Vores stemmer - vores rettigheder

Vores stemme – vores rettigheder

Vi er glade for igen i år at kunne fejre Børnerettighedsdagen med jer – Red Barnets ambassadørskoler. Og i år er et helt særligt år. Den 20. november 2019 er det nemlig præcis 30 år siden, at FN's medlemslande vedtog Børnekonventionen.  

Det skal fejres! 

Wafande har skrevet og produceret en helt ny børnerettighedssang til os alle samme. Sangen hedder 'Det’ mit liv' og den handler om, at alle børn fortjener et godt liv og har rettigheder – og ikke mindst at alle børn har samme rettigheder uanset nationalitet, religion og ”pengepung”. Den handler om, at voksne skal lytte til børnene og møde dem i øjenhøjde. Børnene er fremtiden. 

Sangen kan bruges i undervisningen både i dansk og musik. Her kan du finde teksten til 'Det mit liv'.

Vi håber, at I vil tage rigtig godt imod sangen. Brug den, spil den, lyt til den og del den! 

">

I anledning af den runde fødselsdag har vi også fået en helt ny børnerettighedsplakat, som illustrator Pauline Drasbæk har lavet. Plakaten kan I se på undervisningssiderne til hhv. Indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Der ligger også vejledninger til, hvordan eleverne kan arbejde kreativt med børns rettigheder og lave deres egne børnerettighedsplakater. 

Årets undervisningsmaterialer sætter fokus på børns rettigheder generelt. Det er vigtigt, at stadig flere børn og unge bliver opmærksomme på, at der eksisterer en børnekonvention, der beskytter og sikrer dem i mange sammenhænge.  

Når børn og unge kender deres rettigheder, har de lettere ved at insistere på, at disse rettigheder bliver overholdt. De har bedre forudsætninger for at sætte egne grænser, respektere andres grænser og søge hjælp.

Derfor er børns viden om egne rettigheder et vigtigt element i det forebyggende og trivselsfremmende arbejde i skolen. Elevers kendskab til deres rettigheder og det medfølgende ansvar er også en del af børns almene dannelse og en forudsætning for at udvikle demokratisk medborgerskab. 

I år har vi valgt at fokusere særligt på de rettigheder, der handler om børns stemmer. At børn har ret til at blive hørt. At de har ret til at sige deres mening. At de har ytringsfrihed og ret til at sige fra overfor f.eks. vold og overgreb. 

Undervisningsmaterialet består af 4 moduler og er differentieret til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen: 

'Modul 1: Din stemme' handler om ytringsfrihed, at kæmpe for en sag samt at være guerillakunstner 
'Modul 2: Dit sprog' handler om at respektere andres meninger, at debattere og sprogbrug på nettet 
'Modul 3: Din plakat' giver eleverne mulighed for at lave deres egen børnerettighedsplakat 
'Modul 4: Din tryghed' handler om retten til at sige fra overfor vold og overgreb 

Fakta om Børnekonventionen 

  • Børnerettighedsdagen d. 20. november markerer jubilæet for FNs børnekonvention, der blev vedtaget i 1989. Danmark sagde ja til konventionen i 1991. 
  • I Børnekonventionen står der blandt andet, at alle børn har ret til skolegang, en tryg barndom og til at blive beskyttet mod krig, vold og udnyttelse. 
  • Red Barnet har siden 2012 sat fokus på børns rettigheder med en markering af Børnerettighedsdagen. Sidste år var temaet “Verdensmål - ret til fremtiden”.  

Her kan du kan se mere om FNs Børnekonvention.

UNICEF har i år i samarbejde med Child Rights Connect fået lavet en ny børnevenlig udgave af Børnekonventionen. Se den her. 

Planlægning af Børnerettighedsdagen

FØR: 

Beslut, om det er hele skolen, en årgang eller en enkelt klasse, der skal markere børnerettighedsdagen. 

Vores erfaring viser, at når alle klasser er inddraget, kan det give et stærkt fællesskab på tværs af årgangene. Bland eventuelt eleverne på tværs af trin, og lad de store elever undervise de mindre elever. 

I kan inddrage elevrådet eller hele klasser i planlægningen, så de føler ejerskab for Børnerettighedsdagen.

Tilmeld jer på skoletjenesten@redbarnet.dk  

UNDER: 

Åbn skolen op!  
Børnerettighedsdagen er en oplagt mulighed for at åbne skolen ud mod lokalsamfundet og vise, at I sætter fokus på børns rettigheder. I kan bruge byens torve, indkøbscentre eller andre offentlige steder til at markere jeres dag. Eller I kan invitere lokalsamfundet, forældre, bedsteforældre m.fl. indenfor på skolen og vise jeres rettighedsarbejde. 

Invitér pressen!  
Hvis den lokale pressen kommer forbi på Børnerettighedsdagen, vil endnu flere mennesker få kendskab til jeres arbejde med børns rettigheder. Pressen er nemmest at få på besøg, hvis I laver nogle spændende, åbne aktiviteter, som der er gode billeder i.  

Brug Red Barnets skolesite og sociale medier!  
Vi er nysgerrige efter at vide, hvad I finder på. Send derfor meget gerne fotos og videoer fra jeres markering af Børnerettighedsdagen til skoletjenesten@redbarnet.dk. Så deler vi jeres billeder og fortællinger på Red Barnets skolesite. Husk at spørge eleverne og deres forældre om lov først. 

Vi vil opfordre jer til at dele jeres dag på sociale medier som Facebook, Instagram og Twitter med hastagget #redbarnet. På Facebook må I meget gerne nævne os med @redbarnet, så vi kan finde jeres opslag. 

Hvad får I tilsendt

Som tilmeldt Ambassadørskole får I selvfølgelig den nye flotte børnerettighedsplakat tilsendt helt gratis. I får tilsendt en plakat pr. tilmeldt klasse. 

Derudover får I tilsend cirka 100 balloner per skole til at gøre dagen lidt festlig med – og i år er ballonerne lavet af biologisk nedbrydeligt latex.  

Foto: Louise Dyring

Foto: Louise Dyring Mbae

Eleverne fra Barfods Skole fejrede Børnerettighedsdagen ved at lave t-shirts, hvor de skrev børns rettigheder på. De gik til Frederiksberg Rådhus, hvor viceborgmesteren holdt tale. Nogle af deres t-shirts blev hængt op ude i byen.

Ideer til dagen

Brug Børnerettighedsdagen til at sætte fokus på børns rettigheder i jeres by eller kommune. Der er mange måder at gøre det på, og det er nærmest kun jeres fantasi, der sætter grænsen. Her er nogle ideer: 

  • Arrangér et optog eller en fredelig demonstration. Lave flotte bannere med tydelige budskaber eller lav et fakkeloptog gennem byen. 
  • Skriv et læserbrev til den lokale avis  
  • Hold et brag af en fødselsdagsfest og få bageren til at sponsorere en stor fødselsdagskage. Eller lad eleverne selv bage rettighedskager med stærke budskaber skrevet i glasur! 
  • Skriv et brev til en politiker eller til jeres borgmester om en vigtig sag for jer. Måske kan I også lave en underskriftsindsamling på skolen og sende den med. 
  • Del flyers ud på gaden med jeres budskaber om børns rettigheder  
  • Lav et Speakers Corner et sted i byen, hvor alle børn kan komme og fortælle, hvad de har på hjerte. 

I kan også lade eleverne lave guerillakunst i jeres by. Find inspiration til guerillakunst. 

Børn med papirbåde

300 elever fra Sankt Ansgar Skole på Nørrebro foldede papirbåde på Børnerettighedsdagen. Det gjorde de for at minde om de mange bådflygtninge i det græske ø-hav. Papirbådene viste de frem i byen og placerede dem med lys i en kirke. (Foto: Louise Dyring Mbae)

Skriv til den lokale presse

Hvis I bruger Børnerettighedsdagen til at lave en ekstra markering af børns rettigheder f.eks. ude i byrummet, vil vi anbefale, at I fortæller jeres lokale presse om det. Det kan være, at lokalavisen, lokalt TV eller nogle lokale online medier, sider eller grupper kunne have lyst til at lave en omtale af det, I laver. På den måde hjælper I med at sætte endnu mere fokus på børns rettigheder. 

I får tilsendt en skabelon til en pressemeddelelse på mail. Skabelonen vil også kunne downloades her i starten af november.  

GOD FORNØJELSE MED JERES MARKERING AF BØRNERETTIGHEDSDAGEN 

En særlig tak til vores ambassadørskoler Vestervangskolen og Glostrup Skole for at deltage med elever i udvikling af børnerettighedsplakaten og være værter for vores event på Børnerettighedsdagen. 

Tak til Socialstyrelsen og Danida