Genstart fællesskabet

Om genstart fællesskabet

Siden corona kom til Danmark i marts 2020, har børn og unge oplevet en markant forandret hverdag - både i skolen, fritiden og derhjemme. Med støtte fra Ole Kirk’s Fond vil Red Barnet i samarbejde med Danske Skoleelever og Alinea engagere elever, elevråd, forældre og fagpersoner i at genstarte de positive fællesskaber i grundskolen.  

Sammen laver vi en række forskellige materialer og aktiviteter, før og efter sommerferien, der har det formål at genopbygge og styrke trivsel, tryghed og fællesskab blandt børn og unge i grundskolen. 

Projektet skal desuden styrke elevernes stemme og inddragelse i evaluering af det forgangne skoleår og ikke mindst i planlægningen af det nye skoleår.

Genstart fællesskabet

Børnebarometermåling

Børnebarometeret er et nyt dialog- og målingsredskab, der er udviklet til elever på skolens mellemtrin og udskoling. Formålet er at give børn en tydeligere stemme i hverdagen, og hvem ved bedre, hvordan børnene har det end børnene selv? 

I denne måling sætter vi fokus på elevernes oplevelse af skoleåret 2020/2021, fællesskabet i klassen samt på elevinddragelse. Elevernes svar vil, ud over den samtale I har i klassen, også blive brugt som input til den kommende temadag ’Genstart fællesskabet - sæt spot på det kommende skoleår’ den 26. august.  

Her finder du Børnebarometret og vejledningen. 

Sæt spot på fællesskabet før ferien

Vi har sammensat en række ideer til samarbejdsøvelser og aktiviteter, der har fokus på at give eleverne i klassen nogle gode og sjove oplevelser sammen før ferien, så alle forhåbentlig kan gå på ferie med en god følelse i maven.   

Du finder øvelserne og vejledningen til, hvordan du faciliterer dem her: 

Genstart fællesskabet - indskoling

Genstrat fælleskabet - mellemtrin

Genstart fællesskabet - udskoling 

Sæt spot på fællesskabet efter ferien

Torsdag den 26. august afholder Red Barnet og Danske Skoleelever i samarbejde med Forlaget Alinea temadagen 'Genstart fællesskabet'.  

Dagen byder bl.a. på et sofaskolearrangement samt samt forløb, der sætter jer i gang med at tale om fællesskab og trivsel. Der er forløb og Sofaskole til både indskoling, mellemtrin og udskoling.  

Fra uge 31 kan du Forstå.dk finde forløbene, som du kan bruge til at tilrettelægge temadagen i din klasse.  

Tilmeld dig, så holder vi dig opdateret med forløb, Sofaskoler og andre input, så du kan lave den bedste temadag med dine klasser.

Tilmelding

Tilmeld din klasse i dag og glæd jer til at genstarte fællesskabet før og efter ferien med:  
 
- Børnebarometermålingen (4.-9. klasse) 
- Sjove og fællesskabende afslutningsaktiviteter: Sæt spot på fællesskabet før ferien (Alle trin) 
- Undervisningsmaterialer og Sofaskole: Sæt spot på fællesskabet efter ferien (Alle trin) 
 
Det er op til dig, om du vil bruge enkelte eller alle tre dele.  

Vi glæder os til at sætte spot på fællesskabet sammen med jer! 

Genstart logoer