Sådan planlægger du et Venskabsløb

Kom godt fra start

Tilmeld skolen og opret samtidig jeres indsamling online

Før løbet

Fortæl om løbet og skaf sponsorer

  • Gør opmærksom på, at skolen afholder Venskabsløbet. Læg forældrebrevet på Aula og pynt skolen med plakaten, der opfordrer mulige sponsorer til at deltage.
  • Engagér eleverne, og brug meget gerne undervisningsmaterialer her fra redbarnet.dk/skole.
  • Send en pressemeddelelse til den lokale presse (husk at slette parenteser og linjer i forslaget til pressemeddelelse, når du udfylder word-dokumentet med de specifikke oplysninger). Læs evt. guiden om, hvordan I kommer i pressen.
  • Eleverne skal lave aftaler med private sponsorer, eksempelvis forældre eller naboer. De skal bruge sponsorkontrakten til private til dette. Hvis I vil, kan I i stedet bruge den interaktive sponsorkontrakt og selv udfylde nogle af felterne digitalt (kræver en computer med det gratis program Adobe Acrobat Reader). (Husk at printe på begge sider – så skema kommer på bagsiden. Notér også i kontrakten, hvor mange meter runden på jeres skole er på samt det direkte link til skolens indsamlingsside.)
  • De ældste elever kan lave sponsoraftaler med virksomheder, eksempelvis den lokale bager. Til det skal de bruge sponsorkontrakten til virksomheder.

Dagen før og under løbet

Dagen før løbet

Til løbet

  • Pynt op med banner og balloner fra basispakken, som I har modtaget med posten, og hav en festlig dag.

Efter løbet

Tæl runder og uddel diplomer

  • Klasselæreren tæller elevernes runder, udfylder elevdiplomerne og giver dem til eleverne. Klassediplomerne hænges i klasserne.
  • Hvis I har samarbejdet med en af Red Barnets lokalforeninger, kommer de og overrækker et diplom, hvor resultatet for jeres skole skrives på.
  • Sponsorerne er selv ansvarlige for at indbetale deres donationer via jeres online indsamling, men mind dem gerne om det.
  • Udfyld takkediplomer med virksomhedsnavn, sponsoratet og skolens navn og send dem sammen med webbannere til virksomhedssponsorerne.

Dokumenter