Træneren

- quick guide

Foto: stillbillede fra fiktionsfilmen 'Træneren'

Introduktion

Klassetrin:

Udskoling

Tid:

4-10 lektioner

Fag:

Forløbet er forankret i folkeskolens formålsparagraf. I kan bruge forløbet i blandt andet:

  • Dansk
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  • Samfundsfag
  • Understøttende undervisning
  • Projektopgaver
  • Tværfaglige forløb

Materialet er webbaseret og består af:

Formål

12% af elever i 8. klasse har været udsat for en form for seksuelt overgreb.

Formålet med ’Træneren’ er at give udskolingselever redskaber til bedre at kunne sige fra, når de oplever, at deres grænser bliver overskredet. Med materialet får eleverne viden om den proces, der ofte foregår forud for et seksuelt overgreb, og de bliver opmærksomme på, hvor deres egne grænser går.

Aktiviteter

Herunder får du et hurtigt overblik over aktiviteterne til forløbet. Se i undervisningsvejledningen for forklaring og gennemgang af de enkelte aktiviteter.

Modul 1: Se filmen Træneren

Se film og indledende refleksion over filmen

I skal bruge: Filmen Træneren (33 minutter), to post-its og en blyant pr. elev


Modul 2: Filmens handling og Grænselinjen

Filmens handling og elevernes egne grænser

I skal bruge: Kridt, den grafiske oversigt over handlingsforløbet, udsagn til aktiviteten Grænselinjen


Modul 3: Grooming-processen

Gennemgang af grooming-processen og gruppeopgave

I skal bruge: Filmen om Lisa (5 minutter), grooming-proces i et fritidstilbud, grooming-proces online


Modul 4: Lav lommefilm

Produktion af små kampagnefilm på lommefilm.dk

I skal bruge: Mobiltelefoner til at optage videoer

 

Gå til undervisningsvejledningen 

Gå til elevernes forløbsside