Børn, der hvisker i klassen

Billedcase: Børn der hvisker i klassen

Børn, der hvisker i klassen (anbefales til 1.-3. klasse)


Se på billedet, og tal med eleverne om følgende spørgsmål

  • Hvad tænker I, når I ser dette billede?
  • Hvordan tror I, pigen, der står alene, har det?
  • Tror I, at pigen tit har det sådan som på billedet?
  • Hvordan tror I, de andre børn har det?
  • Hvorfor tror I, at pigen står alene?
  • Hvad tror I, at pigen, der står alene, gerne vil?
  • Hvordan kan man hjælpe pigen?
  • Hvad kan børnene på billedet gøre?
  • Hvad kan pigen selv gøre?

Del klassen op i grupper med fire i hver. Hver gruppe skal lave fem spørgsmål, som de gerne vil stille til en af personerne på billedet. Giv grupperne fem minutter til at finde på deres spørgsmål. Giv efterfølgende grupperne mulighed for på skift at stille deres spørgsmål ud i klassen. De andre elever må byde ind med deres bud på svar.

Rund casen af med at tale om, hvordan eleverne kan sørge for, at ingen i deres klasse føler sig udenfor.