Modul 6A: Psykisk vold

Intro

Modulet berører særligt følgende rettigheder fra Børnekonventionen:  
Dette modul handler primært om disse to kategorier fra børnerettighedsplakaten: ‘Du har ret til at blive beskyttet’ og ‘Du har ret til at være dig selv’.

Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, 26 + 27).

Voksne (forældre og myndigheder) skal beskytte børn mod alle former for udnyttelse, vold og seksuelle overgreb og hjælpe børn, der har været udsat for dette (artikel 19 + 36).

Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og meninger og at få dem respekteret, ligesom staten skal hjælpe børn, der har været udsat for forsømmelse, udnyttelse, misbrug eller tortur (artikel 13 + 39).

Læringsmål i modul 6A:

 • Eleverne kender forskel på fysisk og psykisk vold
 • Eleverne kan komme med eksempler på psykisk vold

Overblik over modul 6A:

 • Startleg: Mærk dig selv (5 minutter)  
 • Opsamling fra sidst og introduktion til ugens tema (5 minutter)  
 • 6. kapitel af historien ’Agernskoven’ (5 minutter)  
 • Snak om psykisk vold (5 minutter)  
 • Temaøvelse: Psykisk vold – ja eller nej? (20 minutter)  
 • Slutøvelse: Lyt og slap af (5 minutter)

Materialeliste til modul 6A:

 • Whiteboard/tavle/smartboard 
 • 6. kapitel af ‘Agernskoven 
 • Børnerettighedsplakaten ‘Alle børn har ret’ 
 • Musik til slutøvelsen (Af Mads Engell)

Indledning til fagperson

Psykisk vold kan være både svært at forklare og forstå, og derfor er der afsat et helt modul til denne form for vold. Modulet handler som det foregående om retten til at være tryg og til at blive beskyttet. Det bygger direkte videre på modul 5, hvor fokus var på fysisk vold og de handlemuligheder, eleverne har, hvis de selv eller nogen, de kender, er udsat for vold.

Modul 6A fokuserer på at hjælpe eleverne til at forstå, hvad psykisk vold er, og hvad det ikke er.

Formålet med modulet er at klæde eleverne på til at reagere og søge hjælp, hvis de selv eller nogen, de kender, er udsat for psykisk vold. Det kræver, at eleverne er bevidste om deres grundlæggende rettigheder og ved, hvilke mekanismer de skal være opmærksomme på i forhold til fysisk og/eller psykisk vold. Modulet skaber sammenhæng med de foregående moduler om følelser og grænser og de samtaler, som opstod i disse moduler.

Modulets tema understreger også vigtigheden af, at alle i en klasse passer godt på hinanden og er opmærksomme på, hvordan hinanden har det både online og offline.

Online vs. offline
Vær opmærksom på, at børn indgår i mange forskellige fællesskaber – hvoraf nogle af dem er digitale. Mange voksne har tendens til at forstå børns fællesskaber som noget, der foregår i den fysiske verden, men de digitale fællesskaber er lige så vigtige og virkelige for børnene.

I alle moduler vil der efter temaøvelsen/-øvelserne være en supplerende øvelse. Denne øvelse er den samme i A- og B-modulet. Øvelsen er ikke tænkt som en del af dagens program, men kan bruges, hvis eleverne har brug for at skifte fokus eller bevæge sig lidt.

Hvornår er psykisk vold strafbart?

Betingelserne for, at der er tale om strafbar psykisk vold er: 

 • Gerningsmanden skal have tilknytning til offerets husstand 
 • Den psykiske vold skal være begået gentagende gange over en periode, efter at loven trådte i kraft den 1. april 2019 
 • Der skal være tale om en groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd 
 • Adfærden skal være egnet til at styre offeret, dvs. en kontrollerende adfærd, som forhindrer offeret i at udfolde sig frit 
 • Det vil altid være en samlet vurdering af alle omstændigheder i en sag, der afgør, om der kan rejses en straffesag for psykisk vold 

  - Straffeloven 

Overgrebspakken

Den 1. oktober 2013 trådte overgrebspakken i kraft. Den medførte omfattende lovændringer og initiativer i forhold til at beskytte børn og unge mod vold og seksuelle overgreb. Overgrebspakkens formål er, at færre børn bliver udsat for vold og seksuelle overgreb, og at overgreb mod børn bliver opdateret og håndteret tidligt.  

Som en del af overgrebspakken blev der oprettet fem børnehuse i Danmark. Børnehusene yder en koordineret, tværsektoriel og tværfaglig indsats i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Det er lovpligtigt for kommunen at benytte børnehusene i sager, hvor der er mistanke eller viden om, at et barn har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Videoafhøring af børn foregår altid i et af landets børnehuse.  
 
Siden børnehusene blev etableret, er antallet af sager bragt i børnehusene steget med 71 procent. Denne stigning er formentligt et udtryk for effekten af den styrkede indsats på området, hvor overgrebssager i langt højere grad end tidligere bliver opdaget og håndteret. 
 
Kilde: Socialstyrelsen 

Startleg

Startleg: Mærk dig selv (5 minutter)

Formål: Eleverne mærker sig selv og egen krop. Øvelsen bringer eleverne ned i tempo og sænker dermed deres arousal*. Det skærper deres opmærksomhed og koncentrationsevne.

*Arousal betyder ’vågenhed’ og betyder i denne sammenhæng at ‘komme ned i gear’.

Beskrivelse:

 1. Fortæl eleverne, at I nu skal lave en lille startøvelse sammen, hvor I skal mærke jer selv.
 2. Bed eleverne om at rejse sig op og stå med let spredte ben. Forklar, at du nu vil sige og gøre nogle ting, som de også skal gøre.
 3. Start med at tage armene op over hovedet og ryste dem. Mens I ryster armene, lader I dem arbejde sig ned mod fødderne. Når I når fødderne, klapper I jer på forsiden af benene og videre op ad lårene, op over maven og brystet for til sidst at ende med et klap på skuldrene.
 4. Tag en dyb indånding, og mens I ånder ud, lader I armene falde ned langs siden af kroppen.
 5. Træk vejret dybt ind, og ånd langsomt ud et par gange.
 6. Læg derefter begge hænder oven på hovedet, og tryk let ned, så I kan mærke hovedets form. Flyt hænderne ned, og mærk kinder og ører med håndfladerne. Flyt hænderne et par gange, så I får mærket hele ansigtet og baghovedet.
 7. Læg nu den ene hånd på modsatte skulder, og før den langsomt ned over armen. Sørg for at trykke let ned med hånden, så I får mærket både overarm, albue, underarm og håndryg. Gentag øvelsen med den anden hånd på modsat skulder og arm.
 8. Læg hænderne på brystet, og tag en dyb indånding. Tryk let ind mod brystkassen, mens I ånder ud, og gentag derefter øvelsen på maven. Træk vejret ind, og mærk, hvordan luften får maven til at spile sig ud, og pust langsomt ud, mens maven glider ind på plads igen.
 9. Placér en hånd på hvert lår, og træk vejret ind. Mens I ånder ud, fører I langsomt hænderne ned over lår, knæ og underben. Hvis I kan nå helt ned og lade dem hvile på oversiden af fødderne, er det fint – ellers stopper I bare, når I ikke kan nå længere.
 10. Vend tilbage til stående position, og tag så et par sidste dybe ind- og udåndinger. Mærk, hvordan kroppen bliver rolig og afslappet og klar til at gå i gang med STÆRKE SAMMEN.

Alternativ:
Hvis du vurderer, at eleverne har brug for at komme op i gear i stedet for ned i gear, inden I går i gang med dagens modul, kan du vælge at lege ’Regnvejr’ i stedet for. I regnvejrslegen mærker eleverne også sig selv og deres egne kroppe, dog i et hurtigt tempo i stedet for et langsomt.

Beskrivelse: 

 1. Alle står i en cirkel
 2. Forklar børnene, at de skal gøredet samme som dig:
  • Gnid hænderne sammen
  • Bank med højre finger på venstre håndflade
  • Bank med to fingre
  • Bank med tre fingre
  • Klap i hænderne
  • Stamp med fødderne i gulvet
  • Stamp hurtigere – regnen tager til
  • Regnen tager af – stamp langsomt
  • Klap i hænderne 
  • Bank med tre fingre – to – en
  • Gnid hænderne sammen
  • Stå stille, og mærk hele kroppen (10-15 sekunder)

Ugens tema

Opsamling fra sidst og introduktion til dagen (5 minutter)
Indled modulet med en kort opsamling på, hvad eleverne arbejdede med i det foregående modul. Spørg fx, om de kan huske, hvad der skete i ‘Agernskoven’, eller hvad filmen handlede om, for at aktivere elevernes hukommelse. Spørg eleverne, om der er noget, de har tænkt på efterfølgende.   

Fortæl eleverne, at ugens tema handler om psykisk vold. Vold kan for mange børn være svært at snakke om, og måske er der nogle af eleverne, der har vold inde på livet. Fortæl eleverne, at det er okay, at de fortæller de ting, de kommer til at tænke på, til klassen, og hvis de ikke har lyst til at dele deres tanker med resten af klassen, må de også gerne snakke med jer voksne på tomandshånd.  

Fortæl eleverne, at ugens tema handler om psykisk vold. Psykisk vold kan måske være sværere at forstå end fysisk vold, som I arbejdede med i sidste uge. Men det er rigtig vigtigt også at kende til denne form for vold, da der desværre er mange, som oplever det i deres hverdag  måske helt uden at vide, at det er vold.  

Fortæl, at der godt kan være nogle ting, som kan være svære at få sagt til andre, og at nogle kan have brug for lidt tid, før de deler deres tanker og oplevelser med andre. Det er helt okay og helt normalt. Uanset hvornår man vælger at fortælle om det, så er det aldrig for sent at dele sine tanker eller oplevelser med andre.  

Præsenter eleverne for dagens modul, og fortæl, at I i dagens temaøvelse skal prøve at forstå, hvad psykisk vold er. Men også hvad vi kan synes, er irriterende eller dumt, som ikke er psykisk vold. Det er lidt ligesom I gjorde i det første modul om rettigheder – der er noget, man har ret til, og så er der noget, som man godt kunne tænke sig.  

6. Kapitel af 'Agernskoven'

Materialer: 

 • 6. kapitel af Agernskoven

Beskrivelse:  

 1. Læs 6. kapitel af ‘Agernskoven’ op for eleverne, eller afspil den fra lydfil.
 2. Når du har læst dagens kapitel, så snak med eleverne om refleksionsspørgsmålene, som du finder efter dagens kapitel.

Pil og Birke i Agernskoven 

Af Lise J. Qvistgaard

Kapitel 6, hvor vi hører om Pil og Birke, der skal igennem en barsk nat, før de kommer ind i varmen igen…

Mørket var faldet på, og selvom det var en god lille hule, Birke og Ask havde bygget, var det alligevel koldt. Det var også lidt uhyggeligt at sidde alene i den. Heldigvis så begge alfebørn lige så godt i mørke som i dagslys, men stormens rasen fik det til at lyde, som om der når som helst kunne vælte et træ. Pil havde mere end en gang tænkt, at det var godt, at hulen lå gemt i pilekrattet, hvor der ikke var nogen store træer i nærheden.

Birke var faldet til ro og lå nu og sov op ad Pil. De havde fået talt sammen – først om, hvorfor han var blevet så vred på Ask, og bagefter om, hvad de skulle gøre. De var blevet enige om, at det nok var bedst at overnatte i hulen og først tage hjem i morgen tidlig. Pil håbede på, at far havde fortrudt. Det gjorde han nogle gange, når han havde været rigtig vred. Men det var aldrig rigtig til at vide.

Hun kom i tanke om Elles hyggelige hule højt oppe i trætoppen. Bare hun og Birke var løbet hen til hende, da de stak af. Hun var sikker på, at Elle ville have taget godt imod dem. Men nu kunne hun ikke lide at gå hen og banke på så sent om aftenen.

Udenfor var det begyndt at regne, og inden længe trængte vandet igennem både tag og vægge. Pil prøvede at dække for Birke, men det nyttede ikke. Regnen piskede ned og gjorde snart alting vådt.

”Her er koldt og jeg fryser,” sagde Birke og satte sig op.

”Det gør jeg også,” sagde Pil, ”vil du gerne have, at vi går hjem?”

Birke trak på skuldrene:

”Tror du, det går?”

”Lad os prøve,” sagde Pil, ”måske sover han, og så kan vi liste os ind.”

De forlod hulen i pilekrattet og skyndte sig hjemad gennem uvejret. Regnen piskede ned, og da de nåede hjem, var de begge gennemblødte. Pil tog forsigtigt i døren og var klar til at holde godt fast, så den ikke blæste op med et brag.

”Er du klar?” hviskede hun.

Birke nikkede. ”Mmm.”

Pil gav døren et skub, men den gav sig ikke. Hun forsøgte endnu en gang, men døren rokkede sig ikke det mindste.

”Jeg tror, han har spærret døren,” hviskede Pil, ”jeg kan ikke få den op.”

”Hvad skal vi så gøre?” spurgte Birke med tårer øjnene, ”jeg fryser virkelig meget.”

Pil så på ham, de kunne ikke stå her i regnen ret meget længere. Hun tog en dyb indånding og bankede så forsigtigt på døren.

”Mor,” kaldte hun stille, ”det er mig og Birke.”

Ingen svarede, så Pil bankede på igen, denne gang lidt højere.

”Vær sød at lukke os ind,” kaldte hun, ”det er smadderkoldt, og vi fryser.”

De kunne høre skridt nærme sig på den anden side af døren.

Så blev døren åbnet. Pil gispede og sank en klump, da hun så far stå foran sig. Bag ham var hele hulen et stort rod. Bordet og stolene lå hulter til bulter på gulvet mellem alle deres ting. Hun kunne hverken se eller høre mor.

”Hvad vil I?” Pil kunne næsten ikke genkende sin fars stemme. Den var underligt rolig, men på en uhyggelig måde, det her var helt forkert.

”Hvor er mor?” spurgte Pil med bankende hjerte.

”Hvor skulle jeg vide det fra?” Far så koldt på hende. ”Svar på mit spørgsmål – hvad vil I?”

”Vi ville bare hjem til jer,” sagde Birke stille.

”Nå, nu vil I pludselig gerne hjem,” sagde far og flyttede blikket over på Birke.

Birke nikkede og så ned i jorden.

Far trak vejret dybt ind og hævede stemmen:

”Nå, men så let går den ikke,” råbte han, så det gibbede i Birke.

”Nu er det slut med at være sød, det kan jeg godt sige jer. I kan ikke bare stikke af og så tro, I kan komme rendende, bare fordi det regner lidt. Forsvind med jer, så kan I komme tilbage i morgen tidlig, hvis I ellers kan finde ud af at opføre jer som ordentlige alfer. Hvis ikke I kan det, så bliv væk.”

Hverken Pil eller Birke nåede at sige noget, før far hamrede døren i igen.

”Hvor er mor?” råbte Pil, ”Vi vil tale med mor.”

”JEG ANER DET IKKE!” brølede far vredt på den anden side af døren. ”Hun stak af, ligesom I gjorde. Og skrid nu med jer, jeg gider ikke høre mere på jer forbandede møgalfer.”

Pil stod et øjeblik og så på den lukkede dør. Så tog hun sig sammen og greb Birkes hånd.

”Kom,” sagde hun blidt, ”nu følger jeg dig over til Elle, og så skal jeg nok finde mor.”

”Nej, du skal ej,” protesterede han, ”jeg vil også finde mor.”

Pil sukkede.

”Nu starter vi med at gå op til Elle,” sagde hun bestemt, ”og så finder vi ud af, hvad vi gør, når vi har fået varmen.”

Hun ventede ikke på svar, men begyndte at lede Birke over mod Elles store rødel.

Regnen og blæsten gjorde det svært at komme op i træet, men Pil ænsede det næsten ikke. Tankerne om, hvad der var sket med mor, kørte rundt i hovedet på hende. Hun håbede ikke, der var sket hende noget.

Da de var næsten helt oppe, kunne hun høre Elles stemme. Mon den gamle alf talte med sig selv, eller havde hun besøg? Pil havde mest lyst til at vende om. Hun orkede ikke at se andre end Elle lige nu, men hun blev nødt til at få Birke ind i varmen. Derfor fortsatte hun det sidste stykke op ad stammen og bankede på.

Døren gik op, og gamle Elle så forskrækket på dem.

”Men kæreste børn dog,” sagde hun, ”skynd jer ind i varmen.”

Hun rakte hånden frem og hjalp dem ind over dørtrinnet.

”Hvor er det godt, I kom,” fortsatte hun, ”jeres mor har været ude af sig selv af bekymring. Hun har travet skoven rundt for at finde jer.”

Pil og Birke så op og fik på samme tid øje på mor, der sad i en af Elles bløde stole.

”Mor,” råbte Birke sprang over i favnen på hende. Pil smilede lettet og skyndte sig også over til stolen for at give dem begge et kram.

”Nu skal I se at få det våde tøj af i en fart,” sagde Elle. Hun pegede over mod en kurv i hjørnet.

”Der er masser af tæpper i kurven dér, som I kan vikle jer ind i. Nu laver jeg en kande hybente, så I hurtigt kan få varmen igen.”

Refleksionsspørgsmål til dagens kapitel:

 • Da Pil og Birke kommer hjem, kan de se, at hele hulen er et stort rod. Hvad tror I, der er sket, efter at de løb hjemmefra?   
 • Hvorfor tror I, at deres mor er gået?
 • Hvorfor tror I, at Pil vil følge Birke over til Elle og ikke bare tager ham med ud for at lede efter mor?
 • Hvad synes I, er det værste, Birke og Pil har oplevet denne aften?
 • Hvad tror I, der kommer til at ske nu?

Temaøvelse

Temaøvelse: Psykisk vold - ja eller nej? (20 minutter)

Formål: Eleverne reflekterer over og lærer, hvad der karakteriserer psykisk vold.

Materialer:

 • Smartboard
 • Børnerettighedsplakaten ’Alle børn har ret’

Beskrivelse:

 1. Spørg eleverne, om de ved, hvad psykisk betyder.
 2. Fortæl, hvad det betyder. Når der er tale om psykisk vold, er det noget, man ikke kan se. Hvis de fx bliver slået fysisk, så kan de som regel se et mærke på huden bagefter. Med psykisk vold er det anderledes. Psykisk vold efterlader ikke mærker udenpå, men er, når andre gør noget mod en, der gør ondt i følelserne. Fortæl eleverne, at det kan være rigtig svært at forstå, og at I derfor skal høre nogle eksempler på, hvad psykisk vold er, men også hvad der ikke er psykisk vold.
 3. Spørg eleverne, om de kan huske modul 2, hvor I snakkede om rettigheder, og hvor I lavede en øvelse om, hvad der er en rettighed, og hvad der ikke er en rettighed – men derimod noget, som man kunne ønske sig.
 4. Fremhæv børnerettighedsplakaten, og fortæl eleverne, at børn har ret til at blive beskyttet mod alle former for vold. Gentag, at det er de voksne, der har ansvaret for at beskytte børnene. Hvis børn alligevel oplever at blive udsat for vold og/eller overgreb, så har de ret til at få hjælp.
 5. Fortæl eleverne, hvad psykisk vold er, fx ved at bruge eksemplerne fra faktaboksen.
 6. Fortæl eleverne, at de nu skal høre nogle eksempler, og så skal de prøve at vurdere, om de synes, det er psykisk vold eller ej. Fortæl, at øvelsen handler om, at I alle sammen skal finde ud af, hvad der er psykisk vold, og hvad der ikke er. Det gør altså ikke noget, hvis de svarer forkert, for det er ikke en konkurrence.
 7. Læs udsagnet fra kolonnerne op i vilkårlig rækkefølge. Tal med eleverne om hvert udsagn, og lad eleverne gætte, om det er psykisk vold.

Eksempler på psykisk vold

 • Mobning
 • Trusler
 • Altid at få skylden for negative hændelser
 • At få at vide, at man ikke er god til noget
 • Nedværdigende sprog
 • Grov kritik
 • Afvisning
 • At se andre blive udsat for vold i de fællesskaber, man er en del af (skolen, familien, fritiden)
 • At blive hold udenfor eller låst ind

Psykisk vold

 • De voksne, som du bor med, laver regler om, at de skal tjekke din mobil/computer hver dag uden grund.
 • De voksne, som du bor med, kalder dig dum og kalder dig en møgunge hver dag.
 • De voksne, som du bor med, sender dig tit i seng uden aftensmad.
 • De voksne, som du bor med, giver dig aldrig lov til at se dine venner/veninder eller gå til fritidsinteresser.
 • De voksne, som du bor med, råber tit meget højt ad hinanden og truer/slår hinanden, mens du hører/ser det.
 • De voksne, som du bor med, svarer aldrig på dine spørgsmål eller taler til dig, selvom de har hørt dig.
 • De voksne, som du bor med, truer med at slå dig eller truer dig med, at du bliver smidt ud hjemmefra.

Ikke psykisk vold

 • De voksne, som du bor med, laver regler for, hvor lang tid du må bruge på computer/ fjernsyn/tablet om dagen.
 • De voksne, som du bor med, skælder dig ud, fordi du har glemt at rydde op på dit værelse.
 • De voksne, som du bor med, bestemmer, hvornår du skal i seng om aftenen.
 • De voksne, som du bor med, bestemmer, hvornår du skal lave lektier.
 • De voksne, som du bor med, siger, at du ikke kan lege med din ven/veninde i weekenden.
 • De voksne, som du bor med, er uvenner, men bliver gode venner igen og undskylder, at de råbte ad hinanden, mens du hørte det.
 • De voksne, som du bor med, har en dårlig dag og er trætte, så de siger ikke så meget.

 

Supplerende øvelse

Supplerende øvelse – Magnet (10 minutter)

Beskrivelse:

 1. Alle står i en cirkel med god plads imellem sig. Den voksne siger ”magnet”, og alle rykker tættere og tættere sammen mod midten, indtil alle står helt tæt.
 2. Den voksne siger ”tilbage”, og alle rykker tilbage og danner en cirkel.
 3. Ovenstående gentages et par gange.

Variationer: Den voksne siger ”tre magneter”, og alle skal fordele sig i grupper på tre – variér antallet. Den voksne kan også udfordre ved at sige ord, der minder om ’magneter’ (fx ’magnum’, ’magnolie’, ’magi’ – det virker bedst, hvis man trækker på m-lyden). Børnene skal først reagere, når den voksne siger det rigtige ord: ”Magnet”.

Slutøvelse

Slutøvelse: Lyt og slap af (5 minutter) 

Formål: At eleverne på en stille og rolig måde får samlet deres tanker og viden om dagens tema. 

Materialer:   

Beskrivelse:  

 1. Fortæl eleverne, at du sætter et musikstykke på (det samme, som I hører efter hvert modul), og at de nu skal sidde og slappe af og tænke over det, de har lært, og det, I har snakket om i dag. Fortæl eleverne, at de gerne må lukke øjnene, hvis de vil.