Dag 2: Tirsdag

Introduktion

Saml børnene og fortæl dem, at I også i dag skal arbejde med STÆRKE SAMMEN. Lige som i går skal I begynde med ’Mærk dig selv-øvelsen’ og bagefter vil du læse en bog højt, som handler om to gode bjørnevenner, der hedder Nanna og Samson. Til sidst slutter I af med at synge STÆRKE SAMMEN-sangen, som I lærte i går. Introducér gerne Talerøret, som I lavede mandag og fortæl, at I kan bruge det, når de skal skiftes til at sige noget, så kun den, der holder røret må tale.

Tidsforbrug:
1,5-2 timer.

Materialer til hele dagen:

 • Kropsøvelse til oplæsning.
 • Eventuelt et roligt stykke musik, som I kan afspille, mens øvelsen bliver læst op. Hvis I vælger at bruge et stykke musik, skal det kun være melodi og ingen sang.
 • Eventuelt puder eller underlag til at ligge på.
 • Bogen ‘Hemmeligheder
 • Eventuelt printede stregtegninger af Samson og Nanna.
 • Farveblyanter/tusser til farvelægning.
 • STÆRKE SAMMEN-sang med fagter (Se video under Øvelse 3)
 • Udstyr til at afspille STÆRKE SAMMEN-sangen med tilhørende video (fx tablet).

Øvelse 1

Kropsøvelse 'Mærk dig selv’

Materialer:

 • Kropsøvelse til oplæsning.
 • Eventuelt et roligt stykke musik, som I kan afspille i baggrunden, mens øvelsen bliver læst op. Hvis I vælger at bruge et stykke musik, skal det kun være melodi og ingen sang. Eventuelt puder eller underlag til at ligge på.

Mål:
At børnene lærer at slappe af, mærke sig selv, at få en bevidsthed om deres egne kroppe og på sigt bliver gode til at mærke egne grænser.

Denne øvelse er gennemgående i hele STÆRKE SAMMEN-materialet, og I vil derfor arbejde med den, hver gang I arbejder med materialet. Når børnene i en tidlig alder lærer at mærke deres egne kroppe, vil det også blive nemmere for dem at identificere ting, som de ikke synes, er rare, og som overskrider deres personlige grænser.

Beskrivelse:
Børnene skal røre ved den kropsdel, du nævner (fx arm). Øvelsen inddrager følesansen og styrker børnenes motorik og kropsbevidsthed. Det kan især være svært for de yngste børn at røre den kropsdel, samtidig med at den bliver nævnt – så det er vigtigt ikke at gå for hurtigt frem. Øvelsen bidrager til at børnene lærer at mærke sig selv.

Sådan gør du:

 1. Bed børnene om at sætte sig eller lægge sig ned på gulvet. De enkelte børn bestemmer selv, hvad de synes, er rarest.
 2. Fortæl børnene, at I nu skal lave en øvelse, hvor I skal lære jeres kroppe at slappe helt af. Øvelsen hedder ‘Mærk dig selv’, og den handler om at finde ro.
 3. Fortæl børnene, at du vil læse øvelsen op (eventuelt med rolig musik i baggrunden), og at børnene skal prøve at gøre det, som du fortæller dem. Det kan fx være at røre ved armen.
 4. Fortæl børnene, at de kun skal mærke på sig selv og altså ikke røre ved hinanden.
 5. Fortæl børnene, at de selv bestemmer, om de vil have åbne eller lukkede øjne – alt efter hvad de synes, er rarest.
 6. Læs øvelsen op for børnene – langsomt og roligt, så de har tid til at mærke sig selv og lade roen falde over sig. Vis evt. på dig selv, hvordan børnene skal gøre.

Øv jer på øvelsen sammen

Det kan være svært for nogle børn at sidde/ligge stille og koncentrere sig om indholdet i øvelsen. Det kan derfor være en god idé at fortælle børnene, at I kommer til at lave denne øvelse flere gange i løbet af ugen (og også fremadrettet). Derfor kan de øve sig i at høre, hvad de skal. Anerkend, at det kan være svært at ligge/sidde stille og høre efter, men at I øver jer i det sammen. Det er en del af at blive STÆRKE SAMMEN. Anerkend børnenes indsats – også selvom det kun lykkes at være stille og lytte i et øjeblik.

Det er helt okay, hvis I ikke når igennem hele øvelsen hver gang. Stop, inden der kommer for meget uro i gruppen. Slut altid øvelsen af med, at I sammen trækker vejret tungt og roligt tre gange – også når I har afbrudt øvelsen før tid.

Brug evt. faste pladser, så børnene ved, hvor de skal sidde/ligge hver dag – dette kan gøre øvelsen mere overskuelig for børnene. Det kan også være en god idé, at I som voksne træffer en beslutning om, hvorvidt børnene sidder eller ligger, hvis børnene har svært ved at vælge og dermed bliver urolige. I kender gruppen bedst og ved, hvad der fungerer for dem.

Variation: 
Hvis I på forhånd kan fornemme på børnene og deres koncentrationsniveau, at det bliver svært at komme hele øvelsen igennem i et stræk, kan I vælge at dele øvelsen op i etaper.  

Fx kan I om mandagen fokusere på hovedet og skuldrene, tirsdag på armene, hænderne og alle fingrene, onsdag på maven og navlen, torsdag på benene og fredag på fødderne og de enkelte tæer. I kan også bygge mere og mere på øvelsen, så mandag er hovedet og skuldrene, tirsdag er hoved, skuldre og arme osv.  

Lige meget hvilken variation der passer bedst til jer, anbefaler vi, at I altid slutter af med de dybe vejrtrækninger og sætningerne om, at barnet er værdsat, en god ven og én, man gerne vil passe på.

Oplæsning: Mærk dig selv

Søde barn,

Nu skal du sætte dig ned eller lægge dig ned. Du bestemmer, hvad du har lyst til.

Hvis du har lyst, kan du lukke dine øjne.

Nu skal du prøve, om du kan slappe helt af i hele kroppen.

Prøv at trække vejret helt roligt (Træk selv vejret dybt og roligt, så børnene kan høre det).

Nu skal du øve dig i at mærke din egen krop.

Først skal du lægge begge dine hænder op på dit hoved.

Prøv, om du kan trykke lidt forsigtigt på hovedet, som om det skal ned mod dine fødder.

Nu skal du lægge din ene hånd på den ene kind og din anden hånd på den anden kind.

Kan du lave cirkler med hænderne på dine kinder – helt blødt og roligt?

Nu skal du tage din ene hånd og lægge over på den modsatte skulder.

Og nu gør du det også med din anden hånd – så dine arme er krydsede hen over dit bryst.

Prøv, om du kan trykke lidt på begge dine skuldre, ligesom hvis du giver dig selv et kram.

Nu lægger du din ene hånd på din anden overarm.

Langsomt skal du blidt ae dig selv ned ad armen, til du rammer din hånd.

Så skifter du arm, og nu tager du din anden hånd og lægger over på din modsatte overarm.

Langsomt aer du på samme måde dig selv ned ad din anden arm, indtil du rammer din hånd.

Læg nu dine hænder mod hinanden, og hold dig selv i hånden.

Prøv, om du kan sætte begge dine hænder ned i gulvet med flad hånd, og tryk så håndfladerne ned i gulvet.

Nu skal du tage din ene hånd og lægge den der, hvor dit hjerte er – måske kan du mærke, at det banker.

Læg din ene hånd ned langs din krop og din anden hånd på din mave.

Nu skal du sidde op, så du kan nå resten af din krop.

Læg en hånd på hvert af dine lår, og giv lårene et lille tryk.

Prøv, om dine fingre kan nå fra dine lår ned til dine skinneben – helt ned til, hvor dine fødder starter.

Hold fast om fødderne.

Prøv så at se, om du kan røre ved dine tæer en ad gangen. Det er okay, hvis det kilder.

Nu skal du bøje benene og sætte fødderne ned i gulvet. Bliv siddende, og tryk fødderne godt ned mod gulvet.

Nu er vi snart færdige med øvelsen.

Men inden vi slutter, skal du lægge dig ned på ryggen og lægge hænderne på din mave.

Til sidst skal du trække vejret helt ned i maven – tre gange og puste langsomt ud igen (Træk selv vejret dybt og roligt, så børnene kan høre det).

Nu har du mærket hele din krop.

Din krop er din, og den er lige præcis, som den skal være.

Du er lige præcis, som du skal være.

Du er sød.

Du er en god ven.

Du er et barn, som vi andre passer på.

Nu må du gerne sætte dig op og åbne dine øjne.

Tak, fordi du var med.

Øvelse 2

‘Hemmeligheder’

Materialer:

 • Bogen ‘Hemmeligheder’ af Lisbeth Zornig Andersen m.fl. (Husk at læse læsevejledningen og efterordet, inden du læser for børnene)
 • Eventuelt printede stregtegninger af Nanna og Samson
 • Farveblyanter/tusser til farvelægning

Mål: 
At børnene hører om ’gode og dårlige hemmeligheder’ og ved, at de skal fortælle andre om det, hvis nogen beder dem holde på dårlige hemmeligheder.

Beskrivelse:
Bogen ‘Hemmeligheder’ er ligesom kropsøvelsen ‘Mærk dig selv’ og STÆRKE SAMMEN-sangen en fast del af STÆRKE SAMMEN-materialet. Blandt andet skal I læse bogen tre gange i løbet af STÆRKE SAMMEN-ugen, hvor hver oplæsning har forskellige formål. Bogen skal ligge fast i jeres STÆRKE SAMMEN-kasse, så børnene selv kan tage bogen frem og kigge i den. Idéen med at læse bogen flere gange er at udvikle børnenes sprog omkring gode og dårlige hemmeligheder. Det giver dem bedre muligheder for at sige fra, hvis nogen udsætter dem for noget ubehageligt. Derudover skaber det et rum for, at børn, som har været udsat for overgreb, får en naturlig anledning til at fortælle andre om det – det kan være til en ven, et familiemedlem, en pædagog, en lærer eller en anden, som barnet stoler på og er tryg ved.

I dag er formålet i første omgang bare, at børnene hører historien. I skal derfor ikke stille dialogspørgsmålene fra bogen før næste gang, I læser bogen højt.

Sådan gør du:

 1. Fortæl børnene, at de skal høre en historie om to bjørne, der hedder Samson og Nanna.
 2. Læs bogen højt for børnene, og lad dem se på billederne undervejs.
 3. Læs kun bogen, og vis børnene billederne. Ved denne oplæsning skal der ikke bruges dialogspørgsmålene fra bogen.

Tip:
Lad gerne børnene selv sidde med bogen (enten før eller efter højtlæsningen), så de lærer den at kende.

Det kan være svært for nogle børn at forstå, hvad hemmeligheder er, og hvad det dækker over, også selvom I snakker om det i forbindelse med bogen. Det er derfor en rigtig god idé, at I løbende (også efter STÆRKE SAMMEN-ugen) vender tilbage til at læse og snakke om bogen – gerne både ved hjælp af selve bogen, stregtegningerne, og også hvis I har valgt at have en Samson- og en Nanna-bamse i jeres STÆRKE SAMMEN-kasse.

Forslag til supplerende aktiviteter:
Print stregtegninger af Samson og Nanna, og giv børnene mulighed for at tænke over historien, mens de farvelægger tegninger. De farvelagte tegninger kan enten hænges op eller lægges ned i kassen. Tegningerne kan efterfølgende bruges til at understøtte børnenes fortælling af og perspektiver på historien og dens budskab.

Der er fem forskellige stregtegninger af Samson og Nanna, og denne aktivitet kan derfor bruges flere gange, og gerne hver gang I har arbejdet med bogen.

Samson og Nanna som bamser

For nogle børn giver det mening at få tingsliggjort Samson og Nanna. Hvis I har to bamser på stuen/i klassen, kan det være jeres Samson og Nanna, som kan bo i STÆRKE SAMMEN-kassen.

Det kan fungere som et fælles tredje og være et hjælperedskab til, når det er børnenes tur til at genfortælle bogens indhold (fredag i STÆRKE SAMMEN-ugen). Derudover kan bamserne hjælpe børnene i forhold til at snakke om egne følelser, tanker og oplevelser, hvis/når de har behov for det. 

Øvelse 3

STÆRKE SAMMEN-sang

Materialer:

 • STÆRKE SAMMEN-sang 
 • Udstyr til at afspille STÆRKE SAMMEN-sangen med tilhørende video (fx tablet)  

Mål:
At børnene gennem sang lærer om deres ret til at sige fra, hvis nogen gør noget ved dem, som ikke er rart. 

Beskrivelse:
Sangen er skrevet på en enkel melodi, så den er nem at synge med på. Derudover er der lavet simple fagter, som bliver vist på video af børn i 6-7-årsalderen. På den måde kan de mindre børn lære af de ældre børn, og de ældre børn kan spejle sig i jævnaldrende.   

Sangen er ligesom kropsøvelsen ‘Mærk dig selv’ en fast del af materialet. I skal synge sangen og lave fagterne sammen, hver gang I arbejder med STÆRKE SAMMEN-materialet. For de små børn er det måske i begyndelsen bare en sangleg med sjove fagter. Efterhånden som børnene synger sangen igen og igen, vil de forhåbentligt forstå, at sangen handler om deres basale rettigheder. Målet er, at sangen på sigt lærer dem at sige fra, hvis der nogen, der gør noget ved deres kroppe, som de ikke kan lide. Samtidig lærer de også at sige til – sige det til andre, hvis der er noget, der føles forkert, og som de ikke kan lide.  

Sådan gør du:

 1. Saml børnene i en rundkreds.  
 2. Fortæl, at nu skal I lære en sang, som I kommer til at synge, hver gang I laver STÆRKE SAMMEN-lege og -øvelser. Sangen hedder ‘STÆRKE SAMMEN’.  
 3. Først skal I høre og se sangen – det er nemlig en sang, hvor I skal gøre noget med jeres kroppe, imens I synger.  
 4. Afspil STÆRKE SAMMEN-sangen med fagter for børnene. 
 5. Afspil gerne sangen et par gange, og prøv, om I kan gøre de samme ting, som børnene i videoen.  

Tip:
Det er en god idé at downloade og gemme sangen på det udstyr, I bruger til at afspille den. Så slipper I for at finde den frem hver gang.  

STÆRKE SAMMEN-sang