Modul 4B: Grænser

Indledning til fagperson

Dette modul hører under det samme tema som Modul 4A: Grænser. Derfor er det de samme rettigheder, som modulet primært er baseret på, og ligeledes er det også den samme introduktion til fagpersonerne, der gælder. Du kan finde disse i øverste del af modul 4A: Grænser. 

I dette modul skal I se en animationsfilm, der hedder ‘Kroppen er min’. Filmen handler om grænseoverskridende adfærd og seksuelle krænkelser. I filmen bliver ordene ‘tissemand’ og ‘tissekone’ nævnt. Det er vigtigt, at du som fagperson ikke er eller bliver ukomfortabel over for eleverne, når I skal snakke om disse ting, eller ved at sige navnene på kønsdelene. Ud over at give eleverne handlemuligheder, hvis de oplever at blive udsat for grænseoverskridende adfærd, er det også hensigten at give eleverne et sprog for og en forståelse af deres kroppe.

Animationsfilmen ‘Kroppen er min’ fortæller, hvad der er okay, og hvad der ikke er okay, med det overordnede budskab, at alle ejer deres egen krop, og at ingen må bestemme over andres kroppe. Der kan sidde elever i klassen, som har oplevet grænseoverskridende handlinger og dermed reagerer følelsesmæssigt på filmen. Derfor er det særligt vigtigt, at I er to fagpersoner til at facilitere dette modul, så der altid er en af jer, der kan tage sig af den berørte elev, og én der kan blive tilbage med de resterende elever, hvis det bliver nødvendigt.

Vi anbefaler, at I ser animationsfilmen forud for modulet, så I kender handlingen, når I præsenterer den for eleverne.

Vi anbefaler også, at I på forhånd har drøftet og aftalt i klasseteamet og med skoleledelsen, hvordan I vil gribe det an, hvis en elev fortæller, at han/hun har været udsat for vold eller anden krænkende handling. Eller hvis I undervejs i forløbet bliver bekymrede for, om en eller flere elever bliver udsat for vold eller seksuelle overgreb. Læs mere i ‘Kom godt i gang med STÆRKE SAMMEN’ (Til mellemtrin).

I alle moduler vil der efter temaøvelsen/-øvelserne være en supplerende øvelse. Denne øvelse er den samme i A- og B-modulet. Øvelsen er ikke tænkt som en del af dagens program, men kan bruges, hvis eleverne har brug for at skifte fokus eller bevæge sig lidt.

Læringsmål i modul 4B:

 • Eleverne kender forskel på synlige og usynlige grænser 
 • Eleverne har fået et børnevenligt visualiseret eksempel på grænseoverskridende adfærd og ved, at det er godt at fortælle om det til andre
 • Eleverne har aktivt forholdt sig til eksempler på grænseoverskridende adfærd 

Overblik over modul 4B:

 • Startleg: Mærk hinanden (5 minutter)  
 • Introduktion til dagen (5 minutter) 
 • Temaøvelse: Kroppen er min (20 minutter)  
 • Slutøvelse: Lyt og tegn (5 minutter)

Materialeliste til modul 4B:

 • Smartboard/tavle 
 • Animationsfilmen ‘Kroppen er min’  
 • Musik til slutøvelsen (Af Mads Engell)
 • Slutøvelsesark til alle elever

Startleg

Startleg: Mærk dig selv (5 minutter)

Formål: Eleverne mærker sig selv og egen krop. Øvelsen bringer eleverne ned i tempo og sænker dermed deres arousal*. Det skærper deres opmærksomhed og koncentrationsevne.

*Arousal betyder ’vågenhed’ og betyder i denne sammenhæng at ‘komme ned i gear’.

Beskrivelse:

 1. Fortæl eleverne, at I nu skal lave en lille startøvelse sammen, hvor I skal mærke jer selv.
 2. Bed eleverne om at rejse sig op og stå med let spredte ben. Forklar, at du nu vil sige og gøre nogle ting, som de også skal gøre.
 3. Start med at tage armene op over hovedet og ryste dem. Mens I ryster armene, lader I dem arbejde sig ned mod fødderne. Når I når fødderne, klapper I jer på forsiden af benene og videre op ad lårene, op over maven og brystet for til sidst at ende med et klap på skuldrene.
 4. Tag en dyb indånding, og mens I ånder ud, lader I armene falde ned langs siden af kroppen.
 5. Træk vejret dybt ind, og ånd langsomt ud et par gange.
 6. Læg derefter begge hænder oven på hovedet, og tryk let ned, så I kan mærke hovedets form. Flyt hænderne ned, og mærk kinder og ører med håndfladerne. Flyt hænderne et par gange, så I får mærket hele ansigtet og baghovedet.
 7. Læg nu den ene hånd på modsatte skulder, og før den langsomt ned over armen. Sørg for at trykke let ned med hånden, så I får mærket både overarm, albue, underarm og håndryg. Gentag øvelsen med den anden hånd på modsat skulder og arm.
 8. Læg hænderne på brystet, og tag en dyb indånding. Tryk let ind mod brystkassen, mens I ånder ud, og gentag derefter øvelsen på maven. Træk vejret ind, og mærk, hvordan luften får maven til at spile sig ud, og pust langsomt ud, mens maven glider ind på plads igen.
 9. Placér en hånd på hvert lår, og træk vejret ind. Mens I ånder ud, fører I langsomt hænderne ned over lår, knæ og underben. Hvis I kan nå helt ned og lade dem hvile på oversiden af fødderne, er det fint – ellers stopper I bare, når I ikke kan nå længere.
 10. Vend tilbage til stående position, og tag så et par sidste dybe ind- og udåndinger. Mærk, hvordan kroppen bliver rolig og afslappet og klar til at gå i gang med STÆRKE SAMMEN.

Alternativ:
Hvis du vurderer, at eleverne har brug for at komme op i gear i stedet for ned i gear, inden I går i gang med dagens modul, kan du vælge at lege ’Regnvejr’ i stedet for. I regnvejrslegen mærker eleverne også sig selv og deres egne kroppe, dog i et hurtigt tempo i stedet for et langsomt.

Beskrivelse: 

 1. Alle står i en cirkel
 2. Forklar børnene, at de skal gøredet samme som dig:
  • Gnid hænderne sammen
  • Bank med højre finger på venstre håndflade
  • Bank med to fingre
  • Bank med tre fingre
  • Klap i hænderne
  • Stamp med fødderne i gulvet
  • Stamp hurtigere – regnen tager til
  • Regnen tager af – stamp langsomt
  • Klap i hænderne 
  • Bank med tre fingre – to – en
  • Gnid hænderne sammen
  • Stå stille, og mærk hele kroppen (10-15 sekunder)

Ugens tema

Opsamling fra sidst og introduktion til dagen (5 minutter)
Indled modulet med en kort opsamling på, hvad eleverne arbejdede med i det foregående modul. Spørg fx, om de kan huske, hvad der skete i ‘Agernskoven’, eller hvad det var for nogle øvelser, I lavede for at genaktivere elevernes hukommelse. Spørg eleverne, om der er noget, de har tænkt på efterfølgende, som de gerne vil dele med klassen.

Fortæl herefter, at I skal arbejde videre med grænser i dag. Gentag, at grænser er personlige og kan ændre sig, alt efter hvilken situation man befinder sig i, og hvem man er sammen med. Det er helt normalt. Når vi arbejder med det her tema, er det for at give jer nogle handlemuligheder, I kan gøre brug af, eller ting, I kan sige, hvis I mærker, at jeres grænser bliver overskredet. Alle børn har ret til at sige fra.

Præsentér eleverne for dagens modul, og fortæl, at I i dag bl.a. skal se en film, der hedder ‘Kroppen er min’. Når I har set filmen, skal I snakke om den og svare på nogle spørgsmål. Fortæl eleverne, at alle har ret til at bestemme over deres egen krop, og det er det, I særligt skal arbejde med i dag. Derudover skal I også tale om, hvad de kan gøre, hvis de oplever at få overskredet deres grænser i forhold til kroppen.

Spørg eleverne, om de kan huske hjælpesætningen fra sidste gang, I arbejdede med grænser. (Hjælpesætning: ‘Jeg synes ikke, det er rart. Jeg vil gerne have, at du stopper.’)

Genopfrisk for eleverne, at arbejdet med grænser handler om at kunne passe på sig selv og andre, og at det er vigtigt at bede om hjælp, hvis de føler, at deres personlige grænser bliver overskredet.

Bring dig selv i spil

Det er tit en god ide at bringe sig selv i spil for eksemplificere og skabe forståelse hos eleverne. Kom gerne med personlige eksempler på, at I voksne også kan have svært ved at sige fra over for andre voksne, men undgå at fortælle om personlige, voldsomme eller groft grænseoverskridende handlinger. 

Det trygge rum

Begynder en elev at fortælle om personlige oplevelser, når I er samlet i klassen, så sig eksempelvis: Jeg kan høre, at du har noget på hjerte, som du har brug for at tale om. Jeg vil rigtigt gerne høre, hvad du har at fortælle. Jeg laver en aftale med dig efter timen om, hvornår vi to skal tale sammen.

Vær opmærksom på at fortælle de elever, som gerne vil tale efter modulet, at du som voksen har tavshedspligt. Dvs. at du ikke fortæller det videre til nogen, medmindre du bliver så bekymret, at du tænker, der er brug for hjælp. Læs mere i afsnittet ‘Tavshedspligt’ i ‘Kom godt i gang med STÆRKE SAMMEN’ (Til mellemtrin).

Temaøvelse

Temaøvelse: Kroppen er min (20 minutter)

Formål: Gennem animationsfilmen ‘Kroppen er min’ får eleverne en forståelse for retten til at bestemme over egen krop. Derudover får eleverne en forståelse for, hvad andre må og ikke må gøre ved ens krop.

Materialer:

 • Animationsfilmen 'Kroppen er min'
 • Smartboard

Beskrivelse:

 1. Fortæl eleverne, at I om lidt skal se en film, der hedder ‘Kroppen er min’. Filmen er en animationsfilm, så det er altså ikke rigtige mennesker, I skal se.
 2. Fortæl kort eleverne, hvad filmen handler om. (Filmen handler om, hvordan man har ret til at bestemme over deres egen krop, men ikke kan og må bestemme over andres kroppe).
 3. Snak evt. kort med eleverne om, at man ikke behøver at grine af ordene ‘tissemand’ og ‘tissekone’. Det er det, det hedder, og det er rigtig fint at kunne snakke om sin krop.
 4. Se animationsfilmen 'Kroppen er min’.
 5. Fortæl eleverne, at de lige får et øjeblik til at sidde og tænke over filmen.
 6. Spørg efterfølgende eleverne, hvad filmen handlede om.
 7. Brug den resterende tid af temaøvelsen til at snakke med eleverne om, hvad grænseoverskridende betyder, og hvordan det kan se ud, når nogen overskrider andres grænser.

OBS! Det er vigtigt, at eleverne får en forståelse af, at grænseoverskridende adfærd også bare kan være et kram. Nogle mennesker synes, det er dejligt at kramme, og nogle mennesker bryder sig ikke om det eller har måske bare ikke har lyst til et kram lige i det øjeblik. Husk, at de altid må sige nej til et kram, hvis det ikke føles rart. Alle må bestemme over deres egen krop.

Spørgsmål til opfølgning:

 • Hvordan ved vi, om et andet menneske har lyst til at få et kram?
 • Hvad kan vi sige, hvis andre gør noget ved os, som vi ikke kan lide?
 • Hvem kan vi snakke med, hvis vi har oplevet noget, vi ikke syntes, var rart?
  (Supplér gerne elevernes egne forslag for at udvide deres handlemuligheder – fx: en lærer, en nabo, en træner, en ven(inde)s forældre, en bedsteforælder, en ven(inde)... Det vigtigste er, at vi siger det til nogen, vi stoler på, og ikke går og grubler over det alene).
 • Afslut temaøvelsen med at forklare eleverne, at det, de så i filmen, hvor børnene blev rørt på tissemanden/tissekonen, heldigvis kun sker meget sjældent. Det samme gælder, hvis en voksen vil have et barn til at røre ved sin tissemand/tissekone. Fortæl, at de sandsynligvis aldrig nogensinde kommer til at opleve det, men hvis det skulle ske, så er det vigtigt, at de fortæller en anden voksen om det, så de kan få hjælp, så det ikke sker igen. Sig også, det aldrig er børns skyld, hvis deres grænser bliver overtrådt af voksne. Det er altid den voksne, som har gjort noget forkert i sådan nogle situationer.

Hvis I har god tid, og I vurderer, at eleverne kan klare flere samtaler, kan I også tale om forskellen på gode og dårlige hemmeligheder. At gode hemmeligheder er dem, vi har sammen, hvis vi fx forbereder en god overraskelse til andre, og at de dårlige hemmeligheder er dem, der ikke føles godt at holde på – fx hvis vi ved, at vores ven har smadret et vindue, og vi er kommet til at love ikke at sige det til nogen.

Animationsfilm - Kroppen er min

Undgå ordet 'modig'

Undgå at bruge ordet modig, når du snakker med eleverne om, at de skal fortælle det til en voksen, hvis nogen har overskredet deres grænser. Der kan sidde elever i klassen, som har oplevet krænkelser, og som endnu ikke har fortalt det til nogen. Hvis eleverne får følelsen af, at de har fejlet ved ikke at være modige nok, kan det puste til deres generelle følelse af skyld og skam.

Gentag hellere vigtigheden af at sige det til nogen. På den måde er du med til at give eleven handlemuligheder, når han/hun selv er klar til det.

Supplerende øvelse

Supplerende øvelse – Menneskeknuden (10 minutter)

Beskrivelse:  

 1. Denne leg minder om ’kluddermor’. 
 2. Bed børnene om at danne en cirkel i grupper af maks. otte.  
 3. Forklar, at børnene skal lave en ’menneskeknude’ og derefter samarbejde om at løsne knuden igen.  
 4. Alle børnene skal tage hinanden i hænderne.  
 5. De skal nu vikle cirklen sammen til en knude ved at blande sig mellem hinanden, kravle over eller under hinandens arme, dreje rundt osv. uden at slippe hinandens hænder.  
 6. Når børnene har lavet en menneskeknude, skal de samarbejde om at løsne knuden, så den bliver til en cirkel igen. De må stadig ikke slippe hinandens hænder.

Slutøvelse

Slutøvelse: Lyt og tegn (5 minutter)

Formål: At eleverne på en stille og rolig måde får samlet deres tanker og viden om dagens tema.

Materialer:

Beskrivelse:

 1. Eleverne får udleveret deres slutøvelsesark.
 2. Fortæl eleverne, at når musikken starter, skal de tegne, så længe musikken varer. De kan enten tegne det, de har hørt om i ‘Agernskoven’, de øvelser, de har lavet, noget fra de film eller lydfiler, de har arbejdet med, en følelse (fx som smiley) på det, de har lavet i dag, eller bare en krusedulle. Eleverne kan ikke tegne noget forkert, da det er det, de har oplevet, som de skal tegne.
 3. Når musikken stopper, bliver tegningerne samlet ind, og du passer på dem, til næste gang I skal arbejde med STÆRKE SAMMEN.