Min skole - Min ven 2018

Vær med den 2. marts

Sæt trivsel på skoleskemaet

Med skolematerialet Min skole – Min ven får eleverne en forståelse for værdier som tolerance, respekt og omsorg. Og gennem dialog får de mulighed for at arbejde med, hvordan det kan omsættes til konkrete handlinger.

I 2018 ligger skolerne trivelsesdag den 2. marts. Tilmeld jer Min skole - Min ven 2018 allerede nu.

På trivselsdagen 2017 brugte flere end 168.000 elever over hele landet materialet. 

Min skole - Min ven er gratis og er udarbejdet i samarbejde med Red Barnet og TAL ORDENTLIGT.

Indblik i materialet fra 2017

Vi er i gang med at udvikle materialet til Min skole - Min ven 2018. Her kan du få et indblik i materialet fra 2017. Materialet er gratis tilgængeligt og kan bruges hele året.

Materialet for 2017 er inddelt i de tre grundtrin, og det er opdateret med nye cases, der afspejler de nye udfordringer og problemstillinger, som børn og unge står med i dag. Det gælder eksempelvis brugen af sociale medier. 

Materialet kan afvikles på et til to moduler af 90 minutter, men indeholder også stof nok til et længere forløb. 

Indskolingseleverne skal arbejde med, hvordan man kan være gode venner, der hjælper hinanden. Der er helt konkrete redskaber til, hvad eleverne kan gøre for at forebygge, at der opstår mobning i klassen. Der er også redskaber til at håndtere situationer, hvor nogen for eksempel bliver kede af det. 

Eleverne på mellemtrinnet skal forholde sig til to cases, der afspejler deres hverdag. Det giver dem øvelse i, hvordan de kan reagere i forskellige situationer, hvis noget lignende skulle opstå for dem selv. De forskellige cases handler både om at forebygge mobning og om at komme mobning til livs.

Aktiviteterne gør det muligt for eleverne at forholde sig til deres eget liv, uden at det bliver for sårbart. 

På baggrund af aktiviteterne skal hver klasse lave deres egne Min skole – Min ven bud, der er forslag til, hvordan man kan øge klassens trivsel og undgå mobning. Når trivselsdagen er omme, kan I hænge alle klassers Min skole – Min ven bud op et fælles sted på skolen.

Udskolingseleverne skal forholde sig til trivsel gennem tre cases, der afspejler deres hverdag. Gennem casearbejdet får eleverne øvelse i, hvordan de kan reagere, hvis noget lignende situationerne i casene skulle opstå for dem selv. Målet for arbejdet med de tre cases er at forebygge mobning og om at komme mobning til livs.

Med casearbejdet og de forskellige aktiviteter skal eleverne forholde sig til deres eget liv – uden at det bliver for sårbart. 

På baggrund af aktiviteterne skal eleverne lave deres forslag til, hvordan de kan øge klassens trivsel og undgå mobning. Når trivselsdagen er omme, kan I hænge forslagene op et fælles sted på skolen.

Om samarbejdet

Med målsætningen om at højne trivslen i folkeskolen er Red Barnet og mobilselskabet Call me gået sammen om at lave ”Min skole – Min ven”. Call me er kendt på skolerne for TAL ORDENTLIGT bevægelsen, og Red Barnet glæder sig over samarbejdet. Sammen med Call me har vi nu mulighed for at give udbredelsen af antimobbe- og trivselstiltag et ekstra løft.

Læs mere om TAL ORDENTLIGT bevægelsen.