Videocase: Laura

Videocase: Laura

Se filmen og tal bagefter om filmens handling ud fra følgende spørgsmål  

  • Hvad handler filmen om? 
  • Hvordan tror I, Laura har det i starten af filmen? 
  • Hvordan tror I, Laura har det, da hun får øje på Emma? 
  • Hvorfor vil Emma mon ikke tale med Laura? 
  • Hvordan tror I, Laura har det da Emma og den anden pige løber væk? 
  • Hvad tror I, Laura gør nu? 

Se nu filmen igen. Lad eleverne komme med enkelte eksempler på, hvad de synes Laura skal gøre. 

Del herefter eleverne ind i makkerpar. Hvert makkerpar skal lave en kort videooptagelse, hvor de giver et eller flere gode råd til Laura.  

Opgaven kræver at hvert makkerpar har en tablet til rådighed, og eleverne skal uploade videoerne på klassens kanal eller dropbox, så I efterfølgende kan se dem i fællesskab. 

Hvis ikke skolen har mulighed for at stille tablets til rådighed kan øvelsen også laves ved at eleverne i makkerpar bliver enige om, hvilke gode råd de gerne vil give, og fremsiger disse gode råd foran resten af klassen. 

Tal om, hvilke gode råd eleverne har taget fat i, og hvorfor de gerne vil give netop disse råd videre til Laura.  

Lav en fælles opsamling til sidst, og tal om hvad klassen vil gøre for at sikre, at ingen i deres klasse har det som Laura.