Børnerettighedsdag

20. november 2018

Marker børns rettigheder

Red Barnet er glade for i år at kunne fejre Børnerettighedsdagen med jer – Red Barnets ambassadørskoler.  

I år sætter vi fokus på de sociale Verdensmål med projektet: Vores Verdensmål – ret til fremtiden. 

Børns rettigheder og FN´s verdensmål går hånd i hånd, og vi håber, at vi med dette projekt kan være med til styrke danske børns viden om verdensmålene og dermed være med til at styrke børns rettigheder. 

Vores Verdensmål – ret til fremtiden

Årets Børnerettighedsdage engagerer børn i de mål verden har sat for bæredygtig udvikling. Red Barnet har et særligt fokus på de sociale Verdensmål (mål 4, 5, 10 & 16), og derfor vil de fire mål være i centrum i årets materiale.  

Materialet er differentieret til indskoling, mellemtrin og udskoling og består af: 

 • En introduktion til Verdensmålene 
 • Små film hvor børn har interviewet politikere omkring deres indsats for, at Verdensmålene lykkes  
 • Lommefilm, hvor eleverne selv producerer små film, der skaber engagement og gør dem til forandringsagenter for verdensmålene i deres lokalmiljø 

Fakta om verdensmålene

 • FN´s Verdensmål blev vedtaget den 25. september 2015 og trådte i kraft den 1. januar 2016. Målene (Sustainable Development Goals) skal frem mod 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker og for vores planet. Målene erstatter og bygger videre på de såkaldte 2015-mål (Millennium Development Goals). 
 • Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål. Målene forpligter FN´s 193 medlemslande til at opnå målene, som omfatter både sociale, økonomiske og miljømæssige mål, hvilket viser en anerkendelse for, at områderne hænger sammen. Du kan se alle verdensmålene og deres delmål her
 • Red Barnet har fokus på de sociale mål. Det er mål 4: Kvalitetsuddannelse, mål 5: Ligestilling mellem kønnene, mål 10: Mindre ulighed og mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. 
 • Der er sket fremskridt de sidste 20 år. Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet med knap 75 %, flere børn går i skole (ni ud af 10), færre kvinder dør i barselssengen osv. Læs mere om fremskridtene på verdensmålene.dk. 
 • Målene gælder for alle lande, men der skal selvfølgelig tages højde for landendes forskellige udgangspunkt.                                                                                                                 

Kilde: verdensmålene.dk

Fakta om børnerettighedsdagen

 • Børnerettighedsdagen markerer jubilæet for FN´s børnekonvention, der blev vedtaget af FN i 1989. Danmark sagde ja til konventionen i 1991.
 • I børnekonventionen står der blandt andet, at alle børn har ret til skolegang, en tryg barndom og til at blive beskyttet mod krig, vold og udnyttelse
 • FN´s Verdensmål har også til hensigt at sikre skolegang, sikre fred og skabe tryghed.
 • Red Barnet har siden 2012 sat fokus børns rettigheder gennem en markering af Børnerettighedsdagen. Sidste år var temaet; Børn på flugt.
 • Læs mere om børns rettigheder i børnekonventionen.

Planlægning af Børnerettighedsdagen

FØR:

Beslut, om det er hele skolen, en årgang eller en enkelt klasse, der skal markere børnerettighedsdagen.

Vores erfaring viser, at når alle klasser er inddraget, kan det give et stærkt fællesskab på tværs af årgangene. Bland eventuelt eleverne på tværs af trin, og lad de store elever undervise de mindre elever.

 Du kan inddrage elevrådet eller hele klasser i planlægningen, så de føler ejerskab over børnerettighedsdagen.

UNDER:

Åbn skolen op Børnerettighedsdagen er en oplagt mulighed for at åbne skolen ud mod lokalsamfundet og vise, at I sætter fokus på børns rettigheder. I kan bruge byens torve, indkøbscentre eller andre offentlige steder til at markere jeres dag.  Eller I kan invitere lokalsamfundet, forældre, bedsteforældre og så videre indenfor på skolen og vise jeres rettighedsarbejde. På side 9-15 kan I få inspiration til udadrettede aktiviteter.

Invitér pressen Hvis pressen kommer forbi på børnerettighedsdagen, vil endnu flere mennesker få kendskab til jeres arbejde med børns rettigheder. Pressen er nemmest at få på besøg, hvis I laver nogle spændende, udadrettede aktiviteter, som der er gode billeder i. På side 22 kan I læse mere om, hvordan I kommer i medierne.

Brug Red Barnets skolesite og sociale medier Vi er nysgerrige efter at vide, hvad I finder på. Send derfor meget gerne fotos og videoer fra jeres markering af børnerettighedsdagen til skoletjenesten@ redbarnet.dk. Så deler vi jeres billeder og fortællinger på Red Barnets skolesite. Husk at spørge eleverne og deres forældre om lov først. I kan også dele jeres oplevelser på sociale medier som Facebook, Instagram og Twitter med hashtaggene #BørnHarRet og #skole.

Har du spørgsmål? Skriv til skoletjenesten@redbarnet.dk

Hvornår får I balloner tilsendt

I vil modtage balloner til Børnerettighedsdagen omkring den 5. november. Hvis I ikke har modtaget noget fra os den 8. november, så kontakt os på skoletjenesten@redbarnet.dk.  

Ideer til dagen

Sådan har andre skoler markeret børnerettighedsdagen:  

Elever skabte liv og bevægelse i gaderne Østerbro Lilleskole bevægede sig i 2016 ud på gaden i flotte T-shirts, som de selv havde malet Red Barnets logo på. Bevægelse var i dén grad i fokus, og man kunne opleve både akrobatik, menneskepyramide, fakkeloptog og en smuk fællessang ved springvandet på Kultorvet i København. Det hele sluttede af med, at en af skolens elever holdt tale om børns rettigheder. 

Børnerettighedsdag på Østerbro Lilleskole (foto: Louise Dyring Mbae)

Børnerettighedsdag på Østerbro Lilleskole (foto: Louise Dyring Mbae)

Kagesalg og optog til bycenter

Også 5.-klasserne på Vejlebroskolen i Ishøj var sidste år ude i lokalsamfundet og gøre opmærksom på børns rettigheder. Eleverne lavede farverige plakater og bannere om børns rettigheder og gik i optog til Ishøj By Center for at gøre omverdenen opmærksom på dagen. Forældrene havde bagt kager, som eleverne solgte på skolen. Overskuddet af kagesalget gik til Red Barnets arbejde for de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden.  

Ambassadørskole og Red Barnets lokalforening gik hånd i hånd

På Lolland kom der i 2014 en masse ud af et samarbejde mellem Maribo Skole og Red Barnets lokalforening i Maribo. Om dagen holdt lokalforeningens formand tale om børns rettigheder til eleverne i skolegården, der var udsmykket med kunst med Red Barnets logo på.    

Om aftenen gik mange børn og voksne med i lokalforeningens fakkeloptog, der  blev livetransmitteret på TV2 Øst. Hvis I synes, det lyder spændende at samarbejde med frivillige i Red Barnets lokalforeninger, er I velkomne til at sende en mail til Red Barnets skoletjeneste på skoletjenesten@redbarnet.dk  og høre, om det er muligt i jeres område. 

Børnerettighedsdag på Maribo Skole

Børnerettighedsdag på Maribo Skole

Sådan kommer I i medierne

Undervisningsmateriale til Børnerettighedsdagen

Årets undervisningsmateriale er differentieret til indskoling, mellemtrin og udskoling, hvor alle tre forløb strækker sig over de tre samme moduler. 

Når jeres markering af børnerettighedsdagen nærmer sig, vil det være en god idé at fortælle de lokale og eventuelt regionale medier om jeres børnerettighedsdag. På den måde kan I få noget pressedækning, som både gavner skolens omdømme og sikre, at flere mennesker hører om børns rettigheder.  

I slutningen af oktober sender vi et udkast til en pressemeddelelse, som I kan tage udgangspunkt i og gøre til jeres helt egen. Det er en god idé at beskrive nogle aktiviteter, der kan give gode billeder i avisen eller på tv eller fine fortællinger i radioen.  

Send gerne pressemeddelelsen til jeres lokale ugeaviser, aviser og radio og tv-stationer. I kan med fordel ringe journalisterne op nogle dage før børnerettighedsdagen og høre, om de har modtaget pressemeddelelsen. På den måde er der en bedre chance for, at I vil blive prioriteret som en af deres historier. 
 

Brug de sociale medier

Jo flere der hører om jeres markering af børnerettighedsdagen, jo bedre. De sociale medier er også gode redskaber til at få spredt budskabet. Brug for eksempel Twitter, Instagram og Facebook til at skrive om eller poste billeder fra jeres aktiviteter. Husk altid at spørge elever og forældre om tilladelse, inden I offentliggør billeder eller videoer, og husk, at børn under 13 år ikke må have profiler på Twitter, Facebook og Instagram. Brug gerne hashtaggene #BørnHarRet og #skole. 

Vores verdensmål - Ret til fremtiden

Red Barnets undervisningsmateriale i Børnerettighedsdagen hedder Vores Verden – Ret til Fremtiden består af 3 moduler, som er tilrettet henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskolingen.

Undervisningsmaterialer

 

 Mellemtrin verdensmål

 

Udskoling verdensmaal