Modul 3B: Følelser

Indledning til fagperson

Dette modul hører under samme tema som modul 3A: Følelser. Derfor er det de samme rettigheder, som modulet primært er baseret på, og ligeledes er det også den samme introduktion til fagpersonerne, der gælder. Du kan finde disse i øverste del af modul 3A: Følelser.

I alle moduler vil der efter temaøvelsen/-øvelserne være en supplerende øvelse. Denne øvelse er den samme i A- og B-modulet. Øvelsen er ikke tænkt som en del af dagens program, men kan bruges, hvis eleverne har brug for at skifte fokus eller bevæge sig lidt.

Læringsmål i modul 3B:

 • Eleverne har aktivt arbejdet med forståelsen af følelser
 • Eleverne har en forståelse af, at følelser kan se forskellige ud fra person til person, og at vi ikke altid føler det samme, selvom vi oplever det samme
 • Eleverne ved, at de har ret til deres følelser, og at de ikke kan bestemme over andres

Overblik over modul 3B:

 • Startleg: Mærk hinanden (5 minutter)  
 • Introduktion til dagen (5 minutter) 
 • Temaøvelse: Gæt en følelse (20 minutter)  
 • Slutøvelse: Lyt og tegn (5 minutter) Materialeliste til modul 3B:

 • Fagpersonens følelsesterning (lavet på forhånd – se modul 3A)
 • Elevernes følelsesterninger fra sidste modul
 • Billeder af 'De fem grundfølelser' på smartboard
 • Musik til slutøvelsen (Af Mads Engell)
 • Slutøvelsesark til alle elever

Startleg

Startleg: Mærk dig selv (5 minutter)

Formål: Eleverne mærker sig selv og egen krop. Øvelsen bringer eleverne ned i tempo og sænker dermed deres arousal*. Det skærper deres opmærksomhed og koncentrationsevne.

*Arousal betyder ’vågenhed’ og betyder i denne sammenhæng at ‘komme ned i gear’.

Beskrivelse:

 1. Fortæl eleverne, at I nu skal lave en lille startøvelse sammen, hvor I skal mærke jer selv.
 2. Bed eleverne om at rejse sig op og stå med let spredte ben. Forklar, at du nu vil sige og gøre nogle ting, som de også skal gøre.
 3. Start med at tage armene op over hovedet og ryste dem. Mens I ryster armene, lader I dem arbejde sig ned mod fødderne. Når I når fødderne, klapper I jer på forsiden af benene og videre op ad lårene, op over maven og brystet for til sidst at ende med et klap på skuldrene.
 4. Tag en dyb indånding, og mens I ånder ud, lader I armene falde ned langs siden af kroppen.
 5. Træk vejret dybt ind, og ånd langsomt ud et par gange.
 6. Læg derefter begge hænder oven på hovedet, og tryk let ned, så I kan mærke hovedets form. Flyt hænderne ned, og mærk kinder og ører med håndfladerne. Flyt hænderne et par gange, så I får mærket hele ansigtet og baghovedet.
 7. Læg nu den ene hånd på modsatte skulder, og før den langsomt ned over armen. Sørg for at trykke let ned med hånden, så I får mærket både overarm, albue, underarm og håndryg. Gentag øvelsen med den anden hånd på modsat skulder og arm.
 8. Læg hænderne på brystet, og tag en dyb indånding. Tryk let ind mod brystkassen, mens I ånder ud, og gentag derefter øvelsen på maven. Træk vejret ind, og mærk, hvordan luften får maven til at spile sig ud, og pust langsomt ud, mens maven glider ind på plads igen.
 9. Placér en hånd på hvert lår, og træk vejret ind. Mens I ånder ud, fører I langsomt hænderne ned over lår, knæ og underben. Hvis I kan nå helt ned og lade dem hvile på oversiden af fødderne, er det fint – ellers stopper I bare, når I ikke kan nå længere.
 10. Vend tilbage til stående position, og tag så et par sidste dybe ind- og udåndinger. Mærk, hvordan kroppen bliver rolig og afslappet og klar til at gå i gang med STÆRKE SAMMEN.

Alternativ:
Hvis du vurderer, at eleverne har brug for at komme op i gear i stedet for ned i gear, inden I går i gang med dagens modul, kan du vælge at lege ’Regnvejr’ i stedet for. I regnvejrslegen mærker eleverne også sig selv og deres egne kroppe, dog i et hurtigt tempo i stedet for et langsomt.

Beskrivelse: 

 1. Alle står i en cirkel
 2. Forklar børnene, at de skal gøredet samme som dig:
  • Gnid hænderne sammen
  • Bank med højre finger på venstre håndflade
  • Bank med to fingre
  • Bank med tre fingre
  • Klap i hænderne
  • Stamp med fødderne i gulvet
  • Stamp hurtigere – regnen tager til
  • Regnen tager af – stamp langsomt
  • Klap i hænderne 
  • Bank med tre fingre – to – en
  • Gnid hænderne sammen
  • Stå stille, og mærk hele kroppen (10-15 sekunder)

Ugens tema

Opsamling fra sidst og introduktion til dagen (5 minutter)
Indled modulet med en kort opsamling på, hvad eleverne arbejdede med i det foregående modul. Spørg fx, om de kan huske, hvad der skete i ‘Agernskoven’, eller hvad det var for nogle øvelser, I lavede, for at genaktivere elevernes hukommelse. Spørg eleverne, om der er noget, de har tænkt på efterfølgende.

Fortæl herefter, at I skal arbejde videre med følelser i dag. Fortæl eleverne, at selvom det kan være svært at snakke om sine følelser, så er det alligevel tit en god idé at gøre det. Mange oplever at få det bedre af at betro sig til nogen, og andre mennesker kan bedre hjælpe, hvis de ved, hvad der er galt.

Præsentér eleverne for dagens modul, og fortæl, at I i dagens temaøvelse skal slå med følelsesterningen fra sidst og vise hinanden, hvordan I hver især synes, en følelse ser ud.

Temaøvelse

Temaøvelse: Gæt en følelse (20 minutter)

Formål: Eleverne får mulighed for at vise, hvordan de synes, forskellige følelser ser ud.

Materialer:

 • Billeder af 'De fem grundfølelser' på smartboard
 • Fagpersonens følelsesterning (lavet på forhånd)
 • Elevernes følelsesterninger fra sidste modul

Beskrivelse:

 1. Start med at vise eleverne billederne af de fem grundfølelser, og tal kort med eleverne om dem.
 2. Fortæl, at I nu på skift skal vise hinanden, hvordan I synes, følelserne ser ud. Det skal I gøre ved at slå med følelsesterningen.
 3. Bed makkerparrene om at skiftes til at slå med deres terninger og vise hinanden, hvordan de forskellige følelser kan se ud. Fortæl eleverne, at de kan prøve at vise forskellige måder, en følelse kan se ud på – eksempelvis hvis de lander på tristhed flere gange.
 4. Fortæl eleverne, at imens de slår med deres egne følelsesterninger, kommer du rundt med den følelsesterning, som du har lavet, og beder makkerparrene om at slå med denne terning. Den følelse, som de lander på, skal de vise for klassen, når alle makkerparrene har slået med terningen. Fortæl eleverne, at hvis terningen lander på siden med Red Barnet logoet, må de selv bestemme, hvilken af de fem følelser de vil vise.
 5. Når alle makkerparrene har slået med ’voksenterningen’, kommer de på skift (i makkerparrene) op og viser den følelse, de slog, for resten af klassen. Resten af klassen gætter, hvilken følelse der bliver vist.
 6. Start med selv at slå med terningen, vis følelsen, og lad eleverne gætte, hvilken følelse du viser.
 7. Fortæl eleverne, at de må vise følelserne, helt som de selv har lyst til – så længe de tager opgaven alvorligt.
 8. Snak efterfølgende med eleverne om:
  1. Hvordan var det at skulle vise følelserne over for resten af klassen?
  2. Hvordan var det at gætte hinandens følelser?
  3. Hvordan tror I, det er at skulle vise en glad følelse, hvis man ikke er glad?
  4. Kan man altid vide, hvordan andre har det, ud fra hvordan de ser ud?
  5. Hvordan kan man finde ud af, hvordan andre har det/hvilke følelser andre har?
 9. Afslut øvelsen med at fortælle eleverne, at alle har ret til deres følelser, og at man ikke kan eller må bestemme, hvordan andre har det. Følelser er ens egne, og det er også derfor, at der er rettigheder, som handler om ‘at børn har ret til at give udtryk for deres følelser og meninger og at få dem respekteret’.

Hvis der er tid tilbage, så bed eleverne om at stille sig i en rundkreds. Fortæl, at du om lidt siger en følelse, og når du har talt til tre, så skal I alle sammen vise den følelse på samme tid.

Supplerende øvelse

Supplerende øvelse  Send et håndtryk rundt (5-10 minutter)

Beskrivelse:

 1. Alle holder hinanden i hånden og står i en cirkel.
 2. Den voksne vender sig mod venstre og får øjenkontakt med barnet ved siden af, samtidig med at han/hun giver barnet et håndtryk. Barnet sender håndtrykket videre ved at få øjenkontakt til den person, der står til venstre for ham/hende, og give vedkommende et håndtryk. Håndtrykket skal sendes hele vejen rundt i cirklen.
 3. Efter en runde kan I udvide legen med at sende et par håndtryk afsted i samme retning og evt. et håndtryk i modsat retning og variere tempo og energi i gruppen.
 4. Husk at slutte legen af i et stille og roligt tempo.

Variation:
I stedet for et håndtryk kan I sende et ansigtsudtryk rundt, der illustrerer en bestemt følelse (fx glad, bange, vred, overrasket, trist, spændt, afslappet). Øvelsen kan udvides med at være både ansigtsudtryk og kropsholdning, der sendes rundt. Eller man kan sende et ansigtsudtryk hele vejen rundt uden at benævne følelsen bag. Når ansigtsudtrykket er nået hele vejen rundt, skal børnene gætte, hvilket udtryk det var (fx glæde, sorg, vrede osv.). Slut af med enten at sende et positivt ansigtsudtryk rundt eller med, at alle på samme tid skal vise et positivt ansigtsudtryk.

Slutøvelse

Slutøvelse: Lyt og tegn (5 minutter) 

Formål: At eleverne på en stille og rolig måde får samlet deres tanker og viden om dagens tema. 

Materialer:

Beskrivelse: 

 1. Eleverne får udleveret deres slutøvelsesark. 
 2. Fortæl eleverne, at når musikken begynder, skal de tegne så længe musikken varer. De kan enten tegne det, de har hørt om i ‘Agernskoven’, de øvelser de har lavet, noget fra de film eller lydfiler de har arbejdet med, en følelse (eksempelvis som smiley) på det de har lavet i dag, eller bare en krusedulle. Eleverne kan ikke tegne noget forkert, da det er det, de har oplevet, som de skal tegne. 
 3. Når musikken stopper, samler I tegningerne ind, og du passer på dem, til næste gang I skal arbejde med STÆRKE SAMMEN.