Til alle os

- udskoling

Foto: Nana Reimers

Fokusord

børn på flugt, fællesskab, håb og drømme, sociale og kulturelle forskelle

Til alle os

https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/til-alle-os-udskoling/
Til underviseren

Antal lektioner

1-8 lektioner

Målgruppe

udskolingen 7.-10. klasse

Typer af aktiviteter

Klassediskussioner, fremstilling af læserbreve og portrætter

I skal bruge

Smartboard, kopiark samt skriveredskaber (pc eller papir og blyant)

Kort præsentation

I perioder fylder historier om krig og mennesker på flugt meget i nyhedsbilledet. Nogle steder i landet er det også blevet tydeligt i gadebilledet, fordi mange børn er flyttet ind på asylcentrene og går i skole i lokalområdet. Der er derfor mange gode grunde til at tale med eleverne om disse temaer og ruste dem til at kunne tale med om, det der sker i samfundet. 

Til alle os er et filmatiseret undervisningsmateriale, der giver mulighed for at få et indblik i nogle af de tanker, som børn der er flygtet fra krig, kan gøre sig.  

Målet er, at skoleelever får mulighed til at forholde sig til andre børns livshistorier og reflektere over ligheder og forskelle. 

Materialet lægger dels op til samtaler i elevgruppen, dels op til mere dansk og samfundsfaglige aktiviteter. Du kan som underviser selv plukke i aktivitetsforslagene og vælge, om det skal være et kortere eller længere forløb. 

Hvis du gerne vil gå mere i dybden med, hvad der tvinger mennesker på flugt, kan du med fordel bruge forløbet Krig og konflikt eller Flugt, som du også finder her på Red Barnets hjemmeside.
 

Fælles mål

I kan bruge materialet i dansk, samfundsfag samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 

Læs mere om de tilknyttede kompetenceområder i undervisningsvejledningen. 

Undervisningsvejledning

Når krigen ændrer alt...

Rundt om i verden er mange børn og familier på flugt fra krige eller andre katastrofer. Langt de fleste flygtninge bliver i nærområderne, men en del af dem ender i fremmede omgivelser langt fra deres hjemlande. Også Danmark har taget imod børn, unge og familier, som er flygtet fra krig.

De er alle rejst mange tusinde kilometer for at komme i sikkerhed her. De fleste af børnene og de unge er her sammen med deres familie, andre er her alene.

Fælles for børnene og de unge er, at de alle har været i meget pressede situationer og oplevet ubehagelige ting, som det kan være svært at forestille sig, når man er vant til at bo i et trygt land som Danmark.

Her på siden kan I møde nogle af de børn og unge, som er flygtet til Danmark. I kan både læse om dem og se nogle korte film, hvor de udtaler sig om forskellige emner.

Intro – at komme til Danmark

Se introfilmen og mød nogle af de børn, der er kommet til Danmark på grund af krig i hjemlandet.

">

Asyl til flygtninge i Danmark

Hvis man flygter til Danmark, skal man søge asyl.

Indtil man har fået asyl, skal man bo på et asyl-center.

Det kan tage mange måneder, før man får asyl og opholdstilladelse.

Man kan kun få asyl, hvis man er forfulgt i sit hjemland.

Når man har fået asyl, kan man søge om at få sin familie til Danmark.

Det kaldes familiesammenføring, og det kan tage mange måneder at få svar på ansøgningen.

Hvis man ikke har ret til asyl, skal man rejse ud af Danmark igen.  

Opgave

Undersøg, hvad ordene asyl, opholdstilladelse og familiesammenføring betyder og forklar derefter ordene for hinanden i mindre grupper.

Diskuter i grupperne, hvad I synes om reglerne og begrund jeres svar.

Portrætter

Portræt

Et portræt har fokus på en person. Et portræt kan have flere former. Fx kan et portræt både være et billede af en person og tekst, der beskriver en person. Her på siden har vi lavet en række portrætter af nogle af de børn, der bor i Danmark, som har måttet flygte fra deres hjemland. I kan både se de små videopræsentationer af børnene og læse mini-portrætterne.

Kort film  – mød Omid

">

Kort film  – mød Ali

">

Kort film – mød Maya

">

Opgave

Skriv et portræt af enten Maya, Ali eller Omid ud fra den viden, I får fra filmen. 

Klik her og få ark med opgaven (pdf).

Kort film  – fællesskab

">

Opgave

Se den korte film om fællesskab. 

Hvad gør indtryk på jer, når I ser filmen? 

Hvilke tanker kan I genkende fra jer selv? 

Skriv et læserbrev, hvor du formulerer din holdning til, hvordan vi i Danmark bør tage i mod børn, unge og familier på flugt. 

Klik her og hent ark med opgaven.

Kort film  - forskelle

">

Opgave

Se den lille film om forskelle og diskuter hvilke sociale og kulturelle forskelle, I oplever, der er i Danmark. 

Klik her og hent ark med opgave (pdf).

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v