Alene i frikvartererne

Videocase: Alene i frikvartererne

 

Hvad synes du, der skal gøres?

 1. Jeg spørger Emma flere gange hen over flere dage, om hun vil være med.
 2. Jeg spørger Emma, hvad hun har lyst til at lave, før et frikvarter, så hun kan være med fra start.
 3. Jeg laver en aftale med Emma efter skoletid.
 4. ’Den opfindsomme’.

Hvordan undgår vi, at det samme sker i vores klasse?

 1. Vi aftaler, at vi en gang om ugen laver noget fælles for hele klassen i et af frikvartererne – fx et boldspil.
 2. Vi snakker sammen i klassen om, hvad der er sjovt at lave i frikvartererne.
 3. Vores lærer eller pædagog hjælper os med at lave aktiviteter, der gør, at vi opdager nye fælles interesser på kryds og tværs i klassen.
 4. ’Den opfindsomme’.

Dialog om 'Alene i Frikvartererne'

Forslag til dialog:

 • Hvorfor tror I, at Emma ikke vil være med?
 • Kan man godt sige nej til at være med, selvom man i virkeligheden har lyst tilat være med?
 • Er der nogle situationer, hvor man gerne vil være alene?
 • Drøft, om I vil lave nogle fælles aktiviteter i frikvartererne i jeres klasse.
Opmærksomhedspunkter
  • Selvvalgt isolation er en udbredt konsekvens af mobning og et utrygt klassemiljø. For børn, der bliver mobbet, kan det være et forsvar mod mobningen. Men der er også børn, der er tilskuere til mobning, der vælger at være alene. Her er den selvvalgte isolation et forsvar mod en potentiel mobning i fremtiden.
  • Metoden til at hjælpe et barn, der selv vælger isolationen, er at blive ved med at invitere med, også selvom barnet gang på gang afviser. Hvis man inviterer barnet med nok gange, kan det være, at det til sidst godt tør deltage.