Modul 1A: Opstart

Intro

Modulet berører særligt følgende rettigheder fra Børnekonventionen:  

Dette modul berører alle fem kategorier på børnerettighedsplakaten (plakaten bliver først introduceret i næste modul). Fortæl eleverne, at arbejdet med STÆRKE SAMMEN blandt andet handler om at lære sine rettigheder at kende. Overordnet set handler det om, at alle børn har ret til at lære og udvikle sig, alle børn har ret til at blive beskyttet, alle børn har rettigheder, alle børn har ret til at have det godt, og alle børn har ret til at være sig selv.  

Børn har ret til at gå i skole og få en uddannelse. Uddannelsen skal støtte børn i at udvikle sig til ansvarlige og deltagende mennesker og fremme, at børn kender til og respekterer børns rettigheder (artikel 28 + 29). Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, 26 + 27). Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og meninger og at få dem respekteret – så længe de ikke forskelsbehandler (diskriminerer) eller undertrykker andre. Børn har ret til at søge, modtage og videregive information (artikel 12, 13 + 17). Børn har ret til at blive beskyttet mod forskelsbehandling (diskrimination) (artikel 2). Børn har ret til hvile, leg og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter samt til at være aktive i fritidsforeninger (artikel 31).

Læringsmål i modul 1:  

 • Eleverne er introduceret til rammerne for forløbet STÆRKE SAMMEN
 • Eleverne har fået et billede på, hvad det vil sige at være STÆRKE SAMMEN, og hvorfor det er vigtigt
 • Eleverne har bidraget aktivt til ’Klassetræet’

Overblik over modul 1:

 • Introduktion af formål og forløb (5 minutter) 
 • Startleg: Mærk dig selv (5 minutter)  
 • Introduktion til dagens tema og 1. kapitel af historien ’Agernskoven’ (5 minutter)  
 • Temaøvelse 1: STÆRKE SAMMEN (10 minutter)  
 • Temaøvelse 2: Klassetræet (10 minutter)  
 • Slutøvelse: Lyt og tegn (5 minutter)

Materialeliste til modul 1:

 • 1. kapitel af Agernskoven 
 • En Post-it-blok 
 • Tusser i forskellige farver 
 • Et stort ark (A2 eller to A3-ark tapet sammen) 
 • Tape/elefantsnot til ophængning af planche 
 • Musik til slutøvelsen (Af Mads Engell)
 • Slutøvelsesark til alle elever (A3-print)

Indledning til fagperson

Hensigten med det indledende modul er at informere, motivere og engagere eleverne i forhold til det forestående arbejde med STÆRKE SAMMEN. I skal præsentere læringsforløbet for eleverne, så de får et overblik over hele forløbet og en forståelse af, hvorfor I skal arbejde med det. Eleverne skal vide, hvor og hvornår STÆRKE SAMMEN er på skemaet, og de skal have mulighed for at stille spørgsmål og fortælle, hvad de tænker om det.  

Når børn kender egne og andres rettigheder, bliver det lettere for dem at opdage, hvis deres rettigheder bliver krænket. Kendskabet til rettigheder styrker derfor både individet og gruppen, fordi alle bliver bevidste om, at det er vigtigt at sige fra over for krænkelser af enhver art. Når der er voksne eller jævnaldrende, som står klar til at hjælpe, bliver det ikke op til den enkelte at takle svære oplevelser. Det er et af hovedformålene med forløbet, at eleverne oplever, at de er STÆRKE SAMMEN. 

I dette indledende modul er der fokus på, at I sammen etablerer de aftaler, der skal gælde, når I arbejder med STÆRKE SAMMEN. Aftalerne gælder under hele forløbet  og også gerne i de andre timer i skolen. Det er hensigten, at eleverne skal være med til at formulere aftalerne, så de bliver meningsfulde, og alle føler ejerskab til dem.  

I det efterfølgende tema (modul 2A og 2B) bliver der arbejdet mere i dybden med børns rettigheder, og eleverne bliver introduceret for FN’s Børnekonvention. I alle forløbets temaer vil der være et overblik over, hvilke rettigheder som modulerne særligt er centrerede omkring. Det er en god idé at introducere eleverne for de udvalgte rettigheder, så det bliver tydeligt for dem.  

I alle moduler vil der efter temaøvelsen/-øvelserne være en supplerende øvelse. Denne øvelse er den samme i A- og B-modulet. Øvelsen er ikke tænkt som en del af dagens program, men kan bruges, hvis eleverne har brug for at skifte fokus eller bevæge sig lidt.  

Formål og forløb

Introduktion af formål og forløb (5 minutter)  
Tal med eleverne om, at I i den kommende periode vil arbejde med klassens fællesskab. Det skal I gøre ved at lære om rettigheder og tale om emner, der er vigtige for, at alle i klassen har det godt og føler sig trygge.  

Fortæl, at I også kommer til at tale om nogle svære emner og situationer, som børn nogle gange kan stå i. I kommer også til at tale om, hvad de kan gøre, hvis de kommer ud for noget lignende. Det er godt at nævne, at der kan være nogle af de emner, som I kommer til at tale om, der kan være svære for nogle af eleverne i klassen. Det er helt okay, hvis nogle bliver kede af det og lige får brug for en pause. Hvis det sker, kan det være, at I skal snakke videre om det på tomandshånd lidt senere. Nogle gange er det rarest at tale med en lærer/pædagog om det, uden at hele klassen hører det.  

Sig til eleverne, at lige meget hvad de oplever af følelser, når I arbejder med STÆRKE SAMMEN, så er det okay. Det er deres følelser, og dem har de ret til at have. Det er vigtigt, at eleverne ved, at de kan snakke med jer om, hvordan de har det eller får det.  

Fortæl eleverne, at I skal arbejde med STÆRKE SAMMEN i den næste periode. Hver uge har et nyt tema, som I skal arbejde med to gange på en uge på nær i den første og den sidste uge, hvor det kun er en enkelt gang. I den første uge kommer det til at handle om at blive STÆRKE SAMMEN.  

Forslag: Aftal eventuelt et lille signal, eleverne kan bruge, hvis de får brug for en pause. 

Startleg

Startleg: Mærk dig selv  (5 minutter)  

Formål: Eleverne mærker sig selv og egen krop. Øvelsen bringer eleverne ned i tempo og sænker dermed deres arousal*. Det skærper deres opmærksomhed og koncentrationsevne.  

*Arousal betyder ’vågenhed’ og betyder i denne sammenhæng at ‘komme ned i gear’. 

Beskrivelse:  

 1. Fortæl eleverne, at I nu skal lave en lille startøvelse sammen, hvor I skal mærke jer selv. 
 2. Bed eleverne om at rejse sig op og stå med let spredte ben. Forklar, at du nu vil sige og gøre nogle ting, som de også skal gøre. 
 3. Start med at tage armene op over hovedet og ryste dem. Mens I ryster armene, lader I dem arbejde sig ned mod fødderne. Når I når fødderne, klapper I jer på forsiden af benene og videre op ad lårene, op over maven og brystet for til sidst at ende med et klap på skuldrene. 
 4. Tag en dyb indånding, og mens I ånder ud, lader I armene falde ned langs siden af kroppen.
 5. Træk vejret dybt ind, og ånd langsomt ud et par gange. 
 6. Læg derefter begge hænder oven på hovedet, og tryk let ned, så I kan mærke hovedets form. Flyt hænderne ned, og mærk kinder og ører med håndfladerne. Flyt hænderne et par gange, så I får mærket hele ansigtet og baghovedet. 
 7. Læg nu den ene hånd på modsatte skulder, og før den langsomt ned over armen. Sørg for at trykke let ned med hånden, så I får mærket både overarm, albue, underarm og håndryg. Gentag øvelsen med den anden hånd på modsat skulder og arm. 
 8. Læg hænderne på brystet, og tag en dyb indånding. Tryk let ind mod brystkassen, mens I ånder ud, og gentag derefter øvelsen på maven. Træk vejret ind, og mærk, hvordan luften får maven til at spile sig ud, og pust langsomt ud, mens maven glider ind på plads igen.  
 9. Placér en hånd på hvert lår, og træk vejret ind. Mens I ånder ud, fører I langsomt hænderne ned over lår, knæ og underben. Hvis I kan nå helt ned og lade dem hvile på oversiden af fødderne, er det fint – ellers stopper I bare, når I ikke kan nå længere. 
 10. Vend tilbage til stående position, og tag så et par sidste dybe ind- og udåndinger. Mærk, hvordan kroppen bliver rolig og afslappet og klar til at gå i gang med STÆRKE SAMMEN. 

Alternativ:  
Hvis du vurderer, at eleverne har brug for at komme op i gear i stedet for ned i gear, inden I går i gang med dagens modul, kan du vælge at lege Regnvejr’ i stedet for. I regnvejrslegen mærker eleverne også sig selv og deres egne kroppe, dog i et hurtigt tempo i stedet for et langsomt.  

Beskrivelse: 

 1. Alle står i en cirkel
 2. Forklar børnene, at de skal gøredet samme som dig:
  • Gnid hænderne sammen
  • Bank med højre finger på venstre håndflade
  • Bank med to fingre
  • Bank med tre fingre
  • Klap i hænderne
  • Stamp med fødderne i gulvet
  • Stamp hurtigere – regnen tager til
  • Regnen tager af – stamp langsomt
  • Klap i hænderne 
  • Bank med tre fingre – to – en
  • Gnid hænderne sammen
  • Stå stille, og mærk hele kroppen (10-15 sekunder)

Ugens tema

Introduktion til ugens tema og 1. kapitel af historien 'Agernskoven’ (5 minutter) 
Fortæl eleverne, at ugens tema hedder STÆRKE SAMMEN. Introducér eleverne for ‘Agernskoven’, der handler om to skovalfer, som hedder Pil og Birke. Fortæl, at I hver uge hører et kapitel fra historien og efterfølgende snakker om, hvad der sker i historien.

1. Kapitel af Agernskoven

Materialer:  

 • 1. kapitel af ‘Agernskoven. 

Beskrivelse:  

 1. Læs 1. kapitel af ‘Agernskoven’ højt for eleverne eller afspil den fra lydfil.
 2. Når du har læst dagens kapitel, så snak med eleverne om refleksionsspørgsmålene, som du finder efter dagens kapitel.  

Pil og Birke i Agernskoven 

Af Lise J. Qvistgaard

1. kapitel, hvor vi møder de to skovalfer Pil og Birke en tidlig morgen i 
Agernskoven
 
 

Det var morgen i Agernskoven. Solen var netop stået op, og uden for træhulen kunne man høre, at dyrene havde forladt nattens skjulesteder. 

Pil strakte sig og så over mod Birke. Han sov stadig tungt. Lyden af mors og fars snorken fortalte hende, at også de sov. Stille kravlede Pil ud af sin rede og listede hen til Birke. Han så rolig og glad ud, som han lå der under de bløde dun. 

Det havde også været en rigtig hyggelig aften i går. Far og mor havde været i godt humør, og de havde endda spillet kogler. Det var noget af det bedste, Pil vidste – når de allesammen grinede og spillede sammen.  

'
Vågn op Birke,' hviskede hun og rørte blidt ved hans arm. 'Det er morgen.' 

Det gav et sæt i Birke, og han satte sig op med et ryk. Et par dun svævede op i luften og landede lydløst på hulens gulv. Før han nåede at sige noget, lagde Pil hurtigt en finger hen over sine læber og gjorde tegn til, at han skulle være stille. Der var ingen grund til at ødelægge den gode stemning fra i går. Siden far var stoppet i Alferådet sidste midsommer, havde hans humør svinget meget. Nogle gange var han glad som i går, andre gange kunne han blive rigtig vred. Det var efterhånden aldrig til at vide, hvad der gjorde ham sur eller glad. 

'Schyy, de sover stadig,”'mimede hun, 'vi må ikke vække dem.' 

Birke så nervøst over mod de voksnes rede. Han rystede på hovedet og gned sig i øjnene. 

'Kom,' hviskede Pil, 'det er i dag, vi skal i skole.' 

Birkes ansigt lyste op. 

'Orv ja,' hviskede han tilbage, 'det bliver godt at se de andre igen, det er længe siden.' 

Pil nikkede. 

'Ja, men lad os nu komme af sted, før de vågner.' 

Uden en lyd stod Birke op og fulgte efter Pil over mod krukken med nødder. De tog begge et par stykker og sneg sig så over til udgangshullet.  

Pil hev forsigtigt i de flettede grene, men de var næsten ikke til at rokke. Hun bandede for sig selv og lagde flere kræfter i. Med en høj knirken sprang døren op og lod sollyset skinne ind i hulen. Pil så sig over skulderen. De lå stadig i sengen begge to, men nu var der kun én, der snorkede. Så var det bare om at komme af sted.  

Refleksionsspørgsmål til dagens kapitel:   

 • Hvad ved I om Pil og Birke ud fra den lille smule, I har hørt? 
 • Hvorfor tror I, de sniger sig ud om morgenen? 
 • Hvordan tror I, at stemningen er hjemme hos dem?   

Historien 'Agernskoven'

Agernskoven’ er en gennemgående aktivitet i den første lektion af ugens tema. Historien knytter an til ugens tema og skal være med til at skabe struktur og sammenhæng for eleverne. 

Temaøvelse 1

Temaøvelse 1 – STÆRKE SAMMEN (resiliens) (10 minutter) 

Formål: Eleverne får en billedlig forståelse af at være STÆRKE SAMMEN. Der bliver dannet et grundlag for at forstå, hvad formålet med forløbet er. 

Materialer:  

 • En Post-it-blok

Beskrivelse:  

 1. Alle står i en cirkel.
 2. Del en Post-it ud til hver elev.
 3. Bed eleverne om at rive deres Post-it over én gang.
 4. Spørg eleverne, om det var svært eller nemt at rive Post-it’en over.
 5. Saml herefter alle elevernes Post-its i en samlet bunke. Bed et par elever om at prøve at rive den samlede bunke over. Spørg, om det nu er lettere eller sværere end før at rive papirerne over. 
 6. Tal med eleverne om, at det kan være svært at stå alene. Det, I skal arbejde med i de næste uger, handler om at blive STÆRKE SAMMEN – ligesom papirerne. De bliver stærkere, når de ligger sammen, end når de er hver for sig.

Temaøvelse 2

Temaøvelse 2 – Klassetræet (10 minutter) 

Formål: At eleverne i fællesskab aftaler, hvilke handlinger der er vigtige for dem, og som de skal huske på, når de arbejder med STÆRKE SAMMEN. At fremme en god atmosfære og gensidig respekt i gruppen. 

Materialer:  

 • Tusser i forskellige farver 
 • Et stort ark (A2 eller to A3-ark tapet sammen) 
 • Tape/lærertyggegummi til ophængning af planche

Forberedelse: Tegn stammen af et træ (uden grene), eller print den vedlagte skabelon. Der skal være plads til at skrive de valgte aftaler ind i midten af stammen

Beskrivelse:  

 1. Fortæl eleverne, at I nu skal lave et klassetræ med nogle fælles aftaler for, hvordan I skal være over for hinanden, når I arbejder med STÆRKE SAMMEN. Aftalerne kan også gælde på andre tidspunkter. Giv et par eksempler på, hvilke aftaler det kan være. Fx 'Vi lytter til hinanden', 'Vi trøster hinanden, hvis nogen bliver kede af det' og 'Vi behøver ikke at være enige'.  
 2. Tal med eleverne om, at det er vigtigt, at alle er med til at bestemme, hvilke aftaler der skal gælde i klassen, så alle føler sig godt tilpas i gruppen.  
 3. Eleverne skal nu snakke med deres sidemakker om, hvilke aftaler de synes, er vigtige i klassen. 
 4. Bed hvert makkerpar fortælle klassen, hvilke aftaler de har snakket om. Skriv elevernes forslag op på tavlen. 
 5. Nu skal I beslutte, hvilke aftaler og handlinger der skal stå på jeres klassetræ. Det kan I fx gøre ved at stemme om det. Skriv de aftaler, som eleverne er mest enige om, på stammen af træet. I kan evt. skrive de øvrige forslag med småt rundt i kanten af papiret.  
 6. Fortæl eleverne, at alle nu skal ’skrive under’ på jeres fælles aftaler. Gå rundt til alle eleverne, og tegn omridset af deres ene hånd på papiret. Hænderne bliver placeret forskelligt, så elevernes hænder danner træets krone. Brug forskellige farver, så træet bliver flot og farverigt.
 7. Hæng klassetræet op i klassen.  

Supplerende øvelse

Supplerende øvelse – ballonleg (5-10 minutter)  
Obs! Denne legeaktivitet kræver ekstra meget plads.  

Materialer: 

 • To-tre balloner afhængigt af antal børn

Beskrivelse:

 1. Forklar børnene, at I skal lave en øvelse, der kræver samarbejde og opmærksomhed. 
 2. Alle stiller sig op i en cirkel, så de næsten står skulder mod skulder. 
 3. I kan evt. holde i hånd. 
 4. Forklar, at der nu vil blive spillet tre-fem balloner ind i rundkredsen. Det er alles opgave i fællesskab at holde ballonerne i spil. Ballonerne må ikke røre jorden. 
 5. Mens I spiller, skal I passe på hinanden og være opmærksomme på hinanden. 

Det gælder nu om at se, hvor lang tid I kan holde alle balloner i luften, samtidig med at I passer godt på hinanden og hjælper hinanden i legen.  

Variation: Alle står i en samlet gruppe helt tæt og skal i fællesskab forsøge at holde én stor ballon i luften, mens man er opmærksom på at stå tæt på hinanden og samtidig passe på hinanden. 

Slutøvelse

Slutøvelse – Lyt og tegn (5 minutter) 

Formål: At eleverne på en stille og rolig måde får samlet deres tanker og viden om dagens tema. 

Materialer:   

Beskrivelse:  

 1. Alle elever får et slutøvelsesark. 
 2. Bed eleverne om at skrive deres navne på bagsiden af papiret. 
 3. Fortæl eleverne, at når musikken begynder, skal de tegne, så længe musikken varer. De skal tegne noget af det, de har oplevet i dag. Det kan være det, de har hørt om i ‘Agernskoven’, de øvelser, de har lavet, noget fra de film eller lydfiler, de har arbejdet med, eller en følelse (eksempelvis som smiley) på det, de har lavet i dag. Eleverne kan ikke tegne noget forkert, da det er deres oplevelser og tanker, de skal tegne. 
 4. Når musikken stopper, samler du tegningerne ind og passer på dem, til næste gang I skal arbejde med STÆRKE SAMMEN. 

Spørg ind til eleverne

Imens eleverne tegner, er det en god idé at gå en runde i klassen og spørge ind til elevernes tegninger. Det kan understøtte deres refleksion og forståelse af dagens modul.