Videocase: Johan

Videocase: Johan


Denne kortfilm anbefales til 4-7. klasse. 

Tidsforbrug: 1-2 lektioner


Se kortfilmen i fællesskab og tal bagefter om filmens overordnede handling.

Herefter skal eleverne inddeles i grupper med 3-4 elever i hver. Grupperne skal tale om filmen ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvad sker der i starten af filmen?
 • Hvad taler de to piger i sofaen om?
 • Hvad laver Johan?
 • Hvad råber de to store drenge til de to drenge, der danser?
 • Hvordan reagerer de to drenge, der danser?
 • Hvordan reagerer Johan?
 • Hvordan reagerer de to piger i sofaen?
 • Hvorfor rejser Johan sig og går?
 • Tror I Johan er okay?
 • Hvad ville I have gjort, hvis I var Johan?
 • Forestil jer at de mindre drenge havde lagt deres dans op på Sociale Medier, og de store drenge havde skrevet noget grimt om dem her. Havde det været anderledes?

Kopier eventuelt spørgsmålene, så hver gruppe kan få udleveret dem på skrift.

Der laves en fælles opsamling i klassen, som skal komme omkring elevernes svar på spørgsmålene, men som også skal have fokus på, hvordan det kan påvirke andre, at man taler nedsættende om folk, fx på grund af deres seksualitet ('går I i bøsseklub/er I bøsser eller sådan noget?').

Spørg også ind til, hvilke slags rollemodeller de to store drenge er overfor de to drenge, der danser.

Herefter skal eleverne gå samme i grupperne igen. De skal i fællesskab lave en plakat med overskriften 'Tal pænt!'. Plakaterne skal indeholde følgende elementer:

 • Overskriften 'Tal pænt' 
 • Mindst ét billede eller fotografi
 • Mindst ét tekstfelt, hvor det forklares hvorfor det er vigtigt at tale pænt

Når plakaterne er færdige præsenteres de for resten af klassen. Herefter skal plakaterne hænges op rundt omkring på skolen, og minde eleverne om, at det er vigtigt, at elevernes sprog er sobert og ordentligt.

Vær opmærksom på at du til denne opgave skal bruge følgende:

 • A3 karton eller papir til plakater
 • Forskellige farver
 • Aviser/magasiner/ugeblade til udklip