Barn alene på bænk

Billedcase: Barn alene på bænk

Barn alene på bænk (anbefales til 1.-3. klasse)

Se på billedet, og tal med eleverne om følgende spørgsmål

  • Hvad tænker I, når I ser dette billede?
  • Hvordan tror I, barnet har det?
  • Hvorfor tror I, at barnet sidder alene?
  • Hvad tror I, der skal til for, at barnet bliver glad igen?
  • Hvad kan voksne (fagpersoner og forældre) gøre for at hjælpe barnet?

Giv hver elev et stykke tegnepapir, og bed eleverne tegne en tegning, hvor drengen er glad. Afsæt ti minutter til opgaven. Når de ti minutter er gået, hænges tegningerne op på klassens opslagstavle, og I taler i fællesskab om nogle af de situationer, som eleverne har tegnet. Kan klassens tegninger give jer gode idéer til, hvordan I kan sikre, at ingen sidder alene i jeres klasse?