Dag 1: Mandag

Introduktion

Saml børnene, og fortæl, at denne uge er en STÆRKE SAMMEN-uge, som betyder, at I hver dag skal lave nogle lege og øvelser sammen.

Tips: Alt efter børnenes alder kan du spørge dem om, hvad de tror, det betyder at blive stærke sammen. Snak herefter med børnene om deres bud og deres forståelse af STÆRKE SAMMEN.

Forklar, at nogle af legene også træner musklerne, men at det lige så meget handler om at blive gode venner, som hjælper hinanden, passer på hinanden, og som derfor er STÆRKE SAMMEN.

Afhængigt af børnegruppens alder kan det være en god idé at skabe overblik over dagens program fx ved at begynde med at fortælle, hvad I skal lave. For elever i børnehaveklasse kan det ofte være en god hjælp til at overskue dagens program. For mindre børn i børnehaven kan det derimod virke uoverskueligt. Fortæl derfor først om de enkelte øvelser, lige inden I går i gang.

Tidsforbrug:
1,5-2 timer.

Materialer til hele dagen:

 • Kropsøvelse ‘Mærk dig selv’ til oplæsning.
 • Eventuelt et ‘meditationsnummer’, som I kan afspille i baggrunden, mens øvelsen bliver læst op. Hvis I vælger at bruge et stykke musik, skal det kun være melodi og ingen sang.
 • Eventuelt puder eller underlag til at ligge på.
 • Papkasse – gerne med låg og håndtag (der skal kunne ligge en A4-mappe i).
 • Maling, fjer, perler, pailletter, pensler m.m. til at dekorere jeres STÆRKE SAMMEN-kasse og talerør.
 • Talerør (kan fx være et køkkenrullerør).
 • STÆRKE SAMMEN-sang med fagter (Se video under Øvelse 3)
 • Udstyr til at afspille STÆRKE SAMMEN-sangen med tilhørende video (fx tablet).

Øvelse 1

Kropsøvelse 'Mærk dig selv’

Materialer:

 • Kropsøvelse til oplæsning.
 • Eventuelt et roligt stykke musik, som I kan afspille i baggrunden, mens øvelsen bliver læst op. Hvis I vælger at bruge et stykke musik, skal det kun være melodi og ingen sang. Eventuelt puder eller underlag til at ligge på.

Mål:
At børnene lærer at slappe af, mærke sig selv, at få en bevidsthed om deres egne kroppe og på sigt bliver gode til at mærke egne grænser.

Denne øvelse er gennemgående i hele STÆRKE SAMMEN-materialet, og I vil derfor arbejde med den, hver gang I arbejder med materialet. Når børnene i en tidlig alder lærer at mærke deres egne kroppe, vil det også blive nemmere for dem at identificere ting, som de ikke synes, er rare, og som overskrider deres personlige grænser.

Beskrivelse:
Børnene skal røre ved den kropsdel, du nævner (fx arm). Øvelsen inddrager følesansen og styrker børnenes motorik og kropsbevidsthed. Det kan især være svært for de yngste børn at røre den kropsdel, samtidig med at den bliver nævnt – så det er vigtigt ikke at gå for hurtigt frem. Øvelsen bidrager til at børnene lærer at mærke sig selv.

Sådan gør du:

 1. Bed børnene om at sætte sig eller lægge sig ned på gulvet. De enkelte børn bestemmer selv, hvad de synes, er rarest.
 2. Fortæl børnene, at I nu skal lave en øvelse, hvor I skal lære jeres kroppe at slappe helt af. Øvelsen hedder ‘Mærk dig selv’, og den handler om at finde ro.
 3. Fortæl børnene, at du vil læse øvelsen op (eventuelt med rolig musik i baggrunden), og at børnene skal prøve at gøre det, som du fortæller dem. Det kan fx være at røre ved armen.
 4. Fortæl børnene, at de kun skal mærke på sig selv og altså ikke røre ved hinanden.
 5. Fortæl børnene, at de selv bestemmer, om de vil have åbne eller lukkede øjne – alt efter hvad de synes, er rarest.
 6. Læs øvelsen op for børnene – langsomt og roligt, så de har tid til at mærke sig selv og lade roen falde over sig. Vis evt. på dig selv, hvordan børnene skal gøre.

Øv jer på øvelsen sammen

Det kan være svært for nogle børn at sidde/ligge stille og koncentrere sig om indholdet i øvelsen. Det kan derfor være en god idé at fortælle børnene, at I kommer til at lave denne øvelse flere gange i løbet af ugen (og også fremadrettet). Derfor kan de øve sig i at høre, hvad de skal. Anerkend, at det kan være svært at ligge/sidde stille og høre efter, men at I øver jer i det sammen. Det er en del af at blive STÆRKE SAMMEN. Anerkend børnenes indsats – også selvom det kun lykkes at være stille og lytte i et øjeblik.

Det er helt okay, hvis I ikke når igennem hele øvelsen hver gang. Stop, inden der kommer for meget uro i gruppen. Slut altid øvelsen af med, at I sammen trækker vejret tungt og roligt tre gange – også når I har afbrudt øvelsen før tid.

Brug evt. faste pladser, så børnene ved, hvor de skal sidde/ligge hver dag – dette kan gøre øvelsen mere overskuelig for børnene. Det kan også være en god idé, at I som voksne træffer en beslutning om, hvorvidt børnene sidder eller ligger, hvis børnene har svært ved at vælge og dermed bliver urolige. I kender gruppen bedst og ved, hvad der fungerer for dem.

Variation: 
Hvis I på forhånd kan fornemme på børnene og deres koncentrationsniveau, at det bliver svært at komme hele øvelsen igennem i et stræk, kan I vælge at dele øvelsen op i etaper.  

Fx kan I om mandagen fokusere på hovedet og skuldrene, tirsdag på armene, hænderne og alle fingrene, onsdag på maven og navlen, torsdag på benene og fredag på fødderne og de enkelte tæer. I kan også bygge mere og mere på øvelsen, så mandag er hovedet og skuldrene, tirsdag er hoved, skuldre og arme osv.  

Lige meget hvilken variation der passer bedst til jer, anbefaler vi, at I altid slutter af med de dybe vejrtrækninger og sætningerne om, at barnet er værdsat, en god ven og én, man gerne vil passe på.

Oplæsning: Mærk dig selv

Søde barn,  

Nu skal du sætte dig ned eller lægge dig ned. Du bestemmer, hvad du har lyst til.  

Hvis du har lyst, kan du lukke dine øjne.  

Nu skal du prøve, om du kan slappe helt af i hele kroppen.  

Prøv at trække vejret helt roligt (Træk selv vejret dybt og roligt, så børnene kan høre det).  

Nu skal du øve dig i at mærke din egen krop.  

Først skal du lægge begge dine hænder op på dit hoved. 

Prøv, om du kan trykke lidt forsigtigt på hovedet, som om det skal ned mod dine fødder.  

Nu skal du lægge din ene hånd på den ene kind og din anden hånd på den anden kind. 

Kan du lave cirkler med hænderne på dine kinder – helt blødt og roligt?  

Nu skal du tage din ene hånd og lægge over på den modsatte skulder. 

Og nu gør du det også med din anden hånd  så dine arme er krydsede hen over dit bryst. 

Prøv, om du kan trykke lidt på begge dine skuldre, ligesom hvis du giver dig selv et kram.  

Nu lægger du din ene hånd på din anden overarm.  

Langsomt skal du blidt ae dig selv ned ad armen, til du rammer din hånd.  

Så skifter du arm, og nu tager du din anden hånd og lægger over på din modsatte overarm. 

Langsomt aer du på samme måde dig selv ned ad din anden arm, indtil du rammer din hånd. 

Læg nu dine hænder mod hinanden, og hold dig selv i hånden.  

Prøv, om du kan sætte begge dine hænder ned i gulvet med flad hånd, og tryk så håndfladerne ned i gulvet. 

Nu skal du tage din ene hånd og lægge den der, hvor dit hjerte er – måske kan du mærke, at det banker.  

Læg din ene hånd ned langs din krop og din anden hånd på din mave.  

Nu skal du sidde op, så du kan nå resten af din krop.  

Læg en hånd på hvert af dine lår, og giv lårene et lille tryk.  

Prøv, om dine fingre kan nå fra dine lår ned til dine skinneben  helt ned til, hvor dine fødder starter.  

Hold fast om fødderne 

Prøv  at se, om du kan røre ved dine tæer en ad gangen. Det er okay, hvis det kilder.  

Nu skal du bøje benene og sætte fødderne ned i gulvet. Bliv siddende, og tryk fødderne godt ned mod gulvet.  

Nu er vi snart færdige med øvelsen.  

Men inden vi slutter, skal du lægge dig ned på ryggen og lægge hænderne på din mave.  

Til sidst skal du trække vejret helt ned i maven – tre gange og puste langsomt ud igen (Træk selv vejret dybt og roligt, så børnene kan høre det). 

Nu har du mærket hele din krop.  

Din krop er din, og den er lige præcis, som den skal være.  

Du er lige præcis, som du skal være.  

Du er sød.  

Du er en god ven.  

Du er et barn, som vi andre passer på.  

Nu må du gerne sætte dig op og åbne dine øjne.  

Tak, fordi du var med 

Øvelse 2

STÆRKE SAMMEN-kasse og talerør

Materialer:

 • Papkasse – gerne med låg og håndtag (der skal kunne ligge en A4-mappe i)
 • Materialer til udsmykning af kasse
 • Talerør (Fx et køkkenrullerør)

Mål:
At børnene bliver inddraget helt fra begyndelsen og føler ejerskab til kassen. Det er deres kasse, og de har alle været med til at lave den. Børnene skal vide, at de må kigge i den, når de vil. Det samme gælder for talerøret/-rørene. Formålet med et talerør er at give børnene en håndgribelig ting, som kan hjælpe dem, når de øver sig i turtagning. Talerøret kan samtidig også hjælpe nogle børn med blidt at flytte deres grænser, så de får mere mod til at sige noget foran andre.

Sådan gør du:

 1. Saml børnene ved et bord, eller hvor I plejer at male.
 2. Fortæl børnene, at I nu skal lave jeres fælles STÆRKE SAMMEN-kasse og et STÆRKE SAMMEN-talerør. Kassen skal bo på jeres stue/i jeres klasse. I skal bruge kassen til alle jeres STÆRKE SAMMEN-ting, som fx en mappe med en masse sjove lege. Fortæl, at det er jeres fælles kasse, og at alle derfor gerne må kigge i den.
 3. Alle skal have lov til at male og dekorere kassen og talerøret. Lav eksempelvis børnenes håndaftryk eller andet, de synes, er sjovt.
 4. Fortæl undervejs børnene, at I skal bruge talerøret, når I øver jer på at være STÆRKE SAMMEN. Den, der har talerøret, må sige noget, og de andre skal være stille og lytte godt efter.

Forslag til supplerende aktiviteter:
Da det kan være svært at alle kan være med til at dekorere talerøret, kan I eventuelt lave flere forskellige, så børnene også selv kan vælge, hvilket de vil bruge, når det er deres tur til at tale.

I kan også lave et/flere talerør, som bliver i klassen/på stuen, og derudover lave et til hvert barn, som de kan få med hjem. Det er en god måde at inddrage forældrene i jeres arbejde med STÆRKE SAMMEN og kan skabe en bro mellem skole/institution og hjemmet.

Lav en ny kasse engang om året

Lav eventuelt en ny kasse en gang om året, så I hele tiden er sikre på, at de børn, der er på stuen, føler ejerskab over for kassen.

Hvis I arbejder med materialet i en 0. klasse, kan det være en god idé, at klassen får deres STÆRKE SAMMEN-kasse med videre til 1. klasse. Det kan være en god måde at skabe en rød tråd for børnene og samtidig fortsætte arbejdet med STÆRKE SAMMEN (som også findes i versioner til indskolingen og mellemtrinet). Der er ingen grænser for, hvad der kan komme i kassen, så længe det er betydningsfuldt for børnene og dermed er med til at understøtte det overordnede formål med at arbejde med STÆRKE SAMMEN.

Øvelse 3

STÆRKE SAMMEN-sang

Materialer:

 • STÆRKE SAMMEN-sang (Evt. Tekst og akkorder)
 • Udstyr til at afspille STÆRKE SAMMEN-sangen med tilhørende video (fx tablet)  

Mål:
At børnene gennem sang lærer om deres ret til at sige fra, hvis nogen gør noget ved dem, som ikke er rart. 

Beskrivelse:
Sangen er skrevet på en enkel melodi, så den er nem at synge med på. Derudover er der lavet simple fagter, som bliver vist på video af børn i 6-7-årsalderen. På den måde kan de mindre børn lære af de ældre børn, og de ældre børn kan spejle sig i jævnaldrende.   

Sangen er ligesom kropsøvelsen ‘Mærk dig selv’ en fast del af materialet. I skal synge sangen og lave fagterne sammen, hver gang I arbejder med STÆRKE SAMMEN-materialet. For de små børn er det måske i begyndelsen bare en sangleg med sjove fagter. Efterhånden som børnene synger sangen igen og igen, vil de forhåbentligt forstå, at sangen handler om deres basale rettigheder. Målet er, at sangen på sigt lærer dem at sige fra, hvis der nogen, der gør noget ved deres kroppe, som de ikke kan lide. Samtidig lærer de også at sige til – sige det til andre, hvis der er noget, der føles forkert, og som de ikke kan lide.  

Sådan gør du:

 1. Saml børnene i en rundkreds.  
 2. Fortæl, at nu skal I lære en sang, som I kommer til at synge, hver gang I laver STÆRKE SAMMEN-lege og -øvelser. Sangen hedder ‘STÆRKE SAMMEN’.  
 3. Først skal I høre og se sangen – det er nemlig en sang, hvor I skal gøre noget med jeres kroppe, imens I synger.  
 4. Afspil STÆRKE SAMMEN-sangen med fagter for børnene. 
 5. Afspil gerne sangen et par gange, og prøv, om I kan gøre de samme ting, som børnene i videoen.  

Tip:
Det er en god idé at downloade og gemme sangen på det udstyr, I bruger til at afspille den. Så slipper I for at finde den frem hver gang.  

STÆRKE SAMMEN-sang

Gør sangen til jeres egen

Sangen er indspillet i et langsomt tempo, for at børnene har mulighed for at lære teksten og fagterne. I takt med at I lærer sangen og fagterne at kende, kan I undlade at se/høre sangen, men synge den selv i det tempo, som passer til den enkelte gruppe af børn.

Når I kender sangen, kan I selv spille musik til, eksempelvis ved brug af rasleæg, og hvad I ellers har til rådighed af ting, der kan lave lyde. Det kan være en god måde at skabe ejerskab over sangen og samtidig en god måde til at udfolde børnenes forståelse af sangens indhold og budskab.