Legetøj i skolen

Legetøj i skolen (anbefales til 1.-3. klasse)

 

I 2. klasse er det blevet populært at samle på dyrekort. Kortene får man, når man køber ind i nogle bestemte butikker. Nogle af børnene i klassen har flere hæfter fulde af dyrekort med i skole. De er sat i orden efter arter og lande. Andre børn i klassen har kun få eller slet ingen kort med.

Tal om teksten

  • Har I i klassen samlet på noget, som I havde med i skole og byttede med?
  • Har I regler i klassen for, hvilket legetøj I må have med i skole?
  • Hvordan er frikvartererne, når nogen har kort at bytte med, og andre ikke har?


Emil og Mikkel er dem i klassen, som har flest dyrekort. Derfor er det også blevet dem, der bestemmer, hvem der må være med til at bytte dyrekort. Mikkel har bestemt, at det kun er dem, der har 20 dyrekort, som må være med, når der byttes. Hvis ikke man har 20 dyrekort med, kan man altså ikke være med i legen. Man må heller ikke kigge på.

Tal om teksten

  • Hvad synes I om, at det er Emil og Mikkel, der bestemmer reglerne for dyrekort?
  • Hvorfor er det en god idé/en dårlig idé, at de bestemmer?

 

Mads’ forældre handler ikke i en butik, der deler dyrekort ud. Derfor har Mads kun fem dyrekort, som han har fået af en af pigerne fra klassen. Nogle dage giver Mikkel og Emil Mads lov til at være med til byttelegen alligevel, men de fleste dage må han ikke være med, fordi ingen gider bytte deres kort med ham. Så må Mads finde på noget andet at lave. Tit går han rundt alene. De dage er Mads næsten altid sur og trist, når han kommer hjem fra skole.
 

Tal om teksten

  • Hvordan tror I, Mads har det, når han ikke må være med til at bytte kort?
  • Hvad tænker I, klassen skulle gøre for at hjælpe Mads med at få det godt?
  • Hvad ville I sige til Mads, hvis I kunne give ham et godt råd?
  • Hvordan undgår vi, at det samme sker i vores klasse?

Få et stykke tegnepapir, og tegn en tegning, der viser, hvad du synes, I skal gøre i jeres klasse for at undgå, at nogen føler sig uden for legene.