Modul 2B: Rettigheder

Indledning til fagperson

Dette modul hører under samme tema som modul 2A: Rettigheder. Derfor er det de samme rettigheder, som modulet er baseret på, og samme introduktion til fagpersonerne, der gælder. Du kan finde disse i indledningen til modul 2A: Rettigheder.

I temaøvelsen (Klaras rettigheder) kan det være en god idé at give tid og plads til elevernes tanker, følelser og refleksioner. Det kan derfor godt være, at øvelsen kommer til at tage længere tid, eller at eleverne har behov for at vende tilbage til tanker og snakke, der udspringer derfra, på et senere tidspunkt.

I alle moduler vil der efter temaøvelsen/-øvelserne være en supplerende øvelse. Denne øvelse er den samme i A- og B-modulet. Øvelsen er ikke tænkt som en del af dagens program, men kan bruges, hvis eleverne har brug for at skifte fokus eller bevæge sig lidt.

Læringsmål i modul 2B:  

 • Eleverne har en udvidet forståelse af, hvad forskellen på rettigheder og ønsker er.
 • Eleverne har reflekteret over, hvad det vil sige at have rettigheder.
 • Eleverne ved, at de har ret til at få hjælp, hvis deres rettigheder bliver krænket.

Overblik over modul 2B:

 • Startleg: Mærk hinanden (5 minutter)  
 • Introduktion til dagen (5 minutter) 
 • Temaøvelse: Klaras rettigheder (20 minutter)  
 • Slutøvelse: Lyt og tegn (5 minutter)

Materialeliste til modul 2B:

Startleg

Startleg: Mærk dig selv (5 minutter)

Formål:
Eleverne mærker sig selv og egen krop. Øvelsen bringer eleverne ned i tempo og sænker dermed deres arousal*. Det skærper deres opmærksomhed og koncentrationsevne.

*Arousal betyder ’vågenhed’ og betyder i denne sammenhæng at ‘komme ned i gear’.

Beskrivelse:

 1. Fortæl eleverne, at I nu skal lave en lille startøvelse sammen, hvor I skal mærke jer selv.
 2. Bed eleverne om at rejse sig op og stå med let spredte ben. Forklar, at du nu vil sige og gøre nogle ting, som de også skal gøre.
 3. Start med at tage armene op over hovedet og ryste dem. Mens I ryster armene, lader I dem arbejde sig ned mod fødderne. Når I når fødderne, klapper I jer på forsiden af benene og videre op ad lårene, op over maven og brystet for til sidst at ende med et klap på skuldrene.
 4. Tag en dyb indånding, og mens I ånder ud, lader I armene falde ned langs siden af kroppen.
 5. Træk vejret dybt ind, og ånd langsomt ud et par gange.
 6. Læg derefter begge hænder oven på hovedet, og tryk let ned, så I kan mærke hovedets form. Flyt hænderne ned, og mærk kinder og ører med håndfladerne. Flyt hænderne et par gange, så I får mærket hele ansigtet og baghovedet.
 7. Læg nu den ene hånd på modsatte skulder, og før den langsomt ned over armen. Sørg for at trykke let ned med hånden, så I får mærket både overarm, albue, underarm og håndryg. Gentag øvelsen med den anden hånd på modsat skulder og arm.
 8. Læg hænderne på brystet, og tag en dyb indånding. Tryk let ind mod brystkassen, mens I ånder ud, og gentag derefter øvelsen på maven. Træk vejret ind, og mærk, hvordan luften får maven til at spile sig ud, og pust langsomt ud, mens maven glider ind på plads igen.
 9. Placér en hånd på hvert lår, og træk vejret ind. Mens I ånder ud, fører I langsomt hænderne ned over lår, knæ og underben. Hvis I kan nå helt ned og lade dem hvile på oversiden af fødderne, er det fint – ellers stopper I bare, når I ikke kan nå længere.
 10. Vend tilbage til stående position, og tag så et par sidste dybe ind- og udåndinger. Mærk, hvordan kroppen bliver rolig og afslappet og klar til at gå i gang med STÆRKE SAMMEN.

Alternativ:
Hvis du vurderer, at eleverne har brug for at komme op i gear i stedet for ned i gear, inden I går i gang med dagens modul, kan du vælge at lege ’Regnvejr’ i stedet for. I regnvejrslegen mærker eleverne også sig selv og deres egne kroppe, dog i et hurtigt tempo i stedet for et langsomt.

Beskrivelse: 

 1. Alle står i en cirkel
 2. Forklar børnene, at de skal gøredet samme som dig:
  • Gnid hænderne sammen
  • Bank med højre finger på venstre håndflade
  • Bank med to fingre
  • Bank med tre fingre
  • Klap i hænderne
  • Stamp med fødderne i gulvet
  • Stamp hurtigere – regnen tager til
  • Regnen tager af – stamp langsomt
  • Klap i hænderne 
  • Bank med tre fingre – to – en
  • Gnid hænderne sammen
  • Stå stille, og mærk hele kroppen (10-15 sekunder)

Ugens tema

Opsamling fra sidst og introduktion til dagen (5 minutter)
Indled modulet med en kort opsamling på, hvad eleverne arbejdede med i det foregående modul. Spørg eksempelvis, om de kan huske, hvad der skete i ‘Agernskoven’, eller hvad det var for nogle øvelser, I lavede, for at aktivere elevernes hukommelse. Spørg eleverne, om der er noget, de har tænkt på efterfølgende.

Fortæl herefter, at I skal arbejde videre med rettigheder i dag. Fremhæv, at det er vigtigt, at elever kender til deres rettigheder, og også at det er de voksnes ansvar, at eleverne kender deres rettigheder. Vis gerne plakaten ‘Alle børn har ret’, imens I snakker.

Præsentér eleverne for dagens modul, og fortæl, at I i dagens temaøvelse skal høre en lydcase, som I skal snakke om bagefter.

Temaøvelse

Temaøvelse: Klaras rettigheder (20 minutter) 

Formål: At eleverne reflekterer over, hvad rettigheder er. 

Materialer:   

Beskrivelse:  

 1. Fortæl eleverne, at de nu skal lytte til en lydcase, der handler om rettigheder. Bagefter skal I snakke om, hvad I hørte. 
 2. Afspil lydcasen for eleverne. 
 3. Bed eleverne om at snakke med deres sidemakkere om, hvad I har hørt.  
 4. Fortæl eleverne, at I nu skal snakke om casen sammen i klassen.  
 5. Spørg eleverne om følgende:  
 • Hvad sker der i lydcasen?  
 • Hvad i casen handler om rettigheder?  
 • Kunne I finde nogle af de rettigheder, vi har snakket om? 
 • Hvad kan Klara gøre?

Supplerende øvelse

Supplerende øvelse – Gør som mig (10 minutter) 

Beskrivelse:

 1. Alle står i en cirkel.  
 2. Vis en bevægelse (fx klap med hænderne to gange), og bed de andre om at gøre det samme som dig.  
 3. Bed barnet ved siden af dig om at finde på en ny bevægelse.  
 4. Nu skal alle i gruppen lave både den første og den anden bevægelse (alle i gruppen hjælper hinanden med at huske rækkefølgen).  
 5. Sådan fortsætter I med at bygge videre på en sekvens. 
 6. Stop legen efter et par elever, da legen ellers vil tage meget lang tid.  

Slutøvelse

Slutøvelse: Lyt og tegn (5 minutter) 

Formål:
At eleverne på en stille og rolig måde får samlet deres tanker og viden om dagens tema.

Materialer:

Beskrivelse:

 1. Eleverne får udleveret deres slutøvelsesark.
 2. Fortæl eleverne, at når musikken starter, skal de tegne, så længe musikken varer. De kan enten tegne det, de har hørt om i ‘Agernskoven’, de øvelser, de har lavet, noget fra de film eller lydfiler, de har arbejdet med, en følelse (eksempelvis som smiley) på det, de har lavet i dag, eller bare en krusedulle. Eleverne kan ikke tegne noget forkert, da det er det, de har oplevet, som de skal tegne.
 3. Når musikken stopper, bliver tegningerne samlet ind, og du passer på dem, til næste gang I skal arbejde med STÆRKE SAMMEN.