Inddrag skolens parter

Værktøjer til inddragelse

Foto: Red Barnet/Ulrik Jantzen

Fælles strategi mod mobning

DropMob anbefaler, at I inddrager skolens parter for at lave en antimobbestrategi, der virker. 

Når alle bliver inddraget, får strategien en tydelig sammenhæng med skolens hverdag, og det skaber bedre grobund for, at alle skolens parter tager ejerskab for jeres strategi for at stoppe mobning på skolen. 

Det er nødvendigt for, at jeres strategi mod mobning ikke drukner i bunden af en skuffe. 

Måske jeres skole har brugt materialet Min skole, Min ven på skolernes trivselsdag? I så fald har I allerede taget første skridt for at inddrage eleverne i arbejdet med at lave en antimobbestrategi, der virker!

Opbygning af værktøjerne til inddragelse

DropMob har værktøjer, der inddrager elever på hvert grundtrin, forældre, personale, ledelse og skolebestyrelsen i udviklingen af antimobbestrategien.  

Hver målgruppe bliver inddraget via et forløb, hvor de finder frem til, hvordan de vil undgå mobning, og hvad de vil gøre, hvis der opstår mobning. Resultatet af deres drøftelser skriver de ind i en handleplan mod mobning. 

Værktøjet til hver målgruppe består af en vejledning, nogle værktøjer til at bruge i undervisningen/til mødet og en skabelon til handleplanen. Skabelonen til eleverne findes både i en version, man kan skrive i elektronisk og en printvenlig version. 

I kan downloade værktøjerne til de forskellige målgrupper her på siden. DropMob anbefaler, at I printer værktøjerne i farver.   

Inddrag eleverne

Eleverne er eksperter i deres eget liv. Der er stor forskel på, hvilke mobbesituationer eleverne oplever, afhængigt af deres alder. Og der er forskel på, hvordan eleverne foretrækker at håndtere udfordringer i deres liv.

Det er derfor vigtigt at inddrage eleverne, når I undersøger, hvordan I bedst muligt forebygger og griber ind over for mobning.

Herunder kan du downloade en række materialer, som I kan bruge til at inddrage skolens elever i arbejdet med en antimobbestrategi.  

Inddrag de voksne

Inddrag skolens personale, ledelse, forældrene og bestyrelsen i arbejdet med jeres antimobbestrategi. Herunder finder du materialer til at udvikle handleplanerne mod mobning.

Mere fra DropMob