Vi skal lege sammen! 

Vi skal lege sammen (anbefales til 1.-3. klasse)

 

Simuns klasse har en regel, der siger, at alle skal have nogen at lege med. I det første frikvarter skal alle børnene i klassen lege sammen i legegrupper. Det er læreren, som bestemmer, hvem der er i legegruppe sammen. Legegrupperne trækker et legekort, hvor der står, hvilken leg de skal lege. Det kan være fangeleg, gemmeleg eller sjippeleg. I det andet frikvarter må børnene selv lave aftaler, men alle skal have nogen at lege med. Det er en god regel, synes Simun. Han har nemlig tit svært ved at finde nogen at lege med selv.
 

Tal om teksten

  • Er det en god idé, at en klasse har regler om, hvordan børnene skal lege sammen? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvad synes I om den regel, der er i Simuns klasse?
  • Har I regler i jeres klasse, der hjælper alle til at have nogen at lege med? 

Simun er lige nu med i en rigtig god legegruppe. Legegruppen er god til at komme i gang med legene og holde fast i de lege, de har trukket på legekortene. Derfor er de første frikvarterer altid gode frikvarterer. Men frikvartererne efter spisepausen er ikke helt så gode. Aftalen er, at de børn, som ikke har nogen legeaftale i forvejen, venter med at gå ud i skolegården, indtil læreren har hjulpet dem med at finde nogen at lege med. Det er tit de samme tre børn, der venter. Simun er den ene.
 

Tal om teksten

  • Hvad er det gode ved at have legegrupper i frikvartererne?
  • Hvad kan være det svære ved at have legegrupper i frikvartererne?
  • Hvorfor tror I, at det er de samme tre børn, der har svært ved at finde nogen at lege med?
  • Hvordan tror I, de tre børn, der venter tilbage, har det?

Simun, Aris og Zara går ud i skolegården. De skal prøve at finde på en leg sammen, men det er svært. Aris ved ikke, hvad han har lyst til at lege, og Zara vil ikke lege nogen af de lege, Simun foreslår. Det ender med, at de står og kigger på de andre børn, der løber og leger. Da klokken ringer, er Simun den første, der sidder klar på sin plads i klassen.

 

Tal om teksten

  •  Hvad synes I, klassen skal gøre for, at alle har nogen at lege med i begge frikvarterer?
  • Hvad kan Simun gøre for at få nogen at lege med i frikvarteret efter spisepausen?
  • Hvordan undgår vi, at det samme sker i vores klasse?

Gå sammen i grupper med fire i hver, og tal om, hvad I synes, jeres klasse skal gøre for at sikre, at alle har gode frikvarterer og nogen at lege med.