Quickguide

Modelfoto: Ulrik Jantzen

Introduktion

 

Klassetrin

7.-9. klasse

Tid
Minimum 2 lektioner

Materialet er webbaseret og består af:

Formål

Formålet med materialet er at sætte klassens trivsel og fællesskab på dagsordenen. Med udgangspunkt i mindst to forskellige cases drøfter eleverne, hvordan de kan sikre, at alle trives i klassen. Herefter bliver de enige om konkrete handlinger, de kan foretage for at styrke klassens fællesskab.

 Undervisningens opbygning

  • Fællesøvelse, 5-10 minutter
  • Arbejde med case, 20-30 minutter
  • Fællesøvelse, 10-15 minutter
  • Arbejde med case, 20-30 minutter
  • Udarbejd klassens Min skole - Min ven-bud
  • Afslut evt. med en fællesøvelse, 10-15 minutter

 

 

Aktiviteter

Herunder får du et hurtigt overblik over aktiviteterne til forløbet. Se i undervisningsvejledningen for forklaring og gennemgang af de enkelte aktiviteter.

Fællesøvelser
Forløbet lægger op til inddragelse af to fællesøvelser. Den ene skal fungere som en fælles igangsætter, mens den anden er tænkt som en bevægelsesaktivitet, der får eleverne ud på gulvet og giver plads til at grine og have det sjovt sammen.

Cases
Inden forløbet gennemføres skal du, evt. i samarbejde med klasserepræsentanterne, vælge mindst to cases. Arbejdet med de enkelte cases følger samme model, og har fokus på både handling og forebyggelse. Dialogen om de valgte cases klæder eleverne på til at formulere klassens Min skole – Min ven-bud.

Min skole – Min ven-bud
Som afslutning på undervisningen skal eleverne finde frem til nogle Min skole – Min ven-bud, som er klassens forslag til, hvad der kan skabe god trivsel og undgå mobning. I år opfordrer vi jer til at lave jeres eget flotte trivselstræ. Eleverne skriver deres bud på kronblade, som udgør trivselstræets krone. Under 'materialer' kan I downloade kronblade samt en skitse, som I kan tage udgangspunkt i, når I laver jeres eget trivselstræ.