Undervisningsvejledning

Introduktion

Velkommen til arbejdet med Verdensmålsmaterialet: 'Vores Verdensmål – Ret til Fremtiden'.

Herunder finder du korte, didaktiske overvejelser over, hvordan klassen kan arbejde med forløbet omkring FN´s Verdensmål. Materialet består af elevsider her på skolesitet, små film og denne undervisningsvejledning.  

Under ’aktiviteter’ finder du elevaktiviteter, der knytter sig til forløbet

Indhold

Dette materiale består af tre moduler som hænger sammen. Det vil sige, at der skal startes med modul 1 og derefter skal der arbejdes med modul 2 og 3: 

Modul 1 fungerer som en slags introduktion til FN´s Verdensmål og til de sociale mål, som Red Barnet har et særligt fokus på. Målet med modul 1 er, at eleverne får kendskab til, hvad Verdensmål er, og selv får reflekteret over deres egne holdninger til særligt de sociale mål (mål 4, 5, 10 og 16).  

Modul 2 indeholder små film, hvor elever fra et par af vores ambassadørskoler stiller politikere (f.eks Kristian Jensen og Mai Mercado) spørgsmål omkring, hvad de gør, for at nå Verdensmålene. De små film fungerer samtidig som inspiration til eleverne, der selv skal producere lignende film i modul 3. 

Modul 3 er et lommefilms modul, hvor eleverne selv skal stille spørgsmål omkring Verdensmål til mennesker i deres lokalmiljø samtidig med de filmer med en mobiltelefon eller en ipad. Eleverne kan interviewe deres lærer, forældre, skoleleder, den lokale borgmester, hinanden og hvem der ellers er oplagt og tilgængelig. Elever fra de mindste klassetrin kan få deres lærer til at filme, tage billeder eller lave en plakat. 

Formål 

At give børn et indblik i de udfordringer verden, står overfor, og samtidig give dem løsningsmuligheder og skabe håb og en bevidsthed om, at de ved at engagere sig også selv har indflydelse på, at Verdensmålene nå. Red Barnet ønsker, at danske børn skal være Verdensmåls eksperter. Derfor vil vi gerne gøre Verdensmål til børnemål.

At tydeliggøre, at Verdensmål og børns rettigheder går hånd i hånd, og at man ved at støtte Verdensmål også styrker børns rettigheder. 

Målgruppe og fag

Forløbet er henvendt elever i indskolingen. Under beskrivelsen af aktiviteterne er der forslag til, hvordan I kan differentiere aktiviteterne efter, hvilket klassetrin i indskolingen eleverne er på. I kan bruge forløbet i: 

  • Dansk 
  • Billedkunst 
  • Den understøttende undervisning 

Tidsforbrug og anvendelse 
Forløbene kan afvikles på 4-6 lektioner eller på flere dage afhængig af, hvor mange elevaktiviteter I vælger. Der en række undervisningsaktiviteter knyttet til hvert modul, og tidsforbruget afhænger af, hvor mange aktiviteter der vælges.  

Fælles mål 
Klassen kan arbejde med 'Vores Verdensmål – Ret til Fremtiden' under kompetenceområderne: 

Dansk: 'læsning', 'fortolkning', 'fremstilling' og 'Kommunikation'. I forløbet skal eleverne forholde sig Verdensmålene og nogle af de fakta, der ligger bag. Eleverne skal derudover selv fremstille et produkt, hvor de får kommunikeret vigtige og nærværende budskaber ud. 

Billedkunst under kompetenceområdet 'billedfremstilling', da eleverne skal udtrykke sig i plane eller digitale billeder.  

Aktiviteter

Aktiviteterne 
ligger under de forskellige moduler. Vælg antal aktiviteter i forhold til, hvor meget tid du har. Beskæftiger I jer kun med materialet en enkelt dag, vælg da vores hovedaktiviteter. 

På elevsiden kan alle aktiviteter også tilgås.

Modul 1

Hovedaktivitet: 

Introduktion 

2 lektioner 

  1. Intro til Verdensmålene: Fortæl om Verdensmålene. Brug vores fakta bokse som hjælp. Få eleverne til at reflektere over, hvorfor vi har brug for verdensmål og hvilket et, de synes er vigtigst.  
  2. Se de små film om de 4 sociale verdensmål. Efter hver film, tal da med eleverne om de synes, børnene i filmen har ret i deres betragtninger omkring hvert mål. 
  3. Print de sociale Verdensmål ud og hæng dem op i klassen. Til hver film har vi knyttet nogle ekstra spørgsmål, som kan ses på elevsiden. Spørgsmålene kan enten diskuteres i klassen eller i små grupper.  

 

Ekstra aktiviteter 

Verdensmålsstjerneløb 

2 lektioner 

Vælg et passende sted til løbet. Sæt de 4 sociale Verdensmål op i distancer fra et centrum, som passer til elevernes alder. Du skal vælge antal delmål, så det passer i forhold til, hvor mange ture eleverne skal løbe. Bag på hvert Verdensmålspost, skal du skrive de delmål, du har valgt at tage med i løbet, så eleverne kan se, at de er ved det rigtige mål. 

Læreren står i midten med delmålene. Eleverne får at vide, hvor hvert enkelt Verdensmål er placeret (udlever eventuelt et kort til eleverne, hvis de er store nok til det). Eleverne får i små grupper udleveret et delmål og skal diskutere sig frem til, hvilket mål det hører til. Dernæst skal de løbe hen til posten med det valgte mål. Når de kommer frem til den Verdensmålspost, de mener, delmålet hører til, så ligger de delmålet i chartekket med posten i, og løber tilbage og får et nyt delmål. I kan med fordel gøre det tydeligt ved hver post, hvilket delmål der hører til hvilket Verdensmål, ved at skrive delmålene bag på posten eller printe et ekstra delmålark ud, som kan fungerer som en slags check liste.

Print mål og delmål fra boksen øverst til højre. 

Fremtidshistorier 

2 lektioner 

Opgave: Hvad laver jeg den 20. november i 2030? tegn eller skriv om din dag.

Regn ud i klassen hvor gamle eleverne er i 2030. Tal om hvordan verden ser ud i 2030. Hvad er mon blevet opfundet osv. Lad eleverne forestille sig deres eget liv i 2030. Hæng tegninger/tekster op i klassen.

 

Modul 2: Hvad siger politikerne?

2 lektioner:

Modul 2 har som formål at inspirere eleverne til at stille de voksne til ansvar. Samtidig skal filmene også få eleverne til at reflektere over egen rolle i verdens udvikling. Eleverne skal se de små film, hvor en gruppe elever fra indskolingen spørger politikere om, hvad de har tænkt sig at gøre ved et særligt Verdensmål. Filmene skal også være en inspiration til modul 3, hvor eleverne selv skal interviewe. 

Hver film ligger op til følgende spørgsmål, som kan diskuteres i klassen: 

Hvad er en politiker og hvad laver han/hun?  

Hvad spørger eleverne politikeren om? 

Hvad svarer politikeren? 

Synes I, det er et godt svar?

Hvad synes I, at I selv kan gøre?

Modul 3: Lommefilm

2-4 lektioner 

Målet med dette modul er, at give eleverne mulighed for selv at stille spørgsmål til de voksne i deres lokalsamfund. Det kan være deres lærere, forældre, skoleleder, borgmester, pedellen osv. Eleverne kan også vælge at spørge hinanden.

For de lidt større elever (2-3. klasse) 

Eleverne deles op i grupper. Hver gruppe skal udvælge et af de fire sociale mål som fokus. De skal nu tale om, hvad de synes, der er vigtigst inden for det pågældende mål. Det formulerer de som et spørgsmål. De skal nu finde en voksen, de gerne vil interviewe, eller blive enige om hvem i gruppen, der skal interviewes.  Interviewet skal følge nedenstående spørgeramme:  

Hvad gør du?  

Hvad vil du gøre fremadrettet (i fremtiden)?  

hvad kan vi selv gøre? 

Brug lommefilm.dk´s manual til at filme de små lommefilm. Link til manualen kan du finde her. Maualen kan også tilgås via elevsiden. 

For de mindste elever:  

Der kan vælges tre modeller: da elever i de små klassetrin oftest ikke har en mobiltelefon, kan man i de små klassetrin vælge enten at: 

1: Eleverne finder (i grupper) det sociale Verdensmål, de synes er vigtigst og formulerer et spørgsmål. De finder en voksen, de kan spørge. Spørgsmålet og svaret skrives ned (gerne med hjælp fra en voksen). Alle elevernes interviewskemaer sættes op i klassen samlet. Der tages et billede, som uploades på lommefilms kampagne kanal. Eleverne må også gerne komme med bud på, hvad de selv kan gøre.  

2: Eleverne finder (i grupper eller alene) et Verdensmål, de synes er vigtigt. De tegner en tegning, der illustrerer målet. Der laves en collage af alle tegningerne. Læreren tager et billede, som uploades på lommefilms kampagnekanal.  

3: Der laves et interview (eller flere), hvor det er læreren, der filmer. Brug samme model som ved de større elever. Upload film på lommefilm.dk´s kampagnekanal. Læren kan også lave en film, hvor eleverne fortæller, hvad de selv kan gøre for, at målene nås.

 

Mere om Lommefilm 

Dette modul er et lommefilms modul. Det betyder, at elevene selv skal producere små film, hvor de interviewer en voksen eller hinanden omkring Verdensmål. Eleverne skal bruge deres mobiltelefon eller en tablet til at optage med. De kan bruge iMovie eller skoletube til at optage og redigere deres film. Der findes også en række andre muligheder.

Lommefilms guide giver en deltaljeret gennemgang til, hvordan eleverne forbereder, filmer og redigere det gode interview. Bagefter skal filmene uploades til lommefilms kampagne kanal. 

Upload og betingelser

De færdige interviews uploades til Red Barnets 'Vores Verdensmål – Ret til Fremtiden'-kampagnekanal hos Lommefilm. For at kunne uploade, skal du som lærer rekvirere en unik uploadkode hos Lommefilm. Det kan tage op til 24 timer fra I opretter jer, til koden bliver sendt, da oprettelsen kræver manuel betjening. Få derfor koden indhentet i god tid.

 

Kampagne om børn og Verdensmål

Op til børnerettighedsdagen vil Red Barnet køre en kampagne om Verdensmål og skolelever. Vi ønsker at sætte fokus på, at danske børn mangler viden om Verdensmålene. Vi ved godt, at det gør de voksne også, men vi satser på børnene.

Gode råd til underviseren

Det er vigtigt, at særligt de mindre elever ikke får følelsen af, at der er alt for mange problemer i verden. Derfor skal Verdensmålene med de mindre elever italesættes som nogle udfordringer, som vi er i gang med at løse. De voksne gør allerede en masse for at hjælpe verden, og eleverne kan også gøre lidt nu og meget mere, når de bliver voksne.