Børn og unge i fattige familier

- Quick guide

Introduktion

Klassetrin 

Udskoling

Tid

Fra 2 lektioner

Fag

Forløbet er forankret i folkeskolens formålsparagraf. Klassen kan anvende forløbet i:

 • Dansk
 • Samfundsfag
 • Filmkundskab
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læs om de tilknyttede kompetenceområder i undervisningsvejledningen. 

Formål

Med 'Børn og unge i fattige familier' kan din klasse sætte fokus på børnefattigdom samt børn og unges ulige livs- og levevilkår i Danmark. I forløbet bliver eleverne klogere på fattigdomsbegreberne, og så bliver de klædt på til at forstå deres egne rettigheder på området.

Målet med materialet er at formidle viden om børn og unge i fattige familier i Danmark og dermed medvirke til at skærpe fokus på børnefattigdom i Danmark.

Materialet er webbaseret og består af:

 • Et onlineforløb til eleverne med en dokumentarfilm samt fire interaktive film

 • En undervisningsvejledning

 • En quick guide til underviseren (denne side)

Aktiviteter

Oversigt: 

Aktivitet 1-3:
De primære aktiviteter om FN’s børnekonvention og forløbets dokumentarfilm 'En dag som fattig'.

Aktivitet 4-6:
De supplerende aktiviteter og arbejdsforslag, som I kan anvende til fordybelse og inspiration.

Aktivitet 7-9:
Ekstraopgaver og inspiration.

 

Aktivitet 1-3: Primære aktiviteter

 • Aktivitet 1: Børns rettigheder
  Faglig læsning om børnekonventionen
  I skal bruge: Computere/tablets

 • Aktivitet 2: Fattig for en dag
  Dokumentarfilm (9:40 min.), filmanalyse, klassediskussion
  I skal bruge: Dokumentarfilmen ’En dag som fattig’ fra elevernes forløbsside

 • Aktivitet 3: Spil fattig for en dag
  Interaktivt casearbejde, klassediskussion
  I skal bruge: Computere/tablets

 

Aktivitet 4-6: Supplerende aktiviteter

 • Aktivitet 4: SMS-novelle
  Skrive SMS-novelle, give feedback
  I skal bruge: Elevernes mobiltelefoner

 • Aktivitet 5: Begrebsforståelse
  Definere faglige begreber, klassediskussion
  I skal bruge: Computere/tablets

 • Aktivitet 6: Fattigdom i Danmark
  Spørgeskemaundersøgelse i lokalområdet, analyse af indsamlet data
  I skal bruge: Computere/tablets

 

Aktivitet 7-9: Ekstraopgaver og inspiration

 • Aktivitet 7: Paneldebat
  Paneldebat om fattigdomsgrænser

 • Aktivitet 8: Læs artikel 
  Faglig læsning
  I skal bruge: Artikel fra Ugebrevet A4 (findes også på elevernes forløbsside)

 • Aktivitet 9: Leg journalist eller lav drama
  Dramatisering af situationer fra dokumentarfilmen, paneldebat, skrive journalistisk artikel

 

Læs mere om de specifikke aktiviteter i undervisningsvejledningen til Børn og unge i fattige familier.

Gå til undervisningsvejledningen.

Gå til elevernes forløbsside.