Deltager - deltager ikke

Videocase: Deltager - deltager ikke

Hvad synes du, der skal gøres?

 1. Julie skal spørge de to andre, om de har lyst til at lave noget sammen den dag, kurset er.
 2. Julie skal tilmelde sig kurset uden at sige noget til de to andre.
 3. Julie skal spørge de to andre, om det vil være o.k., at hun tilmelder sig det samme kursus som dem.
 4. ’Den opfindsomme’.

Hvordan undgår vi, at det samme sker i vores klasse?

 1. Vi sætter fokus på, at alle kan og må deltage i de åbne arrangementer, der bliver slået op på de sociale medier.
 2. Vi taler om, hvordan man kan være sammen på de sociale medier uden at holde nogen udenfor.
 3. Vi laver aftaler om, hvordan vi er sammen på de sociale medier.
 4. ’Den opfindsomme’.

Dialog om 'Deltager - deltager ikke'

Forslag til dialog:

 • Hvilke udfordringer for klassen er der ved brug af sociale medier?
 • Hvad er fordelene og ulemperne ved, at invitationer til forskellige arrangementer ligger åbent på de sociale medier?
 • Hvordan kan man vide, om man er ønsket eller uønsket i et socialt fællesskab?
 • Er der andre funktioner på sociale medier, som kan skabe samme forvirring eller følelse af at blive holdt udenfor, fx invitationer til forskellige grupper, eller hvis man ikke bliver tagget på opslag eller billeder?