Modul 3A: Følelser

Intro

Modulet berører særligt følgende rettigheder fra Børnekonventionen:  
Dette modul handler primært om disse tre kategorier fra børnerettighedsplakaten: ‘Du har ret til at være dig selv’, ‘Du har ret til at lære og udvikle dig’ og ‘Du har ret til at være dig selv’.  

Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, 26 + 27). Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og meninger og at få dem respekteret – så længe de ikke forskelsbehandler eller undertrykker andre (artikel 12 + 13). De beslutninger, der træffes i forhold til et barn, skal tage hensyn til, hvad der er bedst for barnet. Staten skal have nogle regler, der beskytter børn og sikrer, at børn trives (artikel 3). Børn har ret til privatliv (artikel 16). Retten til at bestemme over sin egen krop (artikel 34). 

Læringsmål i modul 3A:

 • Eleverne kan nævne mindst to grundfølelser
 • Eleverne ved, at de har ret til deres følelser
 • Eleverne forstår, at følelser opstår. Man kan ikke føle forkert, kun handle forkert på følelser

Overblik over modul 3A:

 • Startleg: Mærk dig selv (5 minutter)  
 • Opsamling fra sidst og introduktion til dagens tema (5 minutter)  
 • 3. kapitel i historien ’Agernskoven’ (5 minutter)  
 • Snak om følelser (5 minutter)  
 • Temaøvelse: Forskellige følelser (15 minutter)  
 • Slutøvelse: Lyt og slap af (5 minutter)

Materialeliste til modul 3A:

Indledning til fagperson

Børn, der kan sætte ord på deres følelser, er generelt også bedre til at håndtere og handle hensigtsmæssigt ud fra dem. Børn lærer at sætte ord på deres følelser gennem gode relationelle samspil, hvor de voksne (og jævnaldrende) er lydhøre og indfølende. Det er en dynamisk proces over tid, som fortsætter hele livet igennem1. 

Modulerne inden for temaet følelser lægger op til – gennem dialog, konkrete eksempler og øvelser – at styrke elevernes viden om følelser på et mere overordnet niveau, herunder: 

 • at opmuntre eleverne til at tale om og sætte ord på mange forskellige følelser.  
 • at undersøge, hvordan de kan udtrykke følelser med kroppen. 
 • at illustrere, at følelser ændrer sig over tid, og at de ofte har et vigtigt budskab til os. 
 • at reflektere over, hvorfor det kan være godt at tale med andre, som man er tryg ved, om sine følelser. 

Det er med til at styrke eleverne i at lytte til deres følelser og reagere på dem, når de får skærpet deres bevidsthed om, at deres kropsfornemmelser og følelser ofte fungerer som vigtige budbringere. Det kan fx gøre dem bevidste om, at de skal søge hjælp hos andre. Eleverne kan også blive bedre til at genkende følelser hos andre, så de fx bliver i stand til at stoppe i tide, inden de overskrider andres grænser. Eller de kan aflæse, om en kammerat har brug for hjælp. 

I alle moduler vil der efter temaøvelsen/-øvelserne være en supplerende øvelse. Denne øvelse er den samme i A- og B-modulet. Øvelsen er ikke tænkt som en del af dagens program, men kan bruges, hvis eleverne har brug for at skifte fokus eller bevæge sig lidt. 

Forberedelse til fagperson
Alt efter klassetrin og elevernes motoriske og kognitive evner kan det være en god idé, at du på forhånd klipper skabelonen til terningen i temaøvelsen ud til eleverne, da dette ellers kan tage for meget af tiden i øvelsen. 

Startleg

Startleg: Mærk dig selv (5 minutter)

Formål: Eleverne mærker sig selv og egen krop. Øvelsen bringer eleverne ned i tempo og sænker dermed deres arousal*. Det skærper deres opmærksomhed og koncentrationsevne.

*Arousal betyder ’vågenhed’ og betyder i denne sammenhæng at ‘komme ned i gear’.

Beskrivelse:

 1. Fortæl eleverne, at I nu skal lave en lille startøvelse sammen, hvor I skal mærke jer selv.
 2. Bed eleverne om at rejse sig op og stå med let spredte ben. Forklar, at du nu vil sige og gøre nogle ting, som de også skal gøre.
 3. Start med at tage armene op over hovedet og ryste dem. Mens I ryster armene, lader I dem arbejde sig ned mod fødderne. Når I når fødderne, klapper I jer på forsiden af benene og videre op ad lårene, op over maven og brystet for til sidst at ende med et klap på skuldrene.
 4. Tag en dyb indånding, og mens I ånder ud, lader I armene falde ned langs siden af kroppen.
 5. Træk vejret dybt ind, og ånd langsomt ud et par gange.
 6. Læg derefter begge hænder oven på hovedet, og tryk let ned, så I kan mærke hovedets form. Flyt hænderne ned, og mærk kinder og ører med håndfladerne. Flyt hænderne et par gange, så I får mærket hele ansigtet og baghovedet.
 7. Læg nu den ene hånd på modsatte skulder, og før den langsomt ned over armen. Sørg for at trykke let ned med hånden, så I får mærket både overarm, albue, underarm og håndryg. Gentag øvelsen med den anden hånd på modsat skulder og arm.
 8. Læg hænderne på brystet, og tag en dyb indånding. Tryk let ind mod brystkassen, mens I ånder ud, og gentag derefter øvelsen på maven. Træk vejret ind, og mærk, hvordan luften får maven til at spile sig ud, og pust langsomt ud, mens maven glider ind på plads igen.
 9. Placér en hånd på hvert lår, og træk vejret ind. Mens I ånder ud, fører I langsomt hænderne ned over lår, knæ og underben. Hvis I kan nå helt ned og lade dem hvile på oversiden af fødderne, er det fint – ellers stopper I bare, når I ikke kan nå længere.
 10. Vend tilbage til stående position, og tag så et par sidste dybe ind- og udåndinger. Mærk, hvordan kroppen bliver rolig og afslappet og klar til at gå i gang med STÆRKE SAMMEN.

Alternativ:
Hvis du vurderer, at eleverne har brug for at komme op i gear i stedet for ned i gear, inden I går i gang med dagens modul, kan du vælge at lege ’Regnvejr’ i stedet for. I regnvejrslegen mærker eleverne også sig selv og deres egne kroppe, dog i et hurtigt tempo i stedet for et langsomt.

Beskrivelse: 

 1. Alle står i en cirkel
 2. Forklar børnene, at de skal gøredet samme som dig:
  • Gnid hænderne sammen
  • Bank med højre finger på venstre håndflade
  • Bank med to fingre
  • Bank med tre fingre
  • Klap i hænderne
  • Stamp med fødderne i gulvet
  • Stamp hurtigere – regnen tager til
  • Regnen tager af – stamp langsomt
  • Klap i hænderne 
  • Bank med tre fingre – to – en
  • Gnid hænderne sammen
  • Stå stille, og mærk hele kroppen (10-15 sekunder)

Ugens tema

Opsamling fra sidst og introduktion til ugens tema (5 minutter)
Indled modulet med en kort opsamling på, hvad eleverne arbejdede med i det foregående modul. Spørg eksempelvis, om de kan huske, hvad der skete i ‘Agernskoven’, eller hvad det var for nogle øvelser, I lavede, for at genaktivere elevernes hukommelse. Spørg eleverne, om der er noget, de har tænkt på efterfølgende.

Fortæller herefter, at klassen i denne uge skal arbejde med de rettigheder, der omhandler retten til at have det godt, retten til at give udtryk for sine følelser og meninger samt retten til, at voksne beskytter og hjælper alle børn til at trives, udvikle sig og være trygge.

Ugens tema hedder ’Følelser’ og handler om alle former for følelser.

Gennemgå dagens modul med eleverne, og fortæl, at I skal lave en følelsesterning.

3. Kapitel af ‘Agernskoven’ (5 minutter)

Materialer:

 • 3. kapitel af ‘Agernskoven’

Beskrivelse:

 1. Læs 3. kapitel af ‘Agernskoven’ op for eleverne, eller afspil den fra lydfil.
 2. Når du har læst dagens kapitel, så snak med eleverne om refleksionsspørgsmålene, som du finder efter dagens kapitel.

Pil og Birke i Agernskoven 

Af Lise J. Qvistgaard

3. kapitel, hvor Pil tænker mange tanker...

Birke var taget med Ask hjem efter skole, så nu gik Pil alene og samlede bog og agern i skoven. Det var aldrig helt til at vide, hvilket humør far var i, men Pil havde lagt mærke til, at stemningen som regel blev bedre, hvis hun kom hjem med noget mad til forrådskassen.

Pil var glad. Det havde været en rigtig sjov og god dag i skolen. Lærer Ege havde planlagt et skovløb med alle mulige poster, de skulle finde. De var blevet delt ind i mindre hold, og så havde de drønet rundt fra post til post, hvor de lærte om Alfebørneloven og løste små opgaver. Til sidst havde hele skolen spist sammen og sunget en sang, som hun nu ikke kunne få ud af hovedet “Rettigheder, rettigheder, hver en alf har rettigheder...”.

Pil havde egentlig aldrig før tænkt over, at alle alfer havde rettigheder. Det var en lidt mærkelig tanke, syntes hun, men også en rar tanke. Tænk, at hun faktisk havde ret til at have sin egen mening og ret til at sige den højt. Og at det samme gjaldt for Birke og alle deres venner fra skolen.

Pil sukkede. Med et følte hun sig trist til mode. Det var bare meget lettere sagt end gjort. I hvert fald hvis ens forældre ikke kendte til den lov. Hun tvivlede på, at hendes mor og far havde hørt om den. Og hvis de havde, så gik de vist ikke så meget op i at overholde den.

Både hun og Birke fik tit at vide, at de skulle holde deres mund, medmindre de blev spurgt om noget. Og så sent som i forgårs havde far vrisset, at Pil kunne mene, hvad hun ville, så længe hun bare tænkte det inde i hovedet og ikke sagde det højt.

Pil kom til at tænke på det lille skilt, der hang på væggen hjemme i hulen. ”Alfebørn skal ses, men ikke høres”, stod der med mors fine skrå skrift. Skiltet havde altid hængt der, og det havde hun egentlig ikke spekuleret så meget over før nu. Sådan var det jo bare hjemme hos dem. Men lige nu gik det op for hende, at det måske ikke var sådan alle steder.

Hendes øjne begyndte at svie, og Pil kneb dem hårdt i for ikke at komme til at græde. Det sidste, hun havde lyst til, var at komme hjem med våde øjne og røde kinder. På en god dag ville mor måske stryge hende over håret og trøste hende, men på en dårlig dag ville der kun blive bøvl ud af det. Sådan var det ikke for Birke. Han blev næsten altid trøstet, bare fordi han var den mindste. Hvorfor var det i orden, at han græd, når hun ikke måtte?

Pil knyttede hænderne sammen, så knoerne blev helt hvide. Hvad nyttede det, at det stod i loven, at alle måtte have sin egen mening, hvis ikke det gjaldt for hende? Hvad nyttede det, at Lærer Ege fortalte dem, at voksne alfer ikke måtte slå deres børn, når nogle gjorde det alligevel?

Hun åbnede øjnene og hamrede med et brøl sin ene næve ind i det nærmeste træ. En smerte bredte sig helt op i armen på hende, men alligevel gav hun træstammen et slag med den anden hånd. Så faldt hun ned på knæ og begyndte at hulke.

I det samme trådte en skikkelse ud bag ved træet. Pil skreg højt og sprang på benene klar til kamp. Så genkendte hun skikkelsen. Det var Elle, som boede i hulen tættest på dem. Pil sænkede armene og udstødte en lille pibende lyd.

”Jamen lille Pil da,” sagde Elle og gik forsigtigt hen til Pil. ”Hvad er der dog sket med dig?”

Pil trak på skuldrene. ”Jeg ved det ikke,” hikstede hun, jeg har det bare ikke så godt.”

Ella lagde forsigtigt sin hånd på Pils skulder og gav den et klem.

”Du må vist hellere gå med mig hjem et smut,” sagde hun. ”Kom du med, så laver jeg en kop te.”

Refleksionsspørgsmål til dagens kapitel:

 • Pils humør skifter meget i dette kapitel. Hvilke følelser lagde I mærke til, at hun havde?
 • Hvorfor tror I, at hun føler, som hun gør?
 • Hvad får hendes følelser til at ændre sig?
 • Kender I selv til, at følelser nogle gange kan skifte meget hurtigt?
 • Hvad kan få jeres eget humør til at ændre sig?
 • Er der nogle følelser, I synes, er svære at have?
 • Hvad kan man gøre, hvis man har nogen svære følelser?
 • Hvordan kan man hjælpe andre, der har svære følelser?
 • Hvordan kan man selv bede om hjælp, hvis man har svære følelser?

Snak om følelser

Formål: Eleverne får forklaret de fem grundfølelser og får en forståelse af, hvordan de kan vise følelser.

Materialer:

Beskrivelse:

 1. Spørg eleverne, om de kan nævne nogle følelser.
 2. Skriv alle elevernes bud op på tavlen.
 3. Fortæl eleverne, at der er fem grundfølelser, som er dem, I skal arbejde med i dag.
 4. Vis eleverne de fem grundfølelser på smartboard, og forklar undervejs, hvad de betyder. Se beskrivelse af de fem grundfølelser i boksen nedenfor.
 5. Snak med eleverne om, hvordan de kan se, hvad andre føler.

Følelser er på en måde kroppens og hjernens måde at fortælle os noget på. Følelser er noget, vi som regel mærker i kroppen. Nogle gange kan det være svært at vise, hvordan vi rigtigt har det, og vi kan derfor se ud, som om vi er glade, selvom vi i virkeligheden er kede af det. Grunden til, at vi nogle gange viser en anden følelse, end hvordan vi rigtigt har det, kan være for at beskytte os selv, eller hvis vi ikke har lyst til, at andre skal vide, at der er noget galt. Et eksempel, som mange børn nok kender, er situationen, hvor de på en indkøbstur bliver væk fra deres forældre. Ofte bliver forældrene vrede, når alle endelig har fundet hinanden igen, og kan finde på at råbe: ‘DU MÅ IKKE LØBE VÆK,’ selvom de i virkeligheden bare har været bange for, at der skulle være sket noget alvorligt.

På den måde kan følelser nogle gange se ud som noget, men i virkeligheden dække over en anden følelse. Og nogle gange kan det være svært at vide, hvad det er for nogle følelser, vi har i kroppen. Det er en vigtig pointe, at der ikke findes forkerte følelser, selvom følelser sagtens kan være ubehagelige og nogle gange få os til at gøre noget dumt, som vi ikke ville have gjort, hvis vi havde nået at tænke os om.

Følelser er personlige, og ingen kan bestemme over, hvordan andre skal føle. Så når nogen siger, at de har følt et eller andet, så må vi gå ud fra, at det er rigtigt, selvom vi måske selv havde en anden følelse i situationen. Vi oplever ting forskelligt, og det er helt i orden.

Nogle mennesker har nemt ved at fortælle og vise, hvordan de føler, og andre har sværere ved det, men vi kan ikke tvinge andre til at vise eller fortælle os, hvordan de har det.

De fem grundfølelser

Glæde
Når vi smiler og er rigtig glade. Når vi laver noget, vi rigtig godt kan lide, føler vi glæde.

Eksempler på, hvordan man kan se ud, når man er glad: smiler, griner, hopper, klapper, synger.

Tristhed/sorg:
Når vi er kede af det. Sorg kan være, hvis vi har mistet nogen – fx hvis én, vi kender, er død. Tristhed kan være mange ting. Nogle gange kan vi være triste helt uden at vide hvorfor. Det er okay, så længe vi ikke altid er triste. Hvis vi er det, er det vigtigt at snakke med en voksen om det, så vi kan få hjælp til at blive glade igen.

Eksempler på, hvordan man kan se ud, når man er trist: øjnene kan se kede ud, kroppen kan hænge lidt slapt, nogle bliver helt stille og går for sig selv, nogle græder.

Afsky
Afsky er et svært ord. Når vi hader noget rigtig meget, føler man afsky. Når vi synes, at noget er rigtig væmmeligt. Hvis vi fx dufter, smager eller ser noget, vi virkelig ikke kan lide, så føler vi afsky.

Eksempler på, hvordan man kan se ud, når man føler afsky: nogle rynker på næsen, vender øjne, ansigtet kan trække sig helt sammen – ligesom en Kaj-dukke.

Angst/frygt
Angst og frygt er, når vi er bange. Når vi føler frygt, kan vi få lyst til at gemme os eller flygte/løbe væk fra det, vi er bange for. Når vi føler frygt, kan vi måske mærke, at hjertet begynder at slå lidt hurtigere, eller kroppen begynder at ryste.

Eksempler på, hvordan man kan se ud, når man føler angst eller frygt: rigtig mange kan komme til at virke enten kede af det eller vrede, når de i virkeligheden er bange.

Vrede
Når vi er rigtig sure eller føler os uretfærdigt behandlet. Nogle råber højt og bliver meget voldsomme, når de føler vrede.

Eksempler på, hvordan man kan se ud, når man er vred: nogle rynker deres øjenbryn, og øjnene kan blive små og skulende. Nogle viser tænder og kan vrisse ad andre. Nogle begynder at græde, når de er vrede.

Andre eksempler på følelser

 • Overraskelse
 • Kærlighed
 • Veltilpashed
 • Savn
 • Spænding
 • Stolthed
 • Skuffelse
 • Håbløshed
 • At være ligeglad
 • Kedsomhed
 • Skam
 • Tryghed
 • Skyld
 • Forvirring

Tips til fagpersonen:
Du kan evt. se Pixars animationsfilm ‘Inderst inde’ sammen med klassen. Den handler om de fem grundfølelser. Vær opmærksom på at følge op på filmen med klassen bagefter, da den kan påvirke nogle elever meget.

Temaøvelse

Temaøvelse: Forskellige følelser (20 minutter) 

Formål: At eleverne gennem en kropslig aktivitet får mulighed for at tænke over og udtrykke, hvordan følelser ser ud for dem.

Materialer:

 • Udklippet ‘følelsesterning’ til alle elever (Obs. Denne del skal være gjort inden modulet, da det tager lidt tid)
 • Lim til alle elever
 • Tusser/farveblyanter
 • Billede af de fem grundfølelser

Beskrivelse:

 1. Fortæl eleverne, at I nu skal lave en følelsesterning. Eleverne skal samle deres egen terning og lime den sammen.
 2. Vis skabelonen til eleverne.
 3. Fortæl eleverne, at de skal skrive deres navn i den firkant med Red Barnets logo, og herefter skal de tegne de fem grundfølelser – en i hver firkant.
 4. Del de udklippede terningeskabeloner og en limstift ud til alle elever.
 5. Lad billedet af de fem grundfølelser være på whiteboardet, imens eleverne arbejder med deres terninger.
 6. Fortæl eleverne, at I skal arbejde med klassens følelsesterning næste gang.
 7. Bed eleverne om at vise deres terning til deres sidemakkere, så alle har mulighed for at kigge på en andens terning.
 8. Indsaml elevernes følelsesterninger, og fortæl dem, at de får dem igen, næste gang I arbejder med STÆRKE SAMMEN.

Variation:
Hvis du vurderer, at øvelsen er for svær eller vil tage for meget tid for dine elever, kan I i stedet for bruge arbejdsarket ’Følelsesark – modul 3A’. Eleverne tegner stadig de forskellige følelser i hver boks og vælger derefter hvilke(n) følelse(r), de vil vise for klassen. Eleverne får på den måde stadig mulighed for at vise, gætte og forholde sig til egne og andres følelser, men uden at skulle lave terningen.

OBS til fagpersonen:
Du skal også lave en terning. Det er en god idé at have lavet denne inden modulet, så du kan vise den frem til eleverne og samtidig have tid til at hjælpe eleverne undervejs.

Du skal ikke skrive dit navn på din terning. Terningen skal bruges i modul 3B – så gem den til næste gang! Hvis ikke eleverne laver deres egne terninger, skal du stadig lave en ’voksenterning’, som I skal bruge i modul 3B.

Supplerende øvelse

Supplerende øvelse  Send et håndtryk rundt (5-10 minutter)

Beskrivelse:

 1. Alle holder hinanden i hånden og står i en cirkel.
 2. Den voksne vender sig mod venstre og får øjenkontakt med barnet ved siden af, samtidig med at han/hun giver barnet et håndtryk. Barnet sender håndtrykket videre ved at få øjenkontakt til den person, der står til venstre for ham/hende, og give vedkommende et håndtryk. Håndtrykket skal sendes hele vejen rundt i cirklen.
 3. Efter en runde kan I udvide legen med at sende et par håndtryk afsted i samme retning og evt. et håndtryk i modsat retning og variere tempo og energi i gruppen.
 4. Husk at slutte legen af i et stille og roligt tempo.

Variation:
I stedet for et håndtryk kan I sende et ansigtsudtryk rundt, der illustrerer en bestemt følelse (fx glad, bange, vred, overrasket, trist, spændt, afslappet). Øvelsen kan udvides med at være både ansigtsudtryk og kropsholdning, der sendes rundt. Eller man kan sende et ansigtsudtryk hele vejen rundt uden at benævne følelsen bag. Når ansigtsudtrykket er nået hele vejen rundt, skal børnene gætte, hvilket udtryk det var (fx glæde, sorg, vrede osv.). Slut af med enten at sende et positivt ansigtsudtryk rundt eller med, at alle på samme tid skal vise et positivt ansigtsudtryk.

Slutøvelse

Slutøvelse: Lyt og slap af (5 minutter) 

Formål: 
At eleverne på en stille og rolig måde får samlet deres tanker og viden om dagens tema. 

Materialer:   

Beskrivelse:  

 1. Fortæl eleverne, at du sætter et musikstykke på (det samme, som I hører efter hvert modul), og at de nu skal sidde og slappe af og tænke over det, de har lært, og det, I har snakket om i dag. Fortæl eleverne, at de gerne må lukke øjnene, hvis de vil.