Quickguide

Modelfoto: Ulrik Jantzen

Introduktion

Klassetrin

0.-3. klasse

Tid

Mininum to lektioner

Materialet er webbaseret og består af:

Formål

Formålet med undervisningsmaterialet Min skole – Min ven er at sætte klassens trivsel og fællesskab på dagsordenen. Med udgangspunkt i de cases, du som lærer vælger, samt den efterfølgende dialog i klassen, får eleverne en forståelse for, at alle er med til at sikre klassens trivsel. 

Undervisningens opbygning

  • Fællesøvelse, 5-10 minutter
  • Arbejde med case, 20-30 minutter
  • Fællesøvelse, 10-15 minutter
  • Arbejde med case, 20-30 minutter
  • Udarbejd klassens Min skole – Min ven-bud
  • Afslut evt. med en fællesøvelse, 10-15 minutter

Aktiviteter

Herunder får du et hurtigt overblik over aktiviteterne til forløbet. Se i undervisningsvejledningen for forklaring og gennemgang af de enkelte aktiviteter.

Fællesøvelser
Forløbet lægger op til, at I i klassen laver to-tre fællesøvelser. Den første fællesøvelse skal fungere som en fælles igangsætter, mens den anden er tænkt som et afbræk, hvor eleverne kan komme ud på gulvet og bevæge kroppen.

Cases
Inden forløbet gennemføres skal du vælge mindst to cases. I hver case arbejder I på forskellige måder for at finde frem til klassens Min skole – Min ven-bud. Vær opmærksom på at notere jeres opsamling på casene undervejs, så I kan huske dem, når I skal skrive klassens Min skole – Min ven-bud.

Min skole – Min ven-bud
Som afslutning på undervisningen skal I finde frem til konkrete handlinger, som kan gøre det ud for klassens Min skole – Min ven-bud. I år opfordrer vi til, at I i klassen laver jeres eget flotte trivselstræ. Eleverne skrive/tegner disse handlinger, så de kan udgøre bladene på jeres trivselstræ.