Verdensmål - Ret til fremtiden

undervisningsvejledning

Indhold

Introduktion

Velkommen til arbejdet med Verdensmålsmaterialet: 'Vores Verdensmål – Ret til Fremtiden'. Herunder finder du korte, didaktiske overvejelser over, hvordan klassen kan arbejde med forløbet omkring FN´s Verdensmål.

Materialet består af elevsider her på skolesitet, små film og denne undervisningsvejledning. Under ’aktiviteter’ finder du elevaktiviteter, der knytter sig til forløbet.

Dette materialet består af tre moduler, som hænger sammen. Det vil sige, at der startes med modul 1 og derefter videre til modul 2 og 3.  

Modul 1 fungerer som en slags introduktion til FN´s Verdensmål og til de sociale mål, som Red Barnet har et særligt fokus på. Målet med modul 1 er, at eleverne får kendskab til, hvad Verdensmål er, og selv får reflekteret over deres egne holdninger til særligt de sociale mål.  

Modul 2 indeholder små film, hvor elever fra et par af vores ambassadørskoler stiller beslutningstagere (fx. Kristian Jensen og Mai Mercado) til regnskab for, hvad de gør, for at nå Verdensmålene. De små film fungerer samtidig som inspiration til eleverne, der selv skal producere lignende film i modul 3. 

Modul 3 er et lommefilms modul, hvor eleverne selv skal stille mennesker i deres lokalmiljø spørgsmål omkring, hvad de gør for at nå Verdensmålene. Eleverne kan interviewe deres lærer, forældre, skoleleder, den lokale borgmester, hinanden og hvem der ellers er oplagt og tilgængelig. 
 
 

Formål 
At give børn et indblik i de udfordringer verden står overfor, og samtidig give dem løsningsmuligheder og skabe håb og en bevidsthed om, at de ved at engagere sig, også selv har indflydelse på, at Verdensmålene nås.   

At tydeliggøre at Verdensmål og børns rettigheder går hånd i hånd, og at man ved at støtte Verdensmål også styrker børns rettigheder. 

Målgruppe og fag

Forløbet er henvendt elever på mellemtrinnet. I kan bruge forløbet i: 

 • Dansk
 • Billedkunst 
 • Understøttende undervisning 

Tidsforbrug og anvendelse 
Forløbene kan afvikles på 4-6 lektioner eller på flere dage afhængig af, hvor mange elevaktiviteter i vælger. Der en række undervisningsaktiviteter knyttet til hver modul, og tidsforbruget afhænger af, hvor mange aktiviteter der vælges.  

Fælles mål 
Klassen kan arbejde med 'Vores Verdensmål – Ret til Fremtiden' under kompetenceområderne: 

Dansk: 'læsning', 'fortolkning', 'fremstilling' og 'Kommunikation'. I forløbet skal eleverne forholde sig Verdensmålene og nogle af de virkelige historier, der ligger bag. Eleverne skal derudover selv fremstille et produkt, hvor de får kommunikeret vigtige og nærværende budskaber ud. 

Billedkunst under kompetenceområdet 'billedfremstilling', da eleverne skal udtrykke sig i plane eller digitale billeder. 

 

Fakta om FN´s Verdensmål

 • FN´s verdensmål blev vedtaget den 25. september 2015 og trådte i kraft den 1. januar 2016. Målene (Sustainable Development Goals) skal frem mod 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker og for vores planet. Målene erstatter og bygger videre på de såkaldte 2015-mål (Millennium Development Goals).

 

 • Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål. Målene forpligter FN´s 193 medlemslande til at opnå målene, som omfatter både sociale, økonomiske og miljømæssige mål, hvilket viser en anerkendelse for, at områderne hænger sammen. Du kan se alle verdensmålene og deres delmål her.

 

 • Der er sket fremskridt de sidste 20 år. Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet med knap 75 %, flere børn går i skole (ni ud af 10), færre kvinder dør i barselssengen osv. Læs mere på verdensmålene.dk

 

 • Målene gælder for alle lande, men der tages selvfølgelig tages højde for landendes forskellige udgangspunkt.

                                                                                                       Kilde: www.verdensmålene.dk

Aktiviteter 
Aktiviteterne ligger under de forskellige moduler. Vælg antal aktiviteter i forhold til, hvor meget tid du har. Beskæftiger I jer kun med materialet en enkelt dag, vælg da vores hovedaktiviteter. 

elevsiden kan alle aktiviteter også tilgås.

Du skal bruge:
Papir
Blyanter
Farver
A4 med med de sociale mål print her
A4 med alle Verdensmål print her

 

Modul 1

 

Introduktion 

2-4 lektioner 

 • Intro til Verdensmålene: Fortæl om Verdensmålene. Brug vores fakta bokse som hjælp. Få eleverne til at reflektere over, hvorfor vi har brug for verdensmål og hvilket et, de synes er vigtigst. Vis Verdensmålene på whiteboardet eller print dem.   
 • Se film med Red Barnets generalsekretær, hvor han fortæller, hvorfor Verdensmålene er vigtige. Se også film med Udviklingsminister Ulla Tørnæs.   
 • Hvordan går det i verden?: tal om de præsenterde tal, hvor det bliver tydeligt, hvordan det går i verden. Eleverne kan diskutere spørgsmålene (under elevaktiviteter) i små grupper eller i klassen. 
 • Verdensmål - walk and talk' i klassen.  Print verdensmålene ud. Alle elever får et verdensmål i hånden. Eleverne går rundt imellem hinanden i klassen (eller ude). Når man mødes to og to, skiftes man til at fortælle om sit verdensmål ganske kort (30 sekunder). Den anden skal gætte, hvad det er for et mål. Bagefter skifter man. Når begge har fortalt og forsøgt at gætte, bytter man mål og går videre. Legen fortsætter til alle har haft mindst 4-6 mål, at skulle fortælle om. 

 

Ekstra opgave 

Fremtidshistorier 

1-2 lektioner

Eleverne skal bruge:
Papir og blyant
eller
Computer

 1. Hvad laver jeg den 20. november i 2030? Skriv om din dag.  

Regn ud i klassen hvor gamle eleverne er i 2030. Tal om hvordan verden ser ud i 2030. Hvad er mon blevet opfundet osv. Lad eleverne forestille sig deres eget liv i 2030, og lad eleverne producere små tekster. 

Modul 2

Modul 2 skal inspirere eleverne til at stille kritiske spørgsmål til de voksne, og få eleverne til at reflektere over egen rolle i verdens udvikling. Eleverne skal se de små film, hvor en gruppe elever fra mellemtrinnet spørger politikere om, hvad de har tænkt sig at gøre for, at de sociale Verdensmålene lykkes.  

Aktivitet 2 lektioner

Diskuter i klassen 

Hvad spørger eleverne politikeren om? 
Hvad svarer politikeren? 
Synes I, det er et godt svar? 
Hvad mener politikeren, at børnene selv kan gøre? 
Hvad mener du?
Er du enig?

Modul 3

2-4 lektioner 

Målet med dette modul er at give eleverne mulighed for selv at stille spørgsmål til de voksne i deres lokalsamfund (forældre, lærere, borgmester, skoleleder etc.). Eleverne kan også vælge at spørge klassekammerater eller andre elever fra skolen.  

Brug lommefilm.dk´s manual til at filme de små lommefilm. Eleverne deles op i grupper. Hver gruppe skal udvælge et af de fire sociale mål som fokus. De skal nu tale om, hvad de synes, der er vigtigst at få ændret inden for det pågældende mål. Fx kan man inden for mål 4 spørge ind til skoletrivsel eller større klasselokaler. Det formulerer de som et spørgsmål. De skal nu finde nogen, de gerne vil interviewe. Interviewet skal følge nedenstående spørgeramme: Hvad gør du for at ________________lykkedes? Hvad vil du gøre fremadrettet (i fremtiden)? hvad kan vi (elever) selv gøre?  

 

Gode Råd til underviseren

Det er vigtigt, at særligt de mindre elever ikke får følelsen af, at der er alt for mange problemer i verden. Derfor skal Verdensmålene med de mindre elever italesættes som nogle udfordringer, som vi er i gang med at løse. De voksne gør allerede en masse for at hjælpe verden, og eleverne kan også gøre lidt nu og meget merenår de bliver voksne.