Glade Line

Videocase: Glade Line

Hvad synes du, der skal gøres?

 1. Jeg spørger Line direkte, hvorfor hun altid griner og virker glad – også når hun ikke bliver behandlet ordentligt.
 2. Jeg fortæller Line, at jeg i hvert fald ville være blevet ked af det, hvis jeg blev kaldt øgenavne, og at det er o.k., hvis hun også bliver det.
 3. Når jeg hører nogen tale negativt til eller om Line, siger jeg til dem, at det ikke er i orden at tale sådan om andre.
 4. ’Den opfindsomme’.

Hvordan undgår vi, at det samme sker i vores klasse?

 1. Vi sætter fokus på, at der kan være stor forskel på, hvordan man har det indeni, og hvad man viser udadtil.
 2. Vi taler sammen om, hvordan vi sørger for, at alle kan og tør være sig selv i klassen.
 3. Vi taler sammen om, hvordan man er en respektfuld klassekammerat.
 4. ’Den opfindsomme’.

Dialog om 'Glade Line'

Forslag til dialog:

 • Kan det virkelig passe, at Line slet ikke bliver ked af det, når hun bliver kaldt øgenavne, eller når drengene kommenterer på hendes udseende?
 • Hvorfor tror I, at Line altid griner?
 • Hvilken betydning har det, at man er tryg i et fællesskab som fx klassen?
 • Hvad skal der til for, at man tør vise, hvem man er, og hvordan man har det i klassen?
Opmærksomhedspunkter
  • Grinet kan være et udtryk for usikkerhed. Grinet er også en forsvarsmekanisme, hvis vi fx bliver bange. Så selvom en person griner og ser glad ud, giver det ikke nødvendigvis det reelle billede af, hvordan personen har det.