Jeg vil helst bare være alene

Videocase: Jeg vil helst bare være alene

 

Hvad synes du, der skal gøres?

 1. Vi skal blive ved med at spørge, om Andreas vil være med.
 2. Jeg går hen og spørger Andreas, hvad han ser på sin telefon.
 3. Jeg sætter mig ved siden af Andreas i klassen.
 4. ’Den opfindsomme’.

Hvordan undgår vi, at det samme sker i vores klasse?

 1. Vi giver plads til, at vi må være forskellige og stadig kan være med i fællesskabet.
 2. Vi har faste pladser i klassen, som vores lærer bestemmer.
 3. Vi laver forskellige aktiviteter i klassen, så vi lærer hinanden bedre at kende på kryds og tværs.
 4. ’Den opfindsomme’.

Dialog om 'Jeg vil helst bare være alene'

Forslag til dialog:

 • Hvilke grunde kan der være til, at en person er alene?
 • Hvad er fordelene og ulemperne ved at vælge at være alene?
 • Drøft, om I vil lave tiltag i jeres klasse, så I lærer hinanden bedre at kende.
Opmærksomhedspunkter
  • Børn bliver ikke mobbet på grund af noget, de selv gør, eller måden, de ser ud på. Det, de bliver mobbet med, er ikke grunden til, at de bliver mobbet. Det er ikke til at sige, hvorfor det lige er de pågældende børn, der bliver mobbet. Der er ikke noget, der tyder på, at mobbeofre har særlige karaktertræk, man kan udpege. Det er meget forskelligt fra klasse til klasse, hvad børn kan blive mobbet med. Det, der kendetegner klasser med mobning, er, at der er en lav tolerance over for forskelligheder i klassen.
  • Ensomhed og isolation er en udbredt konsekvens af mobning, der både rammer de børn, der bliver mobbet, og de børn, der er tilskuere til mobning. I en klasse med mobning er alle i alarmberedskab for at undgå at blive den, det går ud over. Nogle børn vælger at være alene for at beskytte sig selv mod mobning. Andre børn bliver ensomme som et resultat af udelukkelse fra fællesskabet.