Videocase: Anja

Videocase: Anja

1-2 lektioner

Se kortfilmen i fællesskab, og tal bagefter om filmens handling ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvad taler de to piger om i starten af filmen?
 • Hvad tror I, de skal bruge kategorierne til? Der nævnes bl.a. bedste ven og største stræber.
 • Hvordan har Anja det med at være i omklædningsrummet sammen med de to andre?
 • Hvilken kategori synes Anja er god, og hvorfor mon?
 • Hvorfor spørger de to piger om Anja har fået ny trøje?
 • Hvorfor tror I, at de to piger foreslår kategorien 'Bedst klædte'?
 • Hvordan tror I, Anja har det med kategorierne og nomineringer i det hele taget?
 • Hvordan tror I, Anja har det i slutningen af filmen og hvorfor? 

Når I har fået godt styr på filmens handling skal eleverne inddeles i grupper med 3-4 elever i hver. Grupperne skal lave et rollespil, hvor de vælger en af følgende scenarier: 

 • Vis, hvad der er sket lige inden situationen i omklædningsrummet.
 • Vis, hvad der sker da de to piger går ud fra omklædningsrummet.
 • Vis scenen i omklædningsrummet, men ændr den, så Anja føler sig som en del af pigernes fællesskab.
 • Vis scenen i omklædningsrummet, men ændr den, så det er tre drenge den handler om.
 • Giv et bud på, hvad der vil ske, hvis to drenge og to piger skal blive enige om tre kåringer til sidste skoledag. 

Grupperne skal have cirka 10 minutter til at forberede rollespillene. Herefter viser de deres rollespil for hinanden.

Lad rollespillene være afsæt for en samtale i klassen, der dels har fokus på, hvad klassen kan gøre for at alle føler sig som en del af fællesskabet – og dels taler ind i problematikken omkring det at lave kåringer af fx den bedst klædte:

 • Hvilken tanke ligger der bag kåringerne?
 • Hvad er problemet med kåringerne?
 • Hvem er det, der ofte bliver nomineret?
 • Hvem vinder kåringerne?
 • Hvordan sikrer klassen/skolen, at kåringerne ikke er mobning af bestemte elever?
 • Hvilken nominering ville I selv gerne modtage?
 • Synes eleverne, det er en god ide at lave kåringer fx i forbindelse med sidste skoledag, og er der noget eleverne gerne vil have hjælp til fra skolen?