Børn og unge i fattige familier

- mere om fattigdomsgrænser

Om den danske fattigdomsgrænse 2013-2015

Regeringen nedsatte i maj 2012 et ekspertudvalg, der fik til opgave at belyse forskellige metoder til at opgøre fattigdom og udarbejde forslag til en dansk fattigdomsgrænse.

Udvalgets anbefalinger

  • Grænsen fastsættes ved, at man i tre år i træk har haft en indkomst på under 50 pct. Af medianindkomsten og ikke har en formue over 100.000 kr. (pr. voksen).
  • Der skal laves en årlig fattigdomsredegørelse
  • At grænsen suppleres med indikatorer for afsavn og risiko for fattigdom.
  • At studerende og deres familier ikke tælles med som fattige.

Antal fattige i 2012

Den daværende regering indførte i 2013 en dansk fattigdomsgrænse. Ifølge den var der 7.900 fattige børn i Danmark i 2012. Fattigdomsgrænsen blev afskaffet i 2015, da Danmark fik en ny regering.

Andre fattigdomsgrænser

Folk er ifølge EU’s fattigdomsgrænse fattige, hvis de har en indkomst på under 60 procent af medianindkomsten i et land. Tilsvarende er folk ifølge OECD’s fattigdomsgrænse fattige med en indkomst under 60 procent af medianindkomsten i et land.

Kilde: kafr@altinget.dk