Til alle os

- mellemtrin

Foto: Nana Reimers

Fokusord

børn på flugt, fællesskab, håb og drømme

Til alle os

https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/til-alle-os-mellemtrin/
Til underviseren

Antal lektioner

2-10 lektioner

Målgruppe

Mellemtrin – 4.-6. klasse

Typer af aktiviteter

Klassediskussioner, fremstilling af læserbreve og portrætter

I skal bruge

Smartboard, kopiark samt skriveredskaber (pc eller papir og blyant)

Kort præsentation

I perioder fylder historier om krig og mennesker på flugt meget i nyhedsbilledet. Debatten omkring flygtninge og indvandrere kan være meget hård, og både i tv og på de sociale medier kan børn møde voldsomme beretninger og billeder, som kan gøre dem utrygge. Nogle steder i landet er det også blevet tydeligt i gadebilledet, fordi mange børn er flyttet ind på asylcentrene og går i skole i lokalområdet. Der er derfor mange gode grunde til at tale med eleverne om disse temaer og ruste børnene til at kunne tale om det, som optager og bekymrer dem.  

Til alle os er et filmatiseret undervisningsmateriale, der giver mulighed for at få et indblik i nogle af de tanker, som børn der er flygtet fra krig, kan gøre sig.  

Målet er, at skoleelever får mulighed til at forholde sig til andre børns livshistorier og reflektere over ligheder og forskelle. Måske er der faktisk mange områder, hvor vi alligevel er ens, selvom vores vilkår er forskellige?  

Materialet lægger dels op til samtaler i elevgruppen, dels op til mere danskfaglige aktiviteter. I kan som undervisere selv plukke i aktivitetsforslagene og vælge, om det skal være et kortere eller længere forløb. 

Hvis du gerne vil gå mere i dybden med, hvad der tvinger mennesker på flugt, kan du med fordel bruge forløbet Krig og konflikt eller Flugt, som du også finder her på Red Barnets hjemmeside.
 

Fælles mål

I kan bruge materialet i dansk, natur/teknologi, historie samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 

Læs mere om de tilknyttede kompetenceområder i undervisningsvejledningen. 

Undervisningsvejledning

Når børn flygter fra krig, bliver alting anderledes? 

Rundt om i verden er mange børn og familier på flugt fra krige eller andre katastrofer.  

De fleste som flygter, bliver i nærområderne. Det betyder, at de ikke rejser så langt væk fra deres hjemland. Flertallet tager typisk til et naboland, hvor der ikke er krig og håber på, at de snart kan vende tilbage til deres hjem. Men når mange mennesker er flygtet på samme tid, har nabolandene ikke altid plads. Det presser nogle flygtninge til at søge længere væk, og en del af dem ender i lande meget langt fra deres hjemland. 

I Danmark bor der også en del børn, som er flygtet fra krig. De er alle rejst mange tusinde kilometer for at komme i sikkerhed her. De fleste af børnene og de unge er her sammen med deres familie, andre er her alene.  

Fælles for børnene er, at de alle har oplevet ubehagelige ting, inden de kom hertil. Men de har også været heldige, fordi de nu er i Danmark, hvor de ikke behøver at være bange mere. 

Her på siden kan I møde nogle af de børn, som er flygtet til Danmark. I kan både læse om dem og se nogle små film, hvor de udtaler sig om forskellige emner.

Når børn flygter...

Klik her for at møde nogle af de børn, der er kommet til Danmark på grund af krig i deres hjemland.

">

Asyl til flygtninge i Danmark 

Asyl betyder, at staten (Danmark) lover, at beskytte mennesker på flugt. 

Når man flygter til Danmark, skal man søge asyl.  

Man kan få asyl, hvis man er forfulgt i sit hjemland. 

Hvis man får asyl, må man bo i Danmark. 

Indtil man har fået asyl, skal man bo på et asyl-center. 

Det kan tage mange måneder, før man får asyl. 

Hvis man ikke har ret til asyl, skal man rejse ud af Danmark igen. 

Kort film om savn

Her kan I se en kort film om at savne. 

">

Spørgsmål til filmen

Hvad savner børnene mest? 

Hvad ville I savne mest fra Danmark, hvis I skulle flytte til et andet land?

Kort film om fællesskab

Her kan I se en kort film om fællesskab.

">

Spørgsmål om filmen

Hvilke gode og dårlige oplevelser var der?  

Hvordan så børnene ud, når de fortalte om episoderne?  

Hvem så triste ud?  

Hvad tænker I om, at nogen har skubbet til pigen?  

Hvilken forskel gør det, hvordan andre børn og voksne taler til dem? 

Opgave

Find 3 gode råd til, hvad man skal gøre for at tage godt imod en ny elev i klassen.

For hvert godt råd skal I skrive, hvorfor det er en god ide at gøre sådan…

Klik her for at hente ark med opgaver (pdf)

Kort film om forskelle

Her kan I se en kort film om forskelle.  

">

Spørgsmål til filmen

Hvad synes børnene er anderledes ved Danmark i forhold til deres hjemlande?   

Forestil jer, at I mødte nogle børn, der lige var kommet til Danmark.   

Hvad ville I fortælle dem om vores land? 

Opgave

Lav en velkomstfolder til børn, der lige er kommet til Danmark, og som ikke kender vores land. Folderen skal fortælle børnene lidt om, hvad der er godt at vide om landet.  

Målgruppen er børn på jeres alder. (Skriv på dansk og forestil jer, at teksten bliver oversat, så de nye børn, kan forstå den.) 

Klik her og hent ark med opgaven (pdf) Arket skal printes på begge sider.

Portrætter

Portræt

Et portræt har fokus på en person. Et portræt kan have flere former. Fx kan et portræt både være et billede af en person og tekst, der beskriver en person.  Her på siden har vi lavet en række portrætter af nogle af de børn, der bor i Danmark, som har måttet flygte fra deres hjemland. I kan både se de små videopræsentationer af børnene og læse portrætterne.

">
">

Brev fra Roa

Pigen Roa er også oprindeligt fra Syrien. Hendes far tog først af sted og senere kom Roa og hendes familie hertil. Roa har skrevet et brev, hvor hun fortæller lidt om sit liv. Det kan du læse her:

Roas brev - Til Alle Os
Portæt af Roa

Roa (foto: Nana Reimers)

Opgave

Læs brevet fra Roa og skriv et svarbrev til hende. Læs gerne brevene højt for hinanden.

Klik her for at hente ark med opgaven

 

">

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v