Mobningens ABC

Foto: Red Barnet

Fokusord

Mobning, fællesskab, trivsel

Mobningens ABC

https://redbarnet.dk/skole/faellesskab-og-trivsel/mobningens-abc/
Til underviseren

Antal lektioner

2-10 lektioner

Målgruppe

Mellemtrin

Typer af aktiviteter

Højtlæsning, film, rollespil, quiz og byt, skrivning og diskussion

I skal bruge

Computer/tablet, karton, pensler, bilag 1 og bilag 2

Kort præsentation

Sæt fællesskab og klassens trivsel i centrum med film og noveller fra 'Mobningens ABC'. Mobningens ABC tager afsæt i mobbeforskeren Helle Rabøl Hansens viden om og forklaringer på mobning. Materialets fortællinger tager udgangspunkt i historier fra det virkelige liv, som er bearbejdet af børnebogsforfatter Renée Toft Simonsen og filminstruktør Poul Erik Madsen.

Både noveller og film illustrerer, hvordan mobning kan udspringe af forskellige følelser som kedsomhed, frygt for udstødelse og ensomhed.

Fælles mål

I kan bruge materialet i dansk og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Læs mere om de tilknyttede kompetenceområder i undervisningsvejledningen.

Undervisningsvejledning

Om mobningens ABC

Bliv klogere på, hvad mobning er, og hvordan du og dine klassekammerater kan stoppe det.

Her på siden kan du downloade bogen 'Mobningens ABC'. I Mobningens ABC kan du få viden om mobning, og du kan læse noveller om børn, der har været udsat for mobning. Længere nede på siden kan du se de fire kortfilm 'Udfordringen', del 1-4.

Læs bogen om mobning

’Mobningens ABC’ er en bog, der kan gøre dig og din klasse klogere på mobning.

Bogen er skrevet af mobbeforsker Helle Rabøl Hansen og bygger på hendes viden om mobning og historier fra det virkelige liv.

Udover fagtekst om mobning, er der også fire noveller om børn, der har været udsat for mobning. 

Du kan downloade bogen her.

Mobning i tal

20% af danske skoleelever bliver mobbet. Det svarer til, at hver femte elev bliver mobbet.

(Kilde: Trivselsmålingen 2017)

Kortfilm: Udfordringen

Herunder kan du se kortfilmene 'Udfordringen' (del 1-4). Filmene handler om mobning i en klasse.

Du møder i filmene en gruppe børn, der udfordrer hinanden til at overtræde egne og andres grænser for at føle sig som en del af fællesskabet. Udfordringerne har både store konsekvenser for børnene selv og deres klassekammerater. Hver kortfilm tager mellem 6 og 8 minutter.

Video: Udfordringen - del 1 (06:42 min.)

">

 

Video: Udfordringen - del 2 (07:15 min.)

">

 

Video: Udfordringen - del 3 (06:31 min.)

">

 

Video: Udfordringen - del 4 (07:42 min.)

">

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v