Stærke Sammen

- et læringsforløb til dagtilbud, indskoling og mellemtrin

 

STÆRKE SAMMEN er en række læringsforløb til dagtilbud, indskoling og mellemtrin, der handler om at opbygge børns indre styrke gennem et stærkt og trygt fællesskab. 

Målet med STÆRKE SAMMEN er at forebygge vold og overgreb på børn ved bevidst at arbejde med det, vi i fagsproget kalder for social resiliens. Kort fortalt handler resiliens om at opbygge børns livsmod og modstandskraft, så de bliver i stand til at sige fra, hvis de oplever at egne eller andres grænser bliver overtrådt. 

Arbejdet med STÆRKE SAMMEN hviler på FN’s Børnekonvention og giver dermed børnene vigtig viden om deres basale rettigheder. – Vi har naturligvis afstemt materialet, så det passer til de enkelte målgruppers alder og modenhed. 

STÆRKE SAMMEN er oprindeligt udviklet til mellemtrinnet, men takket være Børne - og Undervisningsministeriets udlodningsmidler og driftstilskud fra Socialstyrelsen, har vi kunnet skabe to nye versioner, så også de 3-9-årige børn kan få glæde af materialet.