Tæskeholdet

Tekstcase: Tæskeholdet

Magnus har det rigtig godt i sin klasse. Han har flere venner, som han laver sjov med i timerne, og når de ses uden for skolen. Det er bare ikke altid sjovt i frikvartererne. Der er nemlig nogle drenge fra klassen over ham, som har set sig sure på Magnus. De er begyndt at forfølge ham i frikvartererne. De står klar, lige så snart han går ud af klassen. Nogle gange låser de ham inde, andre gange har de skubbet ham og truet ham med tæsk. Når der går en gårdvagt forbi, lader de, som om de er venner med Magnus. Og selvom Magnus prøver at gøre opmærksom på, at det ikke er sjovt, så tror de voksne, at det er en del af legen.

Hvad synes du, der skal gøres?

  1. Vi hjælper Magnus med at sige fra.
  2. Vi fortæller de voksne, hvad der sker.
  3. Jeg er sammen med Magnus i frikvartererne, så han ikke er alene.
  4. ’Den opfindsomme’.

Hvordan undgår vi, at det samme sker i vores klasse?

  1. Vi hjælper hinanden med at sige fra, hvis der er nogen, der overskrider vores grænser.
  2. Vi får vores lærer eller pædagog til at arrangere fælles aktiviteter for os og andre klasser på skolen, så vi kan lære hinanden bedre at kende.
  3. Vi planlægger fælles aktiviteter for hele klassen, som vi laver i frikvartererne.
  4. ’Den opfindsomme’.

Dialog om 'Tæskeholdet'

Forslag til dialog:

  • Hvad gør man, når alle er bange for at være den næste, der bliver ramt?
  • Drøft, om I vil planlægge fælles aktiviteter for jeres klasse i frikvartererne.