RYKKE SAMMEN

Formål med RYKKE SAMMEN

Mange skoler oplever et stort behov for at udvikle skolens fællesskaber blandt både børn og voksne. Udvikling af fællesskaberne kan støtte og styrke den enkeltes udvikling personligt og fagligt.

RYKKE SAMMEN er en vejledning til, hvordan skolen og dens læringsteam kan arbejde med udvikling af social resiliens i en eller flere klasser. Med andre ord: at arbejde endnu mere bevidst for, at skolen skal være et rart sted at være for alle parter.

Med RYKKE SAMMEN kan skolen sætte fokus på, hvordan elever, lærere, pædagoger og ledere i skolen kan rykke sammen og i fællesskab gøre en forskel. En forskel, der medvirker til, at eleverne får styrket deres resiliens – både som individer og som gruppe.

I skal bruge

Til materialet hører RYKKE SAMMEN, som kan downloades herover. Derudover hører de fire materialer:

  1. En handleplan
  2. Måleredskabet
  3. Et refleksionsskema
  4. En powerpoint-præsentation

De fire materialer finder du herunder.

At udvikle læringsmiljøet er en længere proces. Man kan derfor med fordel udarbejde en handleplan, der angiver rammerne for udviklingsprojektet og udviklingsprocessens forskellige faser. Download en skabelon med inspiration til jeres handleplan herover.

Måleredskabet er et spørgeskema, der giver klassens læringsteam en indsigt i, hvordan det står til med den sociale resiliens i klassen – set med elevernes øjne.

Når I i klasserne har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, og eleverne har svaret på alle spørgsmålene, skal I indsamle spørgeskemaerne og danne jer et overbliv over resultatet. Dette gøres med en manuel optælling af besvarelserne i de 12 kategorier i spørgeskemaet (Tillid, mening, retfærdighed, selvstændighed, medbestemmelse, samarbejde, fællesskab, livsglæde, rettigheder, omsorg, lokal samfund og mine forældre).

Svarene kodes med henholdsvis 2, 1 eller 0 point – således, at alle 'PASSER GODT'-svarene giver 2 point, alle 'PASSER DELVIST'-svarene giver 1 point, og alle 'PASSER IKKE'-svarene giver 0 point.

I eksemplet herunder bliver det samlede resultat for tillid således 6 ud af 10 mulige point – altså lidt over middel:

Eksempel på Måleskema til RYKKE SAMMEN

Jo højere score for et tema, des bedre går det i klassen i forhold til temaet. Der kan også fokuseres på enkeltspørgsmål under et tema, hvis det kan have interesse, ligesom der kan fokuseres på en samlet ”resiliensscore”, der indbefatter alle 12 temaer.

NB! Vi anbefaler, at underviseren læser spørgsmålene op for eleverne i klassen i et passende tempo, så alle har mulighed for at udfylde spørgeskemaet på lige vilkår.

På baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen "Måleredskabet" kan klassens læringsteam vurdere, om der er særlige ”ujævnheder” i klassens besvarelse af spørgeskemaet. Download refleksionsskemaet herover. 

4) Powerpoint-præsentation

Når læringsteamet har bearbejdet resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, skal resultatet drøftes i klassen. Til dette kan I bruge en powerpoint-præsentation. I er velkomne til at anvende den herover.

Folkeskolens formål

RYKKE SAMMEN er forankret i folkeskolens formål, der blandt andet handler om den enkelte elevs alsidige udvikling, at få tillid til egne muligheder og at kunne tage stilling og handle.

Derudover medvirker RYKKE SAMMEN også til at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, medborgerskab, rettigheder og pligter i et samfund præget af frihed, ligeværd og demokrati.

RYKKE SAMMEN er afprøvet i 4., 5. og 6. klasse på en række skoler landet over, men i princippet kan RYKKE SAMMEN anvendes på alle skolens klassetrin, hvis det tilpasses elevernes udviklingstrin.