den journalistiske genre. De skal indsamle oplysninger, præsentere og disponere stof, så det fremmer et budskab. Eleverne skal også arbejde med deres sproglige bevidsthed ved at iagttage, karakterisere og diskutere sprogbrug som udtryk for forestillinger om verden.

I samfundsfag kan I arbejde med forløbet under kompetenceområdet 'politik' og 'sociale og kulturelle forhold'. Eleverne arbejder med en konkret og aktuel problemstilling i EU, og I kan diskutere mål og midler i dansk udenrigspolitik. I Deadline Athen arbejder eleverne også med socialisering og social differentiering i Danmark og verden.

I kan bruge Deadline Athen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Eleverne arbejder med kompetenceområdet 'sundhed og trivsel'. I Deadline Athen er formålet blandt andet, at eleverne bliver i stand til at erkende egne grænser og rettigheder, ligesom de skal have forståelse for andre. Eleverne arbejder også med at kunne fremme andres trivsel med udgangspunkt i rettigheder – og de skal vurdere rettigheder i et samfundsmæssigt perspektiv.

I kan også bruge forløbet i valgfaget Medier under 'Medieanalyse'. I Deadline Athen analyserer og vurderer eleverne medieudtryk for at forstå tidssvarende mediers betydning i et kulturelt perspektiv.

Om spillet

I det interaktive rollespil Deadline Athen er eleverne journalisten, der rejser til Athen for at samle materiale til en artikel. Men eleverne kan ikke nå at tale med alle, før artiklen om flygtningesituationen i Athens gader skal skrives. Vil de følge med politiet på patrulje? Gå til demonstration med fyrede grækere? Konfrontere asylmyndighederne? Eller vil de opsøge de afghanske drenge i parken?

Det er elevernes valg, der afgør, hvilken historie verden kommer til at høre.

Spillet er en på mange måder barsk historie om børn og unge under 18 år, der flygter fra et krigsramt Afghanistan og drømmer om at komme ind i Europa. Nogle havner i Danmark. I spillet møder eleverne børn, unge og voksne i Grækenlands hovedstad Athen.

Spillet Deadline Athen er baseret på virkelige begivenheder. Det er blevet til ved, at en rigtig journalist har haft et kamera spændt på hovedet.

I spillet arbejder eleverne med dokumentarisme og undersøgende journalistik. Eleverne skal forholde sig til citater og dilemmaer, og de skal konstant træffe beslutninger. Hvilke citater skal med? Under Aktiviteter kan du læse om, hvordan I kan arbejde med den journalistiske genre ud fra spillet.

elevsiden findes en kort præsentationsvideo af spillet.

I spillet Deadline Athen kan eleverne blandt andet møde:

 • Flygtninge
 • Flygtningebørn i Alexandra Park
 • Politiet (der står bag Operation Xenios Zeus, hvis formål er at anholde og sende illegale immigranter ud af landet)
 • Chefen på Den Græske Asylservice, som behandler asylansøgninger
 • Amnesty International
 • Partiet Gyldent Daggry, der mener, at 'Grækenland er for grækere'

Spillet indeholder også klip fra Danmark, så I kan perspektivere og relatere forholdene i Athen til noget hjemligt og mere genkendeligt for eleverne.

I det supplerende materiale kan eleverne møde den 19-årige afghanske flygtning Javed og en migrationsforsker, der forklarer, hvordan Danmark modtager og integrerer især uledsagede børn og unge.

Flowchart

Baggrundsviden

I 2016 rejste over 50.000 uledsagede børn og unge under 18 år ind i Europa. Mange kommer fra Afghanistan og krydser grænser i Sydeuropa. Især Grækenland har været et populært land for flygtningebørn.

Der er mange grunde til, at børn og unge flygter. Måske er deres forældre døde. Andre har overværet krigshandlinger, mens atter andre måske selv er blevet overfaldet eller har været udsat for krigens rædsler. Endelig er der nogle, der flygter, fordi de håber at blive rigere og dermed få et bedre liv.

Nogle får hjælp til deres rejser af menneskesmuglere og betaler mange penge i forsøget på at komme til Europa. Fælles for alle de uledsagede børn og unge er, at de må leve med savnet af deres familie, venner og en hverdag, de kender.

EU (Den Europæiske Union) forsøger at stoppe de mange flygtninge. Derfor har man vagter ved mange af grænserne i det sydlige Europa.

Baggrunden for de relativt mange uledsagede afghanske flygtningebørn i Europa skal findes i angrebene på World Trade Center i New York og det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, den 11. september 2001. Det fik amerikanerne til at gå i krig mod Taleban. USA anklagede nemlig Taleban i Afghanistan for at støtte de terrorister, der dræbte næsten 3.000 mennesker på det, der er gået over i historien som 9/11. Så i oktober 2001 smed USA den første bombe i Afghanistan.

Danmark har også deltaget i krigen. Omkring 10.000 soldater har været udsendt til Afghanistan, og 43 blev dræbt. I begyndelsen af 2013 besluttede Folketinget, at de danske tropper skulle trækkes hjem.

Men problemerne er ikke slut i Afghanistan. Afghanerne kæmper stadig med fattigdom, uro og manglende demokrati, og derfor flygter mange fortsat. Heriblandt altså nogle af de børn, der flygter til Europa.

Grækenland og flygtningene i tal*

Indbyggertal: Cirka 11 millioner
Arbejdsløshed: Over 25 %, blandt unge: 44 %
Flygtninge og immigranter: Cirka 45% kommer til Europa via Grækenland
*Tallene er fra 2016

Tekniske krav og nulstilling af spillet

Spillet kræver, at elevens computer/tablet har en internetforbindelse med en rimelig hastighed. Ellers kan I risikere, at spillet hakker eller går i stå. Vi anbefaler en hastighed på 2-4 Mbit/s pr. enhed. Hvis spillet eksempelvis er i gang på fem computere på samme tid, skal I bruge minimum en 10-Mbit/s-linje.

Deadline Athen kører på både PC og Mac. Vi anbefaler, at eleverne bruger browserne Chrome eller Safari.

Deadline Athen anvender cookies. Det er for at spillet kan huske, hvor langt eleven er nået, og for at huske de citater, eleven har gemt i spillet. Hvis eleven ønsker at nulstille spillet, kan eleven gøre det ved at trykke på knappen nederst til højre i notesbogen. Så er spillet nulstillet, og alle de citater, der tidligere var gemt, er slettet fra notesbogen.

Flygtningebørn i klassen?

Er der uledsagede flygtningebørn på skolen - og måske i din klasse – er det vigtigt at være opmærksom på, at de kan være meget sårbare. FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees) betegner uledsagede flygtningebørn som en af de mest sårbare flygtningegrupper overhovedet. De kan være traumatiserede. Men samtidig er en del flygtningebørn både målrettede og motiverede, når det drejer sig om uddannelse og mere generelt set integration.

Spændet mellem sårbarhed og motivation kan være stort, og det kan være svært at navigere i for underviseren. Det er vigtigt for de uledsagede flygtningebørn, at de oplever struktur og tryghed. Derfor kan det være en god idé, at de har én primær kontaktperson, som de kan blive fortrolige med.

Aktiviteter

Herunder kan du finde forslag til aktiviteter, du kan gennemføre med din klasse forud for og efter, at eleverne har spillet Deadline Athen.

Det er ikke meningen, at I skal arbejde med alle aktiviteterne. Vælg dem, der passer til dine elever og jeres fokus. Dog bør I ikke udelade gennemførelsen af selve det interaktive rollespil Deadline Athen. Spillet er helt essentielt for gennemførelsen af forløbet.

Før spillet

Tankekort
Print et tankekort (PDF) til hver elev. Ud for stregerne skriver eleverne de associationer, de får til, hvordan et liv som uledsaget flygtningebarn er.

Spillets titel
I grupper af 4-5 elever, skal eleverne tale om, hvordan de forstår titlen på spillet. Giv eleverne 10 minutter til opgaven. De skal også finde ud af, hvor ordet 'deadline' stammer fra.

Definitioner
Eleverne skal finde ud af:

 • Hvad er en flygtning?
 • Hvad er en indvandrer?
 • Hvor mange flygtninge er der i verden?
 • Hvilke lande kommer der flest flygtninge fra?
 • Hvorfor flygter mennesker? (find fem årsager)

Afstemning
28 % af ansøgerne i Europa får asyl. Det svarer cirka til hver fjerde ansøger. Lav en afstemning i klassen om, hvorvidt det er for mange. Diskutér derefter resultatet i klassen. Er der forskel på, hvad piger og drenge mener?

Selve spillet

Spillet Deadline Athen er forløbets helt centrale aktivitet. Læg ud med at se introduktionsvideoen, som du finder på elevsiden.

Herefter skal eleverne spille det interaktive rollespil Deadline Athen.

Efter spillet

Personerne i Deadline Athen
I spillet har eleverne sikkert fokuseret på flere personer og citeret dem for flere udtalelser. I par skal eleverne udvælge to personer fra Deadline Athen, som fascinerer dem, og som de derfor gerne vil fokusere på.

Den ene af eleverne agerer som journalist og forbereder spørgsmål, mens den anden er kilden. Brug 15 minutter på forberedelsen. Herefter gennemfører eleverne interviewet. Det må højest vare 5 minutter. Bagefter bytter eleverne roller.

Organisationer og begreber
I spillet møder eleverne en lang række mennesker, organisationer og begreber. Gyldent Daggry, Den Græske Asylservice, Amnesty International og Operation Xenios Zeus er blot nogle af dem.

Eleverne skal vælge 2-4 af dem og beskrive dem i dybden. Produktet kan være en faktuel artikel, der skal bringes i en avis eller på nettet. Eleverne kan bruge internettet og avisartikler til at få viden.

Skriv artikel
I spillet indsamler eleverne citater, billeder og historier fra deres forskellige kilder. På baggrund af disse skal eleverne udvælge den vinkel, de vil lægge på deres artikel. Tal først i fællesskab om, at en historie altid vil have en vinkling. Lad eleverne komme med forslag til forskellige vinklinger til deres artikler, og tal fælles om journalistiske virkemidler.

Efterfølgende producerer eleverne deres artikler.

Journalistik
Eleverne skal lave en top-3-liste over de dilemmaer, som de synes, var de værste, da de spillede Deadline Athen. Eleverne skal prioritere dem – det værste skal være nr. 1. Eleverne skal begrunde deres valg.

I grupper på 4-5 skal eleverne læse hinandens artikler fra Deadline Athen. Eleverne skal tale om, hvad der er godt i artiklerne, og hvad der kunne være bedre.

Derefter vælger eleverne en af artiklerne, som de finder god, og som har en interessant vinkel. Eleverne præsenterer herefter artiklen for de andre i klassen – ved at fortælle om artiklens styrker.

Miljøet i Deadline Athen
Spillet er dokumentarisk, og genren er undersøgende journalistisk. I spillet er der masser af billeder, stemninger og lyde.

Eleverne skal lave en miljøbeskrivelse (15-20 linjer), hvor de fokuserer på, hvilket indtryk spillet giver af Athen – hvilket billede der tegnes. De skal samtidig overveje, om der også er et andet Grækenland – et andet Athen – som de kort kan skrive om.

Rettigheder
I 1948 fik alle mennesker i verden lige rettigheder og friheder. Det skete i form af Verdenserklæringen om Menneskerettighederne (find den fx på www.menneskeret.dk). Men der er særlige rettigheder for børn. Derfor vedtog FN (Forenede Nationer) i 1989 børnekonventionen.

Eleverne kan finde børnekonventionen i en let udgave her på skolesitet.

Eleverne skal finde den vigtigste artikel i børnekonventionen for uledsagede flygtningebørn. Når de har fundet den, kan I diskutere, om alle er enige om, hvilken artikel det er. Du må meget gerne udfordre eleverne på deres valg.

Herefter skal eleverne finde tre artikler fra Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og børnekonventionen, som eleverne mener passer på de rettigheder, som asylansøgerne i Athen burde have.

Asyl i Danmark
I 2016 fik 23 % af asylansøgerne i Grækenland lov til at få asyl i landet. Da Deadline Athen blev lavet, var tallet 1-2 %. Det kan tage flere år at få behandlet en asylsag.

Eleverne skal nu finde ud af, hvordan vi gør i Danmark, når uledsagede børn og unge søger asyl.

 • Hvilke regler er der?
 • Er reglerne de samme som i resten af EU (Den Europæiske Union)?
 • Hvor bor de uledsagede børn og unge, mens de venter på svar?
 • Må de gå i skole?

Udvælg eventuelt 4-5 elever, som på 5 minutter skal holde et foredrag, hvor de fortæller om oplysningerne.

Interview
På elevsiden er der et interview med 19-årige Javed. Han kommer fra Afghanistan, men er flygtet til Danmark. Se i fællesskab klippene med Javed.

Herefter kan eleverne lave et interview med en ung flygtning (helst) eller indvandrer. Det kan eksempelvis være en elev eller fagperson på skolen eller en i vennekredsen. Eleverne skal skrive et portræt af ham eller hende, og det skal fortælle om den interviewedes historie og baggrund. Husk eleverne på, at gode personportrætter også indeholder noget om drømme og om fremtiden.

Evaluerende aktiviteter

 • Eleverne kigger på deres tankekort fra den indledende aktivitet igen. De skal nu lave et nyt. Ligner de to tankekort hinanden efter, eleverne har været igennem spillet og skrevet deres artikel?
 • Tal fælles i klassen om personer eller scener fra spillet, som har gjort et stort indtryk på eleverne.
 • Mangler der noget i spillet? Er der et tema, folkene bag spillet har overset? Og mangler der citater, som eleverne kunne have brugt i din artikel? Drøft det i klassen.
 • Eleverne kan skrive en anmeldelse af 'Deadline Athen'. De skal forestille sig, at anmeldelsen skal bringes i et magasin, der har fokus på spil. Husk, at en god anmeldelse indeholder et referat, en holdning og en perspektivering – og måske hjerter eller stjerner?
 • Eleverne skal nævne tre ting fra spillet, som de tror, de kan huske om et halvt år. Brug højest fem minutter på opgaven

 

Materialer til download