Uden for gruppen

Videocase: Uden for gruppen

Hvad synes du, der skal gøres?

 1. Jeg sørger for, at alle fra klassen er inviteret med i de grupper, der bliver oprettet på sociale medier.
 2. Klassen siger undskyld til Tobias for ikke at have inviteret ham med i klassens gruppe.
 3. Jeg foreslår, at vi i klassen bliver enige om at bruge én gruppe på sociale medier, så alle ved, hvor fx invitationer til fest i klassen kan findes.
 4. ’Den opfindsomme’.

Hvordan undgår vi, at det samme sker i vores klasse?

 1. Vi laver aftaler om, hvilke sociale medier vi bruger i klassen.
 2. Vi sikrer, at alle er inviteret med i de grupper, klassen opretter.
 3. Vi snakker om, hvad der sker, når nogen holdes uden for fællesskabet i klassen.
 4. ’Den opfindsomme’.

Dialog om 'Uden for gruppen'

Forslag til dialog:

 • Hvad sker der, når der ikke er nogen, der ’liker’ de opslag, man lægger op på sociale medier?
 • Hvilke risici er der forbundet med kommunikation – eller mangel på samme – på sociale medier?
 • Drøft, hvilke sociale medier I bruger i klassen, og om I skal lave nogle retningslinjer for brugen af dem.