Børn og unge i fattige familier

- et liv på kanten af samfundet

Foto: Red Barnet

Fokusord

Børnefattigdom, kontakthjælp, absolut fattigdom, relativ fattigdom

Børn og unge i fattige familier

https://redbarnet.dk/skole/fattigdom-i-danmark/boern-og-unge-i-fattige-familier/
Til underviseren

Antal lektioner

Fra 2 lektioner

Målgruppe

Udskoling

Typer af aktiviteter

Faglig læsning, dokumentarfilm, interaktive cases, klassediskussion

I skal bruge

Computere, tablets

Kort præsentation

I Danmark lever tusindvis af børn og unge i fattigdom, og fattigdommen kan medføre social isolation. Dels fordi sociale aktiviteter, ferier og fritidsaktiviteter kan koste mange penge, og dels fordi børnene ofte forsøger at skjule familiens dårlige økonomi for omverdenen. Derfor får børnene sjældent sagt fra eller søgt om hjælp.

Med 'Børn og unge i fattige familier' kan din klasse sætte fokus på børnefattigdom samt børn og unges ulige livs- og levevilkår. I forløbet bliver eleverne klogere på fattigdomsbegreberne, og så bliver de klædt på til at forstå deres egne rettigheder på området.

Fælles mål

Klassen kan bruge forløbet i dansk, samfundsfag, filmkundskab og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Brug også meget gerne forløbet i den understøttende undervisning eller til projektarbejde.

Læs mere om de tilknyttede kompetenceområder i undervisningsvejledningen.

Undervisningsvejledning

Børn i fattige familier

Ved du, at der i Danmark lever tusindvis af børn og unge, som kan siges at være fattige? Se film, læs, diskuter og spil selv ung i en fattig familie – og få et nært indblik i børnefattigdom i Danmark.

Tænk at være den, der aldrig har råd til at gå med vennerne i biografen eller en tur i svømmehallen. Eller være den, der ikke kan deltage i skolerejser, gå til sport, fejre fødselsdag eller andet, der koster penge.

Børn og unge i fattige familier lider mange afsavn. De mangler tit helt almindelige ting, som de fleste af deres kammerater har.

Kan fattigdom ses?

Måske er det svært at forstå, at der overhovedet findes fattigdom i et land som Danmark. Her er butikkerne fyldt af varer. Og de fleste mennesker ser ikke ud til at mangle noget.

Fattigdom kan ikke altid ses. Men når juletiden nærmer sig, bliver det meget tydeligt, at ikke alle har det, de behøver. Tusindvis af familier står i kø for at få julehjælp.

Hvornår er man fattig?

Lever man i en fattig familie, når der ikke er råd til at købe nyt tøj, mobil, pc, internetabonnement, cykel eller at tage med sportsklubben til weekendstævne? Når man ikke har råd til en god madpakke? Eller skal man bo på gaden og tigge om mad og penge, før man kan kalde sig fattig i Danmark?

Pige går på mur i modlys

Relativ fattigdom i rige lande

Når man taler om fattigdom, er der to vigtige begreber: Absolut fattigdom og relativ fattigdom.

Ved absolut fattigdom har man ikke råd til de helt grundlæggende ting som et sted at bo, mad og rent vand. Den form for fattigdom ser man i mange udviklingslande for eksempel i Afrika.

Ved relativ fattigdom har man råd til mad, vand, tøj og et sted at bo, men familierne har langt færre penge end andre mennesker i deres land. Ofte kan forældrene ikke tilbyde deres børn samme muligheder som andre børn. I Danmark og i andre rige lande vokser mange børn op i relativ fattigdom.

Fattige føler sig udenfor og klarer sig dårligere

Det kan være svært at være et fattigt barn i et rigt land som Danmark. Børn fra fattige familier føler sig ofte anderledes og udenfor fællesskabet. De fleste forsøger at skjule familiens dårlige økonomi over for deres kammerater og venner.

Mange fattige børn og unge isolerer sig og klarer sig ofte dårligere i skolen. Som voksne er der også en risiko for, at de ikke får en god uddannelse. Ofte tjener de kun få penge, og deres børn risikerer således også at vokse op i fattigdom. Derfor er det vigtigt, at ingen børn vokser op i fattigdom, og at alle børn bliver en del af et fællesskab.

Dokumentar: 'En dag som fattig'

Dokumentarfilmen er et eksperiment, hvor to unge, Tobias og Michelle, på en enkelt dag oplever på deres egen krop, hvordan hverdagen kan være for børn og unge i fattige familier i Danmark.

Video: En dag som fattig (09:49 min.)

">

Filmen varer 9 minutter og 40 sekunder. Den er fra 2014, hvor Danmark havde en fattigdomsgrænse. Ifølge den danske regering var der 7.900 fattige børn i 2012. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd lavede også en beregning over børn, der voksede op i relativ fattigdom – de kom frem til omkring 10.400 børn – det er dette tal, der nævnes i filmen.

I 2015 blev fattigdomsgrænsen afskaffet af politikerne, men det betyder ikke, at fattigdommen er afskaffet. Tværtimod – organisationer som for eksempel Red Barnet anslår, at flere og flere børn og unge vokser op i fattige familier.

Arbejdsforslag

Se dokumentaren sammen i klassen og tal bagefter i mindre grupper om filmens ide, handling, budskab og hensigt. Fremlæg jeres synspunkter og vurdering af filmen for resten af klassen.

Spil fattig for en dag

Prøv selv at 'spille' en dreng eller en pige i en fattig familie og oplev, hvordan hverdagen kan være, når man ikke kan leve livet på lige fod med andre børn og unge.

Fire interaktive dilemmafilm

Hver film kan ses på 7-8 minutter. Du skal undervejs i filmene svare på spørgsmål. Afsæt derfor 15-20 minutter til hver film. Se gerne filmene sammen to og to eller i mindre grupper.

Før spillet

I hver interaktiv film stilles man over for dilemmaer, som kræver et valg. Undervejs i filmene er der desuden spørgsmål, som skal besvares skriftligt. Når der stilles et spørgsmål i filmen, sættes filmen på pause. Spørgsmålet besvares skriftligt ved enten at skrive svaret på et stykke papir, i et dokument på pc eller tablet eller som note på mobiltelefonen. Herefter kan filmen og spillet fortsætte.

Dilemmafilm 1, som dreng

Se Dilemmafilm 1

Dilemmafilm 2, som som dreng

Se Dilemmafilm 2

Fakta

Ved du, at der lever børn og unge i fattige familier i Danmark og i andre rige lande i Europa?

Næsten 27 millioner børn i Europa lever i fattigdom. Det er et meget stort tal.

Der er også mange børn i Danmark, som vokser op i fattigdom. Det sker, selvom Danmark er et velfærdssamfund med sociale ydelser som kontanthjælp, børnepenge og ret til uddannelse, gratis lægehjælp og tandlæge.

Fattigdomsgrænsen er afskaffet

I 2013 indførte Danmark en fattigdomsgrænse. Det betød, at regeringen årligt skulle 'tælle', hvor mange børn og voksne, der lever i fattigdom i Danmark.

Den danske regering foretog den første opgørelse over fattigdom i Danmark i foråret 2014. Den viste:

 • I 2012 var der 7.900 fattige børn i Danmark.
 • Det svarede til 0,8 % af alle børn.
 • Man talte kun med, hvis man havde været fattig i mindst tre år. Derfor talte børn i alderen 0-2 år ikke med, eller hvis man havde været fattig i mindre end tre år.

(Kilde: Regeringens Fattigdomsredegørelse, 2014)

Fattigdomsgrænsen blev afskaffet i 2015, da Danmark fik en ny regering.

Flere fattige

Selvom Danmark ikke har længere har en fattigdomsgrænse til at holde øje med hvor mange fattige børn, der lever her i landet, betyder det ikke, at der ikke længere er børn og unge, som vokser op i fattigdom.

Fra efteråret 2016 og frem er mange familier, der modtager hjælp fra det offentlige blevet langt fattigere. Det er især børn i flygtningefamilier eller dem, hvis forældre er på kontanthjælp. Politikerne har besluttet at skære kraftigt ned i deres ydelser. De får langt færre penge per måned, så mange har svært ved for eksempel at betale husleje, købe nok mad, tøj og transport eller få råd til ferie og børnenes fritidsaktiviteter.

Dilemmafilm 1, som pige

Se Dilemmafilm 1

Dilemmafilm 2, som pige

Se Dilemmafilm 2

Red Barnet kæmper for de fattige børn i Danmark
 • Red Barnet er bekymret for børn i fattige familier, der vokser op med store afsavn. Det kan have alvorlige konsekvenser for, hvordan børnene har det i hverdagen, og hvordan de får det fremover.

   

  Undersøgelser har vist, at børn, der har levet i fattigdom, har dårligere helbred, risikerer at få ringere uddannelse, har højere risiko for at blive arbejdsløse og tjener mindre som voksne.

   

  Red Barnet kæmper derfor for, at ingen børn skal vokse op i fattigdom og for, at Danmark igen får en fattigdomsgrænse, så vi kan holde øje med, hvor mange, der er fattige, og gøre noget ved problemet.

Mere om børnefattigdom

På Red Barnets hjemmeside kan du læse mere om voksende børnefattigdom, og hvad vi gør for at hjælpe familierne.

Links til artikler

Vi har samlet en række artikler, som sætter fokus på forskellige aspekter af børnefattigdom i Danmark. De er fra perioden 2013 til 2017.

Om børns rettigheder

Ingen børn i Danmark bør mistrives på grund af fattigdom. I FN's børnekonvention står det sort på hvidt, at børn har ret til en barndom med social sikkerhed (artikel 26).

I artikel 27 i børnekonventionen bliver det slået fast, at børn har ret til en levestandard, der sikrer fysisk, psykisk, moralsk og social udvikling.

Børn har med andre ord ret til et liv med tryghed. De skal også have mulighed for at deltage i børnelivet på lige fod med andre børn.

Find mere om børns rettigheder

Vil du videre mere om børns rettigheder? Så kan du finde mere i bogen Børn har ret ... til at kende deres rettigheder

Du kan også gå direkte til FN's børnekonvention:

Den lette udgave af børnekonventionen

Den originale udgave af børnekonventionen

Dilemmafilm om skolerejse til London

Se dilemmafilm

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v