Modul B

Mobning og mod

Formål med modul B

Undersøgelser viser, at 10 % af danske elever på mellemtrinnet udsættes for mobning.

I STÆRKE SAMMEN er der under hele forløbet fokus på at understøtte og styrke det stærke og trygge fællesskab i klassen, hvor sociale relationer baseret på respekt og omsorg vægtes højt.

Mobbedynamikker har sværere ved at opstå i stærke og trygge fællesskaber, hvor der er plads til en høj grad af accept og respekt for hinandens forskelligheder. Derfor arbejdes der indirekte med at forebygge mobning under hele STÆRKE SAMMEN-forløbet.

I modul B får eleverne mulighed for at arbejde med mobning og mobbepositioner gennem en novelle.

Læringsmål

 • Eleverne har viden om deres ret til at blive beskyttet mod mobning.

 • Eleverne kan identificere forskellige typer mobbepositioner.

 • Eleverne kan reflektere over, hvordan man kan være med til at ændre en mobbesituation.

Derudover skal I bruge:
  • Smartboard/flipover/tavle
  • En bold eller andre sjove/fjollede kasteredskaber (fx et tøjdyr)

Børnekonventionen

Modulet berører særligt følgende rettigheder fra børnekonventionen:

 • Voksne skal hjælpe og beskytte børn, så de trives, udvikler sig sundt og er trygge (artikel 5, 6, 26 + 27).

 • Børn har ret til at blive beskyttet mod forskelsbehandling (diskrimination) (artikel 2).

 • Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og meninger og at få dem respekteret – så længe de ikke forskelsbehandler (diskriminerer) eller undertrykker andre. Børn har ret til at søge, modtage og videregive information (artikel 12, 13 + 17).

 • Børn har ret til at have deres egen kultur, deres eget sprog og selv vælge deres religion (artikel 14 + 30).

 • Børn har ret til privatliv (artikel 16).

Mere materiale til STÆRKE SAMMEN