til alle os

indskoling

Foto: Nana Reimers

Fokusord

krig, børn på flugt, fællesskab, håb og drømme 

til alle os

https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/til-alle-os-indskoling/
Til underviseren

Antal lektioner

1-6 lektioner

Målgruppe

Indskolingen 1.-3. klasse

Typer af aktiviteter

Højtlæsning, klassediskussion, skrive, tegne

I skal bruge

Smartboard, kopiark eller kladdehæfter samt penalhuse

Kort præsentation

I perioder fylder historier om krig og mennesker på flugt meget i nyhedsbilledet. Debatten omkring flygtninge og indvandrere kan være meget hård, og både i tv og på de sociale medier kan børn møde voldsomme beretninger og billeder, som kan gøre dem utrygge. Nogle steder i landet er det også blevet tydeligt i gadebilledet, fordi mange børn er flyttet ind på asylcentrene og går i skole i lokalområdet. Der er derfor mange gode grunde til at tale med eleverne om disse temaer og ruste børnene til at kunne tale om det, som optager og bekymrer dem.  

Til alle os er et filmbasseret undervisningsmateriale, der giver mulighed for at få et indblik i nogle af de tanker, som børn der er flygtet fra krig, kan gøre sig.  

Målet er, at skoleelever får mulighed til at forholde sig til andre børns livshistorier og reflektere over ligheder og forskelle. Måske er der faktisk mange områder, hvor vi alligevel er ens, selvom vores vilkår er forskellige?  

Materialet lægger dels op til samtaler i elevgruppen, dels op til mere danskfaglige aktiviteter. I kan som undervisere selv plukke i aktivitetsforslagene og vælge, om det skal være et kortere eller længere forløb.

Fælles mål

I kan bruge materialet i dansk og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 

Læs mere om de tilknyttede kompetenceområder i undervisningsvejledningen.

Undervisningsvejledning

Når børn må flygte fra krig, bliver alting anderledes? 

 

Flere steder i verden er der krig. Derfor er mange børn og familier på flugt.  I Danmark bor der også børn, som er flygtet fra krig i deres hjemland. De har alle rejst mange tusinde kilometer for at kunne være i sikkerhed.  Nogle af dem er her med deres familie, andre er her alene. 

Fælles for disse børn er, at de alle har oplevet uhyggelige ting. Ting som ikke kan ske i Danmark. Vi har lavet små film, hvor I kan møde nogle af de børn.  Dem kan I se her på denne side.

Introfilm

">

Start med at se denne lille film, hvor børnene fortæller om, hvorfor de nu er i Danmark.

Herunder kan I se tre andre små film, hvor børnene fortæller.

Film om savn

">

Opgaver

Før filmen: 

Hvad betyder det at savne nogen? Hvornår savner I nogen?  

Hvad kan man gøre, når man savner nogen?  

 

Efter filmen:  

Alle børnene i filmen savner nogen.  

Hvad savner de?

Hvad ville I savne? 

Film om fællesskab

">

Opgave

Se filmen og tal om den: 

Hvad siger børnene?

Hvem så glade ud?

Hvem så triste ud? 

Hvilken forskel gør det for børnene, hvordan andre børn og voksne taler til dem? 

Film om forskelle

">

Opgaver

Se filmen og tal om den: 

Hvad siger børnene? Hvad er anderledes ved Danmark?  

Forestil jer, at I mødte børn, der lige var kommet til Danmark.  

Hvad ville I fortælle dem om vores land? 

Brev fra Roa

Roa er 13 år. Hun er født i Syrien.  

Roas far måtte flygte, fordi der var krig. 

Han kom først til Danmark. 

Senere kom også Roa og hendes familie hertil. 

Lige da hun kom, var det svært. 

Intet var, som hun var vant til. 

Hun kunne ikke tale dansk, men nu er hun god til det. 

Hun er også god til fodbold og har fået venner. 

Roa har det godt.  

Hun synes, Danmark er et trygt og godt land.

Roa - Til alle os

 

Foto: Nana Reimers

Roa brev - indskoling

Opgave

Skriv et svar til Roa.

Fortæl Roa lidt om dig selv.

Fortæl også, hvad du bedst kan lide ved Danmark.

Omar og fodbold

Her er Omar. Omar er 13 år og kommer fra Syrien. 

Nu bor Omar i Danmark, med sin familie. 

I Omars familie er de 7 børn i alt. 

Omar kan lide at tromme. Han øver i skolen. 

Han kan også godt lide fodbold. 

Han ville ønske, at han kunne træne hver dag. 

Omar er glad for at bo her. 

Han har venner og synes godt om sin skole. 

Når Omar bliver stor, vil han være fodbold-spiller. 

Hans drøm er at blive som Messi eller Ronaldo. 

Hvad drømmer du om at blive, når du bliver stor?

 

Omar - til alle os - indskoling

Foto: Nana Reimers

Maya og dans

Her er Maya. Maya er snart 11 år gammel.  

Hun er ikke født i Danmark, men hun bor her.  

Maya kommer fra Syrien.  

I Syrien er der krig, så hun kunne ikke blive der.  

Selvom Maya har gode venner, savner hun Syrien. 

For ikke alle er søde her. 

Nogle siger, de ikke vil lege med hende. 

De siger, hun er brun og grim. 

Så bliver Maya ked af det. 

Men Maya har det også godt. 

Hun kan lide at danse og danser tit med sine venner. 

Hvad kan du godt lide at lave sammen med dine venner?

 

Maya - indskoling

 

Foto: Nana Reimers

Film om Roxana

Her kan I se en film om pigen Roxana.  

Roxana er også kommet til Danmark på grund af krigen i Syrien.  

 

">

Opgave

Hvad lagde I mærke til?

Hvad synes I, Roxana har til fælles med de piger, I kender?

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v